Trong bối cảnh hiện nay, văn hóa nghe nhìn, văn hóa mạng phát triển thu hút giới trẻ và có xu hướng lấn át văn hóa đọc. Việc xây dựng và đổi mới hoạt động thư viện, phát triển các mô hình văn hóa đọc trong trường học thật sự cần thiết và có ý nghĩa, từ đó, tiến tới xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường. Có thể nói, đọc sách là một thói quen rất ý nghĩa, nhất là trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh trong con người Việt Nam.

Hưởng ứng ngày Sách Việt Nam 21/04, Thư viện trường Đại học An Giang giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết được trích từ Kỷ yếu hội thảo “Các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hoá đọc trong thư viện” của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Nội dung Kỷ yếu đề cập đến những giải pháp xây dựng, phát triển các mô hình thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành đa ngành hiện đại, thân thiện nhằm góp phần phát triển văn hoá đọc cho giới trẻ trong thời đại ngày nay.

Tài liệu này hiện được lưu trữ tại Quầy Tham khảo tầng 4 Thư viện. Thân mời Quý đọc giả đến tham khảo!

1.    Xây dựng bộ chỉ số đánh giá hoạt động phục vụ người khuyết tật cho thư viện công cộng tại Việt Nam / Vĩnh Quốc Bảo .- Kỷ yếu hội thảo “Các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hoá đọc trong thư viện”, tháng 03/2018, tr. 45 – 53
2.    Các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hóa đọc trong thư viện / Bùi Xuân Đức, Nguyễn Thị Như Trang . - Kỷ yếu hội thảo “Các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hoá đọc trong thư viện”, tháng 03/2018, tr. 54 – 62
3.    Một số sản phẩm, dịch vụ thông tin – thư viện góp phần phát triển văn hóa đọc tại thư viện thành phố Cần Thơ / Phan Thị Thùy Giang .- Kỷ yếu hội thảo “Các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hoá đọc trong thư viện”, tháng 03/2018, tr. 63 – 66
4.    Phục vụ hiệu quả nhu cầu bạn đọc – Một yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa đọc tại Hậu Giang / Võ Thị Thu Hương . - Kỷ yếu hội thảo “Các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hoá đọc trong thư viện”, tháng 03/2018, tr. 68 – 71
5.    Xe thư viện lưu động – Mô hình phục vụ nhân dân hiệu quả, thiết thực / Thư viện tỉnh An Giang . - Kỷ yếu hội thảo “Các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hoá đọc trong thư viện”, tháng 03/2018, tr. 100 – 105
6.    Giải pháp trong quản lý và tổ chức hoạt động nhằm thực hiện các tiêu chí phát triển văn hóa đọc / Nguyễn Thị Thanh Uyên . - Kỷ yếu hội thảo “Các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hoá đọc trong thư viện”, tháng 03/2018, tr. 122 – 126
7.    Phát triển văn hóa đọc tại trường Đại học Bình Dương – Giải pháp trong quản lý và tổ chức hoạt động / Cao Việt Hưng . - Kỷ yếu hội thảo “Các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hoá đọc trong thư viện”, tháng 03/2018, tr. 133 – 139
8.    Phát triển văn hóa đọc trong sinh viên – Vai trò thiết yếu của thư viện đại học / Dương Thúy Hương . - Kỷ yếu hội thảo “Các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hoá đọc trong thư viện”, tháng 03/2018, tr. 139 – 144
9.    Thư viện Đại học An Giang – Đẩy mạnh việc phát triển văn hóa đọc trong sinh viên / Nguyễn Thị Hồng Loan, Đỗ Thị Bé Tư .- Kỷ yếu hội thảo “Các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hoá đọc trong thư viện”, tháng 03/2018, tr. 145 – 154
10.    Kinh nghiệm xây dựng thư viện thân thiện trong trường tiểu học nhằm hình thành thói quen đọc sách cho học sinh góp phần phát triển văn hóa đọc / Nguyễn Bảo Quốc . - Kỷ yếu hội thảo “Các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hoá đọc trong thư viện”, tháng 03/2018, tr. 166 – 180
11.    Mô hình thư viện thân thiện và việc phát triển thói quen đọc sách / Mai Thị Việt Thắng .- Kỷ yếu hội thảo “Các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hoá đọc trong thư viện”, tháng 03/2018, tr. 188 – 194
12.    Văn hóa đọc và việc phát triển văn hóa đọc tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Lê Vũ Hùng, trường Đại học Đồng Tháp / Trần Thị Kim Trang, Nguyễn Hoàng Nam . - Kỷ yếu hội thảo “Các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hoá đọc trong thư viện”, tháng 03/2018, tr. 196 – 201

 

Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu