1. 6 tư duy đột phá của giáo dục và đào tạo Tp. HCM sau 40 năm giải phóng/ PGS. TS. Nguyễn Tấn Phát

Tóm tắt: Với tầm vóc đứng đầu của cả nước về quy mô, giáo dục – đào tạo Tp.HCM trong gần bốn thập niên qua đã có những bước tiến lớn, đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong đổi mới – phát triển và hội nhập, để lại nhiều bài học rất có ý nghĩa cho thành phố cũng như cho cả nước. “Những đặc trưng nổi trội” trong tư duy đổi mới – phát triển – hội nhập của giáo dục – đào tạo Tp. HCM (1975 – 2014) là sự vận động bên trong của tư tưởng chỉ đạo, là cái cốt lõi quyết định mọi thành công (kể cả hạn chế), cũng là những nhân tố có thể thấy rõ trong mọi hoạt động xã hội, không phải chỉ ở Tp.HCM, mà còn có mặt trong giáo dục ở các tỉnh thành khác.

Nguồn trích: “Giáo dục miền Nam Hội nhập và phát triển: Nhìn từ thực tiễn giai đoạn 1975 – 2015, tr. 123 – 134”

KỶ YẾU KHOA HỌC (Bản in được lưu tại Kho mượn đọc Tầng 3 TV)

 1. Đại học: Lịch sử một ý tưởng / Nguyễn Xuân Xanh

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về hệ thống giáo dục Đại học (ĐH) Trung Cổ, ĐH Berlin, sự ảnh hưởng từ ĐH Thế Giới đến hệ thống giáo dục ĐH ngày nay; hệ thống giáo dục Việt Nam.

Nguồn trích: Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010), 2011, tr. 33 – 143

 1. Môi trường Đại học cần tự do tuyệt đối / Ngô Bảo Châu

Tóm tắt: Nguyên văn bài phát biểu của GS. Ngô Bảo Châu tại lễ chào mừng và vinh danh khi ông nhận được giải Fields toán học vào tháng 8/2010.

Nguồn trích: Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010), 2011, tr. 471 – 475

 1. Mạn đàm về Đại học Việt Nam / Phạm Xuân Yêm

Tóm tắt: Tác giả đưa ra một số đề xuất việc giảng dạy triết học và khoa học tự nhiên ở giáo dục ĐH Việt Nam.

Nguồn trích: Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010), 2011, tr. 513 – 520

 1. Ba vấn đề của Đại học Việt Nam hiện nay / Hoàng Tụy

Tóm tắt: Theo tác giả, để xây dựng các đại học lớ của ta thành đại học nghiên cứu có chất lượng có ba vấn đề cần giải quyết cấp bách: cải thiện chất lượng đầo vào, thay đổi phương thức đào tạo, tháo gỡ các rào cản nghiên cứu khoa học (NCKH).

Nguồn trích: Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010), 2011, tr.491 - 495

 1. Đại học miền Nam trước 1975: Hồi tưởng và nhận định / Lê Xuân Khoa

Tóm tắt: Bài viết đưa ra một mô tả tóm tắt về lịch sử 20 năm nền giáo dục ĐH của Việt Nam Cộng hòa (1955-1975), một nền giáo dục phát triển từ truyền thống giáo dục cũ của Pháp cho đến mô hình giáo dục hiện đại của Mỹ. Tác giả đề cập đến một số khía cạnh giáo dục như: người dạy và người học tự do nghiên cứu, giảng dạy và học tập theo đường lối của ĐH HumBoldt; hệ thống giáo dục ĐH đã từng bước vững chắc vươn đến tầm quốc tế.

Nguồn trích: Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010), 2011, tr. 537-552

 1. Giáo dục Đại học nào cho Việt Nam ? / Bùi Trọng Liễu

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến các vấn đề quan trọng của ĐH Việt Nam: mục tiêu, sứ mạng của ĐH; đội ngũ giảng viên đại học; vị trí đại học công, đại học tư và trách nhiệm của Nhà nước; hình thức tuyển sinh, thi kiểm tra ĐH; mối quan hệ giữa GDĐH và doanh nghiệp.

Nguồn trích: Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010), 2011, tr.497 – 509

 1. Đại học Việt Nam: Từ sụp đổ đến hồi sinh. Hoàng Xuân Hãn / GS. Trịnh Văn Thảo

Tóm tắt: Bài viết đã phác thảo vài đặc tính của nền giáo dục Việt Nam và sự biến chuyển của nó trong sứ mạng đào tạo nhân tài trong một xã hội có truyền thống sĩ trí và văn trí. Qua đó, tác giả nhấn mạnh vai trò của thế hệ các nhà Nho Cần Vương và Duy Tân trong những bước đầu của một nền ĐH Việt Nam sau khi đất nước giành quyền tự chủ.

Nguồn trích: Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010), 2011, tr.553 – 571

 1. Vũ Đình Hòe – Một nhà giáo dục nhân bản và vị nhân sinh của Việt Nam / Nguyễn Xuân Xanh

Tóm tắt: Nội dung bài viết đề cập đến chính sách giáo dục mới và sự tổ chức các bực học; giáo dục vì nhân sinh và khoa rèn đúc tính khí.

Nguồn trích: Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010), 2011, tr.581 – 582

 1. Trí thức Việt Nam ở nước ngoài và Đại học Việt Nam / Trần Hữu Dũng

Tóm tắt: Bài viết trình bày các vấn đề  về tầm mức, hiệu quả, và lĩnh vực mà trí thức người Việt hải ngoại có thể đóng góp vào sự lớn mạnh của nền ĐH Việt Nam là tùy phần lớn vào bốn yếu tố: môi trường vật chất để làm việc, tư duy, cơ chế, và xã hội. 

Nguồn trích: Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010), 2011, tr.605 – 613

 1. Vấn đề con người trong nhà trường Đại học / Huỳnh Như Phương

Tóm tắt: Bài viết khẳng định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhân tài ở trường ĐH phụ thuộc vào cả ba yếu tố: sinh viên, giảng viên, những nhà quản lý trường học. Những nhiệm vụ cấp bách của trường ĐH hiện nay là thực hiện tuyển sinh công bằng, thắt chặt mối quan hệ giữa nhà trường với thị trường lao động, cải tiến phương pháp tuyển chọn giảng viên và công tác quản lý ĐH, mở rộng sự hợp tác giữa các trường ĐH và các viện nghiên cứu… Những giải pháp này đòi hỏi một quan niệm nhất quán về việc coi con người là nhân tố quyết định cho những cải cách trong giáo dục ĐH.

Nguồn trích: Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010), 2011, tr.615 – 626

 1. Quốc Tử Giám Việt Nam / Nguyễn Q. Thắng

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu Trường Quốc Tử Giám trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Tác giả trình bày các vấn đề liên quan đến giáo dục tại Quốc Tử Giám Huế như: lịch sử, cách tổ chức, chương trình đào tạo, cách tổ chức khung các quan chức dến công tác ở Quốc Tử Giám, công tác học sinh, sinh viên, các chính sách học bổng, đồng phục, quy chế thi cử, hình thức kỉ luật. Từ đó, tác giả giới thiệu về những thay đổi của Quốc Tử Giám ngày nay.

Nguồn trích: Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010), 2011, tr.627 – 638

 1. Vai trò của đại học trong nền kinh tế tri thức ở Việt Nam / Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Thị Ly

Tóm tắt: Khái niệm kinh tế tri thức (KTTT) đề cập đến một nền kinh tế dựa vào sáng tạo tri thức và ứng dụng tri thức làm động cơ phát triển. Tri thức có thể thể hiện qua những công tình nghiên cứu khoa học và ấn phẩm khoa học trên các tập san khoa học quốc tế. Các trường ĐH ngoài chức năng văn hóa, còn là những trung tâm sáng tạo trí thức và chuyển giao công nghệ. Do đó, ĐH đóng một vai trò quan trọng trong một nền KTTT. Trong bài viết này, tác giả trình bày vị trí của Việt Nam trong nền kinh tế tri thức, phân tích các mối tương quan giữa các chỉ số KTTT và ấn phẩm NCKH của Việt Nam và các nước trong vùng Đông Nam Á. Từ đó, tác giả đưa ra giải pháp để nâng tầm vị trí của Việt Nam trên nền KTTT toàn cầu: phát triển NCKH, đầu tư khoa học cơ bản, xây dựng chuẩn mực khoa học phù hợp với chuẩn mực quốc tế, tạo ra môi trường tự do học thuật trong ĐH.

Nguồn trích: Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010), 2011, tr.663 – 682

 1. Tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học / Nguyễn văn Tuấn

Tóm tắt: Bài viết trình bày về các yếu tố về chất lượng giáo dục ĐH; tiêu chuẩn chất lượng ĐH phục thuộc vào các yếu tố như đầu vào, quy trình và đầu ra; vai tro của hiệp hội chuyên môn và doanh nghiệp; cần nghiên cứu khoa học về tiêu chuẩn.

Nguồn trích: Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010), 2011, tr.683 – 697

 1. Kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam / Hà Dương Tường

Tóm tắt: Bài viết trình bày một vài khía cạnh trong bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các trường ĐH.

Nguồn trích: Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010), 2011, tr.699 – 717

 1. Giáo dục Đại học Việt Nam và Thái Lan / Nguyễn Văn Tuấn

Tóm tắt: Tác giả trình bày môt số dữ liệu về hệ thống ĐH và năng suất nghiên cứu khoa học của giáo dục ĐH Việt Nam và Thái Lan.

Nguồn trích: Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010), 2011, tr.719 – 728

 1. So sánh Đại học Hoa Kỳ và Việt Nam / Vũ Quang Việt

Tóm tắt: Bài viết tóm tắt những nét cơ bản giữa giáo dục ĐH cấp cử nhân ở Mỹ và ở Việt Nam hiện nay. Những nét cơ bản này dựa vào so sánh chương trình học kinh tế ở Việt Nam và chương trình khoa học cơ bản, xã hội hoặc nhân văn, kinh tế, vật lý, hóa học, văn chương, tâm lý…

Nguồn trích: Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010), 2011, tr.279  – 290

 1. Humboldt, Hoa Kỳ và Đại học Việt Nam / Lâm Quang Thiệp

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những đặc trưng chính giáo dục Đại học (GDĐH) Hoa Kỳ, đối chiếu với tinh thần ĐH của Humboldt và kinh nghiệm của nền giáo dục Hoa Kỳ đối với giáo dục ĐH nước ta. Từ đó, tác giả nêu các vấn đề tồn tại quan trọng của GDĐH Việt Nam hiện nay như: quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội, tụ do học thuật…

Nguồn trích: Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010), 2011, tr.291 – 306

 1. Tổng quan về hệ thống giáo dục Canada / Nguyễn Hải

Tóm tắt: Bài viết trình bày khái quát quá trình hình thành, con đường phát triển và triết lý giáo dục trong hệ thống giáo dục tại Canada.

Nguồn trích: Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010), 2011, tr.315 – 324

 1. Hiện trạng giáo dục và nghiên cứu tại các Đại học Nhật Bản / Lê Thành Nghiệp

Tóm tắt: Bài viết trình bày sơ lược quá trình thành lập, đặc sắc và hiện trạng nền ĐH Nhật Bản: cơ cấu xã hội và nền giáo dục, nền ĐH Nhật Bản trước và sau Đại chiến thức hai, định hướng phát triển ĐH Nhật Bản trong thế kỷ 21.

Nguồn trích:Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010), 2011, tr.397 – 418                                                                   

 1. Tự do hàn lâm và trí thức Trung Quốc / Qiang Zhai

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu lược sử về vấn đề tự do học thuật tại Trung Quốc.

Nguồn trích:Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010), 2011,tr.453–467                                                                    

 Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu

 SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (TẦNG 3 – QUẦY LƯU THÔNG)

1. Living with the Mekong: climate change and urban development in Ho Chi Minh City and the Mekong Delta: (Sách tặng) / a travel report of Joep Janssen ; with photo-essays from Wytske van Keulen. - [Wageningen] : Blauwdruk , 2015. 287 p. : ill. ; 24 cm.

Số phận loại: 307.12/J35/2015/ TK01894

2. Development of farming systems in the Mekong delta of Vietnam / editors: Vo Tong Xuan, Shigeo Matsui. - Tp. Ho Chi Minh : Nxb. Tp. Ho Chi Minh , 1998. 318 p. : ill., maps (some col.) ; 23 cm. - (Tài liệu theo Chương trình đào tạo).

Số phận loại: 338.16/D489/1998/ MD066398

3. Literature analysis: Challenges to sustainable development in the Mekong Delta: Regional and national policy issues and research needs / Editors: Tran Thanh Be, Bach Tan Sinh, Fiona Miller. - Thailand : The Sustainable Mekong Research Network , 2010. 208p. ; 30cm.
Số phận loại: 915/L775/2010/ MD028419; MD028175

Nhằm mang đến những thông tin đa chiều, chuyên sâu về tiến trình tham gia và thực thi các FTA thế hệ mới, thư viện Trường Đại học An Giang xin giới thiệu đến bạn đọc chuyên đề: “Tham gia và thực thi các FTA thế hệ mới: Cơ hội và thách thức với Việt Nam”.

Thư viện xin giới thiệu đến bạn đọc các bài viết liên quan đến chủ đề “Agriculture and rural development in Vietnam” nằm trong bộ sưu tập New research on development issues in Vietnam được xuất bản vào tháng 5, tháng 6 năm 2019.

Với thế mạnh về sản suất nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa, hàng năm, các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã đóng góp vào xuất khẩu gạo với sản lượng lớn nhất cả nước. Để duy trì cũng như phát triển thế mạnh này, việc xây dựng “Cánh đồng mẫu lớn” là một giải pháp quan trọng, lâu dài, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong sản xuất lúa gạo nói riêng và các loại cây trồng khác trong những năm tới đây ở khu vực này.

Để giúp mọi người có cái nhìn rõ hơn về mô hình cánh đồng mẫu lớn, hiệu quả kinh tế của mô hình mang lại, những thuận lợi khó khăn khi triển khai mô hình, mời quý bạn đọc tham khảo các bài nghiên cứu sau.

Ngày nay, trong nhiều lĩnh vực đều đã và đang thực hiện toàn cầu hóa như: chính trị, kinh tế, văn hóa…Đặc biệt, giáo dục đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu bởi đây là nguồn gốc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập trong khu vực và trên thế giới.

Nhằm giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn tầm quan trọng của toàn cầu hóa trong giáo dục, Thư viện Trường Đại học An Giang giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết được trích từ tạp chí chuyên ngành với chủ đề “Giáo dục Đại học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa”. Nội dung các bài viết đề cập đến cơ hội, thách thức của giáo dục đại học Việt Nam trước xu hướng hội nhập quốc tế và những giải pháp nhằm đổi mới giáo dục đại học theo định hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa.

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/04 với chủ đề “Sách – Kết nối tri thức và Phát triển”, Thư viện trường Đại học An Giang giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết được trích từ tạp chí chuyên ngành nhằm phát triển và lan tỏa phong trào đọc sách, hình thành văn hóa đọc cho sinh viên trong kỷ nguyên số qua đó nâng cao hiểu biết, bổ sung tri thức, truyền cảm hứng để các em phấn đấu thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Năng lượng mặt trời là nhiệt và ánh sáng từ mặt trời có thể được sử dụng để tạo ra điện, nước nóng….vv. Nó được sản xuất mà không thải ra khí nhà kính hoặc các hạt carbon…. Nó được coi là một trong những cách sạch sẽ và xanh nhất để tạo ra điện hay các tiện ích khác.

Hiện nay, năng lượng mặt trời đang được sử rộng rộng rãi và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy trong nông nghiệp, năng lượng mặt trời đã được ứng dụng vào những gì? Mời quý bạn đọc tham khảo các bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này.  

Năng lượng tái tạo hay còn gọi là năng lượng tái sinh. Hiểu một cách nôm na, năng lượng tái tạo là những nguồn năng lượng vô hạn, liên tục, có khả năng tái sinh như: năng lượng mặt trời, gió, mưa, thủy triều, sóng và địa nhiệt.

Trong thời đại ngày nay khi mà nguồn tài nguyên năng lượng đang ngày càng cạn kiệt, thì việc tìm kiếm, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo là rất cần thiết. Tuy nhiên việc khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo trên thế giới vẫn chưa phát triển. Trên toàn cầu, năng lượng tái tạo đang sử dụng chỉ chiếm 16%, quá ít ỏi so với tiềm năng thực tế của nó. Năng lượng tái tạo sử dụng chủ yếu để ứng dụng vào ngành điện.

Vậy ở Việt Nam, việc khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo đang diễn ra như thế nào? Mời quý bạn đọc tham khảo các bài nghiên cứu sau đây để hiểu rõ vấn đề này.