TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu trữ tại tầng 4)

1. E-marketing trong thư viện số / Vũ Quỳnh Nhung
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu khái niệm, vai trò, các hình thức của E-marketing và những ứng dụng của E-marketing trong hoạt động của thư viện số nhằm nâng cao chất lượng công tác marketing tại các thư viện như: (1) tiếp thị công cụ tìm kiếm; (2) tối ưu hóa công cụ tìm kiếm: (3) quảng cáo hiển thị; (4) marketing qua email; (5) tiếp thị liên kết; (6) quảng cáo tương tác.
Nguồn trích: Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2014, Số 4, tr. 26-30
2. Online chat – những lợi ích cho bạn đọc và thư viện / Lê Bá Lâm
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về Online Chat, phân tích những lợi ích của Online Chat với bạn đọc cũng như thư viện và nêu lên một số khó khăn khi triển khai Online Chat. Từ đó, tác giả đưa ra một số đề xuất triển khai dịch vụ Online Chat để dịch vụ này ngày càng có chất lượng và được mở rộng ra nhiều thư viện.
Nguồn trích: Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2015, Số 1, tr. 29-32,28
3. Dspace, giải pháp phần mềm cho thư viện điện tử quản lý và khai thác nguồn thông tin số nội sinh ở các trường đại học hiện nay / Đoàn Phan Tân
Tóm tắt: Bài viết nêu lên yêu cầu quản lý các nguồn thông tin nội sinh ở các trường đại học và giới thiệu về sự ra đời của các phần mềm quản lý bộ sưu tập số, trong đó tập trung vào Dspace.
Nguồn trích: Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2015, Số 1, tr. 23-28
4. Zopim – giải pháp hỗ trợ trực tuyến cho thư viện các trường đại học Việt Nam / Nguyễn Văn Kép
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về ứng dụng Zopim nhằm hỗ trợ trực tuyến cho bạn đọc truy cập vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần đăng nhập, phân tích những lợi ích của ứng dụng Zopim với bạn đọc cũng như thư viện và nêu lên một số khó khăn khi triển khai ứng dụng Zopim. Qua đó, tác giả cũng hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng ứng dụng này để thư viện có thể hỗ trợ bạn đọc một cách hiệu quả nhất.
Nguồn trích: Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2015, Số 5, tr. 45-47
5. Sự tác động của công nghệ thông tin tới hoạt động thư viện – thông tin / Đinh Thuý Quỳnh, Hoàng Thuý Phương
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến quá trình chuyển mình của các thư viện từ thư viện truyền thống sang thư viện điện tử dưới sự tác động của công nghệ thông tin. Từ đó, tác giả cũng đề xuất các giải pháp phát triển nhằm nâng cao hoạt động các thư viện trong thời đại ngày nay.
Nguồn trích: Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2015, Số 6, tr. 24-28
6. Hoạt động thông tin thư mục trong giai đoạn phát triển của công nghệ thông tin / Nguyễn Thị Lan, Huỳnh Minh Khải
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến sự chuyển đổi của hoạt động thông tin thư mục; cùng với đó là những thách thức của các cơ quan, tổ chức tham gia vào hoạt động thông tin thư mục trong giai đoạn phát triển của công nghệ thông tin. Từ đó, tác giả cũng đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin thư mục.
Nguồn trích: Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2016, Số 2, tr. 33-37
7. Phần mềm mã nguồn mở và việc ứng dụng trong tiến trình tin học hoá hoạt động thư viện ở Việt Nam / Đoàn Phan Tân
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về khái niệm phần mềm mã nguồn mở, những lợi ích mà phần mềm mã nguồn mở đem lại, các phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động thư viện và điểm qua việc ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong tiến trình tin học hóa hoạt động thư viện ở Việt Nam.
Nguồn trích: Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2016, Số 3, tr. 8-13
8. Ứng dụng công nghệ mã nguồn mở vào xây dựng cổng kiến thức cho thư viện trường Đại học / Bùi Loan Thuỷ; Tô Sanya Minh Kha
Tóm tắt: Nghiên cứu đưa ra ý tưởng và giải pháp ứng dụng công nghệ mã nguồn mở vào thiết kế cổng kiến thức cho thư viện trường đại học.
Nguồn trích: Tạp chí Thông tin và Tư liệu, 2016, Số 2, tr. 11-17
9. Internet với việc quảng bá hoạt động thư viện - thông tin / Phùng Ngọc Tú.
Tóm tắt: Internet đã trở thành một phần thiết yếu trong đời sống con người thì các thư viện hết sức quan tâm tới việc sử dụng nó như một công cụ hữu hiệu để thư viện tới gần người dùng tin. Trong bài viết, tác giả đã nêu lên mục đích và vai trò của quảng bá trên Internet trong hoạt động thư viện thông tin và các hình thức quảng bá hoạt động thư viện trên internet như: (1) quảng bá qua trang web, blog của thư viện; (2) sử dụng công cụ tìm kiếm, (3) tham gia mạng xã hội; (4) email marketing; (5) quảng bá qua banner, logo; (6) đăng ký quảng cáo miễn phí trên các trang web khác.
Nguồn trích: Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2016, Số 6, tr.29-33
10. Lưu trữ web - nhiệm vụ của thư viện trong thời đại thông tin số / Lâm Thị Hương Duyên
Tóm tắt: Lưu trữ web trong thư viện được xem là quá trình quan trọng nhằm đảm bảo người dùng có thể truy cập và tái sử dụng kiến thức trong thời gian dài và có thể thực hiện theo nhu cầu truy xuất thông tin. Bài viết cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình lưu trữ web trên thế giới, giới thiệu các dự án lưu trữ web, các công nghệ chủ đạo mà các thư viện lớn trên thế giới đã áp dụng. Từ đó, tác giả liên hệ thực trạng lưu trữ web của các thư viện ở Việt Nam.
Nguồn trích: Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2016, Số 6, tr.20-23
11. Một số công cụ hỗ trợ tự động hóa phân loại và biên mục tài liệu / Đinh Thúy Quỳnh
Tóm tắt: Giới thiệu một số công cụ điện tử hỗ trợ công tác xử lý thông tại các thư viện và cơ quan thông tin nhằm giúp cán bộ thư viện rút ngắn thời gian xử lý đồng thời phát huy hiệu quả trong việc tự động hóa các khâu công tác thư viện. Một số công cụ được sử dụng trong công tác xử lý tài liệu như: Web Dewey, Power Cat, Mercury Z39.50 Client, hệ thống tra cứu tự động đề mục chủ đề LCSH – LCC – DDC.
Nguồn trích: Tạp chí Thông tin Tư liệu, 2016, Số 4, tr.31-37

 


Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu