Khi nói đến “tứ đức” của người phụ nữ theo tư tưởng Nho giáo từ ngàn xưa bao gồm: “Công – Dung – Ngôn - Hạnh” có người cho rằng “xưa rồi”, nhưng cái đẹp truyền thống ấy lại không bao giờ xưa cả. Bởi vì gia đình luôn là nền tảng của xã hội và ai cũng cần có một mái ấm gia đình. Vai trò của “tứ đức” giúp củng cố một nền tảng gia đình vững chắc và phát triển một xã hội lành mạnh. Nhưng “tứ đức” của người phụ nữ hiện đại, nó bao gồm hàm ý rộng lớn hơn, thực tiễn hơn và phù hợp với sự tiến hóa của xã hội,  tìm hiểu những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ xưa là để vận dụng cho phù hợp với nhịp sống của người phụ nữ hiện đại.

Để hiểu rõ hơn phẩm chất đạo đức của người phụ nữ hiện đại ngày nay, xin kính mời quý độc giả tham khảo các bài tham luận trong “Kỷ yếu Hội thảo phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” của cán bộ - giảng viên tại Trường Đại học An Giang:

1.  Công, dung, ngôn, hạnh – phẩm chất nhân cách của người phụ nữ Việt Nam qua mọi thời đại/ ThS. Nguyễn Thị Cúc/ 2012, tr. 4 - 5

2. Phụ nữ Trường Đại học An Giang đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu vì sự bình đẳng, tiến bộ và phát triển/ Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương / 2012, tr. 10 - 11

3.  Phát huy phẩm chất tự tin của phụ nữ có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện bình đẳng về giới/ Huỳnh Anh / 2012, tr. 12 - 16

4.  Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới – Sự kết hợp hài hòa giá trị giá trị đạo đức truyền thống và hiện đại/ ThS. Nguyễn Thị Diệu Liêng / 2012, tr. 17 - 18

5.  Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại trong thời kì hội nhập/ ThS. Đoàn Mỹ Ngọc / 2012, tr. 19 - 21

6. Tự tin – Phẩm chất cần thiết của người phụ nữ trong giai đoạn hội nhập hiện nay/ ThS. Đỗ Thị Thanh Hà / 2012, tr. 22 - 24

7.  Một số phẩm chất đạo đức của phụ nữ trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hộin nhập quốc tế/ Mai Thị Vân / 2012, tr. 25 - 26

8.  Vai trò của phụ nữ trong các hoạt động sinh kế trong mùa lũ – nghiên cứu điển hình ở xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang/ Trần Anh Thông, Lê Thanh Phong / 2012, tr. 27 - 29

9. Tứ đức của phụ nữ trong thời đại ngày nay/ Phạm Yến Nhi / 2012, tr. 30 - 32

10.  Ngoại/ Trần Thị Thu Linh / 2012, tr. 33 - 34

11.  “Tự tin” – Một trong những đức tính cần thiết của người phụ nữ hiện đại/ Nguyễn Phan Thị Thùy Dung / 2012, tr. 35 - 37

12.  Phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế/ Nguyễn Trần Phương Thảo / 2012, tr. 38 - 40

13.  Phụ nữ Việt Nam ngày nay/ Phạm Văn Minh / 2012, tr. 41 - 42

14.  Phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam/ Nguyễn Thị Thanh Loan / 2012, tr. 43 - 46

15.  Phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển và đổi mới đất nước/ Lê Hữu Ngọc Phương / 2012, tr. 47 - 48

16.  Phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế/ Công đoàn bộ phận14 / 2012, tr. 49 - 50

17.  Phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế/ Ngô Thụy Bảo Trân /2012, tr. 51 - 55  

 

Tổng hợp: Võ Hồng Thơ