Đánh giá cao tầm quan trọng của văn hóa đọc và quyền sở hữu trí tuệ, UNESCO (Tổ chức Văn hóa, Giáo dục, Khoa học Liên Hiệp Quốc) đã quyết định chọn ngày 23-04 hàng năm làm “Ngày Sách và Bản quyền Thế giới” (World Book and Copyright Day), với mong muốn tôn vinh những giá trị của sách và những người sáng tạo ra chúng - những người đã có những đóng góp không gì thay thế được đối với sự phát triển văn hóa nhân loại.

Nhân Ngày Sách và Bản Quyền Thế Giới 23/4 năm nay, Thư viện trường Đại học An Giang giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết được trích từ tạp chí chuyên ngành đề cập đến vấn đề sở hữu trí tuệ và quyền tác giả trong hoạt động thư viện nhằm khuyến khích và thúc đẩy văn hóa đọc sách, cũng như tôn vinh và bảo hộ sự sáng tạo của các tác giả.

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại Quầy Tham khảo)
1. Vấn đề quyền tác giả trong hoạt động thư viện / Lê Văn Viết
Tóm tắt: Quyền tác giả (QTG) là quyền của tố chức, cá nhân với tác phẩm do mình sáng tạo ra, sở hữu nhằm bảo vệ các quyền lợi cá nhân và lợi ích kinh tế của tác giả trong mõi liên quan với tác phẩm của họ, ngăn chặn hành vi sao chép, hành vi mạo danh, chuyển nhượng bất hợp pháp tác phẩm. Vì vậy, việc thực hiện QTG trong hoạt động thông tin-thư viện là tiêu chí bắt buộc. Bài viết bàn về những quy định của pháp luật đối với việc sao chép tác phẩm trong hoạt động thư viện ở Việt Nam.
Nguồn trích: Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2014, Số 6, tr. 14-19
2Vấn đề quyền tác giả trong hoạt động xuất bản hiện nay / Đỗ Thị Quyên
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến QTG trong hoạt động xuất bản, tình trạng vi phạm bản quyền và công tác xử lý hành chính, những vấn đề trong hoạt động bảo hộ bản quyền. Qua đó, tác giả đưa ra nguyên nhân và những giải pháp khắc phục tình trạng vi phạm bản quyền như: (1) hệ thống thực thi pháp luật về bảo hộ QTG; (2) xây dựng triết lý kinh doanh, ý thức về trách nhiệm với xã hội với cộng đồng, xác định mục tiêu của tổ chức; (3) tăng cường công tác tuyên truyền QTG.
Nguồn trích: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật / 2017, Số 1(391), tr.103-105, 117
3. Quyền tác giả đối với tác phẩm khuyết danh theo pháp luật Việt Nam hiện hành / Nguyễn Phan Khôi
Tóm tắt: Bài viết này khái quát các quy định liên quan đến tác phẩm khuyết danh theo pháp luật Việt Nam và công ước Berne. Tác giả đã chỉ ra các bất cập của luật. Qua đó, tác giả đưa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện các quy định của luật để giải quyết bất cập đó như: (1) ghi nhận các trường hợp tác phẩm không rõ tác giả, quy định lại các khái niệm tác phẩm khuyết danh, không rõ tác giả là ai; (2) sửa đổi quy định về thời hạn bảo hộ QTG; (3) quy định thêm về việc xác định các quyền nhân thân và tài sản của tác giả với tác phẩm khuyết danh; (4) quy định thêm về việc xác định các quyền nhân thân và tài sản của tác giả với tác phẩm khuyết danh.
Nguồn trích: Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ, 2016, Số 42, tr. 78-83
4. Biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả trong thư viện điện tử, thư viện số ở Việt Nam / Bùi Loan Thuỳ; Bùi Thu Hằng
Tóm tắt: Bài viết đề xuất 6 biện pháp liên quan đến các đối tượng khác nhau nhằm thực thi quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả trong thư viện điện tử, thư viện số ở Việt Nam: các cơ quan quản lý Nhà nước, các thư viện, pháp lý, tránh vi phạm quyền tác giả khi tải tài liệu miễn phí từ mạng Internet vào các bộ sưu tập số, công nghệ và phối hợp với các cơ quan quản lý quyền tác giả, các thư viện khác.
Nguồn trích: Tạp chí Thông tin và Tư liệu, 2011, Số 4, tr. 8-18
5. Xây dựng và thực thi chính sách liên quan đến quyền tác giả trong phục vụ thư viện ở Việt Nam / Bùi Loan Thuỳ; Bùi Thu Hằng
Tóm tắt: Tác giả trình bày một số chính sách liên quan đến quyền tác giả (QTG): chính sách về quyền truy cập liên quan đến QTG, chính sách sử dụng các sản phẩm thông tin liên quan đến QTG, chính sách đối với dịch vụ sao chụp, nhân bản tài liệu liên quan đến QTG, chính sách đối với dịch vụ cho thuê và mượn tài liệu liên quan đến QTG, chính sách sử dụng dịch vụ sản xuất sách nói liên quan đến QTG, chính sách đảm bảo an toàn thông tin nhằm hạn chế vi phạm QTG.
Nguồn trích: Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2011, Số 6, tr. 26-31
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.
1. Bảo hộ quyền tác giả trong hoạt động thư viện / Lê Thị Nam Giang
Tóm tắt: Trong các quyền tài sản của chủ sở hữu quyền tác giả, các quyền liên quan chặt chẽ đến hoạt động của các thư viện bao gồm: (1) quyền sao chép tác phẩm; (2) quyền truyền đạt tác phẩm tới công chúng; (3) quyền phân phối tác phẩm, (4) quyền dịch tác phẩm. Khi thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình, thư viện có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả, mặt khác phải đảm bảo để công chúng có thể khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên của thư viện. Đây không phải là nhiệm vụ đơn giản, đặc biệt trong bối cảnh tăng cường bảo hộ QTG được thực hiện trên phạm vi toàn cầu trong khi pháp luật điều chỉnh các quan hệ quyền tác giả trong hoạt động thư viện còn bộc lộ những bất cập nhất định. Bài viết phân tích việc khai thác các quyền tài sản trong hoạt động thư viện dưới góc độ pháp luật quyền tác giả và đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ QTG trong hoạt động thư viện tại Việt Nam.
Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Pháp lý, 2015, Số 3, tr. 39-47
2. Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh / Trần Văn Hải
Tóm tắt: Tác giả đề xuất một số ý kiến để bảo hộ quyền tác giả với tác phẩm phái sinh như: đối với tác phẩm biên soạn sẽ không quy định là tác phẩm phái sinh mà phải là tác phẩm gốc, mối quan hệ về quyền nhân thân giữa tác giả tác phẩm gốc và tác giả tác phẩm phái sinh, đối với chương trình máy tính, được hình thành từ mã nguồn mở (tác phẩm gốc) thì nó phải là tác phẩm phái sinh khi đó sẽ xuất hiện mối quan hệ pháp lý giữa tác giả chương trình máy tính với tác giả phần mềm mã nguồn mở đúng như quy định của luật sở hữu trí tuệ.
Nguồn trích: Tạp chí Khoa học pháp lý, 2012, Số 4, tr. 18-23
3. Vấn đề quyền tác giả trong hoạt động đào tạo / Đào Quang Chiến
Tóm tắt: Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả (QTG) và việc các tác phẩm khoa học, giáo dục được bảo hộ như thế nào đang là vấn đề được giới trí thức và các nhà giáo dục quan tâm. Bài viết này trình bày một số tình huống phát sinh về QTG và các quyền có liên quan, những quy định pháp lý và việc bảo hộ QTG cũng như vấn đề sử dụng các tài liệu tham khảo trong việc biên soạn học liệu như thế nào để tránh được việc vi phạm QTG đối với các nhà giáo dục.
Nguồn trích: Tạp chí Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2006, tr. 423-428
4. Một số vấn đề về quyền tác giả trong thời đại kỹ thuật số theo Hiệp ước WIPO về quyền tác giả / Dương Bảo Trung
Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả nghiên cứu một số nội dung về Hiệp ước WIPO (tổ chức sở hữu trí tuệ) về Quyền tác giả (WCT) chính của liên quan đến khía cạnh quyền tác giả trong thời đại kỹ thuật số, sẽ đưa ra cái nhìn tổng quan về WCT và từ đó mong muốn đóng góp cho nỗ lực tham gia vào WCT của Việt Nam trong tương lai.
Nguồn trích: Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 2013, Số 1, tr. 44-48, 64
5. Chia sẻ dữ liệu trong môi trường Internet và vấn đề liên quan đến quyền tác giả / Nguyễn Thị Tuyết
Tóm tắt: Ở Việt Nam, việc sử dụng internet hiện nay trở nên vô cùng phổ biến. Như một tất yếu việc chia sẻ dữ liệu qua mạng đồng đẳng là hành vi không hề xa lạ với người sử dụng internet. Tuy nhiên, pháp luật của chúng ta liên quan đến vấn đề này hầu như còn hoàn toàn mới lạ. Bài viết này sẽ giới thiệu ngắn gọn về mạng đồng đẳng, những quy định của pháp luật nước ngoài liên quan đến vấn đề này và thực tiễn cũng như những vấn đề đặt ra cho pháp luật Việt Nam về QTG.
Nguồn trích: Tạp chí Luật học, 2010, Số 1, tr. 51-57
6. Những bất cập trong quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành về quyền tác giả, quyền liên quan / Trần Văn Hải
Tóm tắt: Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) có hiệu lực kể từ 01/7/2006, nhưng tình trạng vi phạm pháp luật về SHTT và xâm phạm quyền SHTT không hề giảm đi mà vẫn có chiều hướng gia tăng, một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là pháp luật về SHTT có nhiều bất cập. Trong phạm vi bài viết, tác giả diễn giải một số thuật ngữ liên quan và phân tích một số bất cập của pháp luật SHTT hiện hành về QTG, quyền liên quan và đề xuất việc hoàn thiện.
Nguồn trích: Tạp chí Luật học, 2010, Số 7, tr. 13-18
7. Khai thác sử dụng tác phẩm báo chí, tác phẩm khoa học theo các quy định của pháp luật về quyền tác giả / Hoàng Minh Huệ
Tóm tắt: Tác giả phân tích một số vấn đề về QTG đối với tác phẩm báo chí, tác phẩm khoa học; về việc đăng lại tác phẩm trên một số báo hiện nay; về trích dẫn và sử dụng tài liệu tham khảo trong tác phẩm; một số trích dẫn sai quy định theo QTG trong các sách, luận án, luận văn.
Nguồn trích: Tạp chí Hoạt động khoa học, 2010, Số 11, tr. 22-23
8. Vấn đề bản quyền tác giả trong kỷ nguyên số: Góc nhìn từ thư viện / Phạm Thúc Trúc Lương
Tóm tắt: Tác giả đề cập đến vấn đề thư viện trong kỷ nguyên số và vấn đề tác quyền như bản sao tài liệu và việc sử dụng hợp lý; các cơ sở dữ liệu; bản lần đầu; phát triển vốn tài liệu; giấy phép sử dụng tư liệu và luật tác quyền; bảo quản tư liệu; biện pháp bảo mật bằng công nghệ; giấy phép sử dụng tư liệu và luật tác quyền; bảo quản tư liệu; biện pháp bảo mật công nghệ.
Nguồn trích: Tạp chí Kỷ yếu hội thảo Tăng cường công tác tiêu chuẩn hóa trong hoạt động Thông tin - tư liệu, 2006, tr. 79-84.


Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu