Đọc sách là nhu cầu thiết yếu của con người như M.Gorki đã từng nói “Hãy yêu quý sách vì đó là nguồn gốc của mọi tri thức”. Việc xây dựng văn hóa đọc cho sinh viên trong các trường đại học chính là một trong những hoạt động, điều kiện quan trọng để giúp cho các giảng viên, sinh viên tiếp cận với tri thức, hình thành thói quen đọc sách, tạo nền tảng quan trọng cho việc đổi mới phương pháp dạy - học, kỹ năng tự học và học tập suốt đời của mỗi người.

Hưởng ứng ngày Sách Việt Nam 21/04 với chủ đề “Sách và Sự phát triển tri thức cộng đồng”, Thư viện trường Đại học An Giang giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết được trích từ tạp chí chuyên ngành đề cập đến những giải pháp nhằm pháp triển, nâng cao văn hóa đọc cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trong giai đoạn hiện nay.

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo Tầng 4 TV)
1. Phát triển văn hóa đọc cho sinh viên ở các trường đại học hiện nay / Nguyễn Thị Hằng
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến vai trò quan trọng của việc đọc sách đối với quá trình học tập của sinh viên hiện nay. Với sinh viên, điều này lại càng quan trọng bởi họ là những người đang cần phải đọc nhiều để tích lũy kiến thức. Mục đích của phát triển văn hóa đọc cho sinh viên là hình thành thói quen đọc sách, cách lựa chọn sách (đọc cái gì) và kỹ năng đọc (đọc như thế nào).
Nguồn trích: Tạp chí Dạy và Học ngày nay / 2016, Số 12, tr.70-71
2. Văn hóa đọc trong bối cảnh hội nhập và phát triển / Vũ Thị Thu Hà
Tóm tắt: Bài viết đã nêu lên thực trạng đọc sách và phân tích những bất cập về văn hóa đọc ngày nay của công chúng Việt Nam, cụ thể là ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Qua đó, tác giả đã đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm gìn giữ văn hóa đọc ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển như: hình thành thói quen đọc sách từ gia đình; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trong nhà trường; về đội ngũ sáng tác cần đổi mới về nội dung và hình thức tạo nên tác phẩm văn chương có giá trị nghệ thuật cao; tăng cường chính sách bổ sung nguồn tài liệu cho thư viện trường học, thư viện công cộng để khuyến khích người đọc đến thư viện.
Nguồn trích: Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2013, Số 2, tr. 20-27.
3. Nhu cầu đọc và văn hóa đọc / Nguyễn Hữu Viêm
Tóm tắt: Bài viết luận giải thuật ngữ nhu cầu đọc, tầm quan trọng, bản chất cũng như cách xác định nhu cầu đọc và ba thành phần cấu thành nhu cầu đọc. Tác giả đã tập trung nghiên cứu nội dung và quá trình thỏa mãn nhu cầu đọc của độc giả, mối quan hệ tương tác giữa nhu cầu đọc và văn hóa đọc. Qua đó, tác giả xác định vai trò của cán bộ thư viện trong quá trình thỏa mãn nhu cầu đọc với việc hình thành và nâng cao văn hóa cho người đọc.
Nguồn trích: Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2013, Số 3, tr. 53-58.
4. Tìm hiểu kĩ năng đọc sách của sinh viên chuyên ngành tâm lí học / Cao Xuân Liễu
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến thực trạng chung về tình hình đọc sách chuyên ngành của sinh viên hiện nay. Từ đó, tác giả cũng đề xuất một số kỹ năng nhằm giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận với tài liệu chuyên ngành: kỹ năng xác định nội dung tài liệu; kỹ năng bổ sung, mở rộng phân tích sự kiện, hiện tượng nội dung tài liệu; kỹ năng sơ đồ hóa, mô hình hóa nội dung tài liệu.
Nguồn trích: Tạp chí giáo dục, 2012, Số 293, tr. 16-18.
5. Góp phần nâng cao chất lượng tự học qua đọc sách và tài liệu tham khảo hiện nay / Nguyễn Ngọc Dung
Tóm tắt: Theo tác giả, để việc tự học có hiệu quả thì đòi hỏi người học cần hình thành thói quen đọc sách và nghiên cứu tài liệu tham khảo như: phải biết cách lựa chọn sách phù hợp; rèn luyện những kỹ năng đọc sách, đọc tài liệu tham khảo; phải biết cách tóm tắt, tổng hợp nội dung tài liệu; kỹ năng ghi chép nhanh tài liệu đã đọc.
Nguồn trích: Tạp chí Dạy và Học ngày nay, 2012, Số 7, tr. 63, 73
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.
1. Phát triển văn hóa đọc thông qua đổi mới tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học / Nguyễn Trọng Hoàn
Tóm tắt: Theo tác giả, để phát triển văn hóa đọc thông qua đổi mới hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học thì cần thực hiện các giải pháp sau: tổ chức và đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua việc lập kế hoạch hướng dẫn người học phương pháp đọc sách, đọc tài liệu tham khảo; đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá người học bằng cách khuyến khích người học đọc sách để kiểm tra kiến thức trong tài liệu và kỹ năng thực hành.
Nguồn trích: Tạp chí Khoa học, 2016, Số 82, tr. 36-40
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thói quen đọc sách chuyên ngành của sinh viên: trường hợp tại trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thuý Quỳnh Loan; Võ Hoàng Duy
Tóm tắt: Bài báo này trình bày nghiên cứu về thói quen đọc sách chuyên ngành của sinh viên và qua đó xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thói quen đọc sách của sinh viên hiện nay. Thông qua các nghiên cứu, khảo sát cho thấy thói quen đọc sách của sinh viên ở mức thấp và có 5 yếu tố tác động có ý nghĩa thống kê lên thói quen đọc sách chuyên ngành là giảng viên, môi trường ở nhà, môi trường ở lớp, môi trường xã hội, môi trường ảo. Từ đây, tác giả cũng đưa ra những giải pháp quản lý từ phía gia đình, nhà trường, đơn vị nhà xuất bản, người sáng tác nhằm khuyến khích thói quen đọc sách của sinh viên.
Nguồn trích: Tạp chí Khoa học, 2013, Số 2, tr. 37-52
3. Rèn luyện kĩ năng đọc sách cho sinh viên / Phạm Thị Gấm; Vũ Đình Mạnh
Tóm tắt: Theo tác giả, để nâng cao chất lượng tự học thì cần phải xây dựng các kỹ năng đọc sách cho sinh viên gồm: xác định động cơ, thái độ đọc sách đúng đắn; rèn luyện các kỹ năng đọc như xác định mục tiêu đọc sách, kỹ năng lựa chọn sách, kỹ năng sắp xếp thời gian đọc sách, kỹ năng tìm hiểu khái quát nội dung quyển sách, kỹ năng đọc nhanh đọc chậm, kỹ năng ghi chép, kỹ năng tổng hợp, kỹ năng tự đánh giá hiệu quả đọc sách.
Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục, 2010, Số 230, tr. 54-55,58
4. Dạy cách đọc sách cho sinh viên đại học / Phạm Thị Kim Anh
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến những phương pháp giúp cho sinh viên biết cách đọc sách và tự nghiên cứu sách như: tìm nguồn sách, tài liệu để làm tài liệu học tập, sách để đọc thư giãn; xác định mục đích của việc đọc sách; lập kế hoạch khi đọc sách; lựa chọn cách đọc phù hợp. Qua đó, tác giả cũng trình bày một số kỹ năng đọc sách hiệu quả như: ghi chép lại những điều cần thiết khi đọc sách, tư duy khi đọc sách, tóm tắt nội dung sau khi đọc, phát huy mọi nỗ lực nhận thức để thực sự trở thành những độc giả biết tư duy.
Nguồn trích: Tạp chí Dạy và học ngày nay, Số 2010, Số 7, tr. 62-64,61
5. Về phương pháp kỹ năng đọc sách, tìm kiếm tư liệu / Vũ Ngọc Am
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến vấn đề đọc sách, tìm kiếm xử lý tư liệu của giảng viên và học viên phục vụ việc giảng dạy và học tập. Qua đó, tác giả cũng đưa ra một số kỹ năng, phương pháp đọc sách, tìm kiếm tư liệu như: xác định mục đích của việc đọc, lựa chọn sách đọc, cách thức đọc sách khoa học để tiết kiệm được thời gian.
Nguồn trích: Tạp chí Tuyên giáo, 2009, Số 9, tr. 54-57.
6. Văn hóa đọc nhìn từ góc độ xã hội học văn học (Qua khảo sát đối tượng học sinh - sinh viên) / Vũ Thị Thu Hà
Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng cũng như nguyên nhân dẫn đến tình hình văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên như hiện nay. Từ đó, tác giả cũng đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao văn hóa đọc cho sinh viên như: tìm hiểu nhu cầu và thói quen đọc sách của học sinh, sinh viên; cần có sự hướng dẫn, định hướng đúng đắn từ phía gia đinh và nhà trường; tích cực tuyên truyền văn hóa đọc sách trong nhà trường; khuyến khích những sáng tác mới mẻ, có sự sáng tạo trong từng tác phẩm; nhà xuất bản cần tích cực xuất bản nhiều ấn phẩm thuộc tủ sách văn học, truyện tranh hay về nội dung, hấp dẫn hình thức.
Nguồn trích: Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2009, Số 3, tr. 84-89.


Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu