Thương mại điện tử (E-Commerce) là hình thức kinh doanh trực tuyến sử dụng nền tảng công nghệ thông tin với sự hỗ trợ của Internet để thực hiện các giao dịch mua bán, trao đổi, thanh toán trực tuyến. Thương mại điện tử là xu hướng của thời đại toàn cầu hóa, đây là lĩnh vực tiềm năng để các doanh nghiệp vừa và nhỏ sinh lợi và phát triển, cơ hội cho những ai muốn khởi nghiệp kinh doanh theo mô hình mới. Thương mại điện tử còn được xem như một trong những giải pháp thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.

Để giúp độc giả hiểu sâu hơn về lĩnh vực này, Thư viện Trường Đại học An Giang xin giới thiệu đến bạn đọc chuyên đề: “Tổng quan về thương mại điện tử ở Việt Nam” với các bài viết được phân tích chuyên sâu từ các chuyên gia thuộc chuyên ngành kinh tế.

TẠP CHÍ CÓ TẠI THƯ VIỆN (TẦNG 4 – QUẦY THAM KHẢO)

1.  Bảo hộ cơ sở dữ liệu lớn / Nguyễn Như Hà
Nguồn trích: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam / 2016, Số 11, Tr. 58-60.    

2.  Nhận thức rủi ro trong sự chấp nhận thanh toán qua mạng xã hội / Nguyễn Thị Thùy Vân; Nguyễn Duy Thanh

Nguồn trích: Tạp chí Phát triển Kinh tế / 2016, Số 12, Tr. 66-81  

3.  Thanh toán trực tuyến trong thương mại điện tử ở Việt Nam / Phí Mạnh Cường

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán / 2015/ Số 11, Tr. 15 -17

4.  Nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại điện tử đối với doanh nghiệp hiện nay / Phạm Nam Tiến

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo/ 2015, Số 7, Tr. 39-41

5.  Xu thế phát triển của thương mại điện tử và định hướng của các cơ quan quản lý nhà nước / Lê Toàn Thắng

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo / 2014, Số 11, Tr. 42-44

6.  Nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam / Lê Đức Anh

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo / 2014, Số 5, Tr. 33-35    

7.  Thương mại điện tử Việt Nam: Đã có nhiều khởi sắc / Nguyễn Thu Hiền

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo / 2014, Số 6, Tr. 19-21

8.  Thực trạng ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam / Nguyễn Ngọc Tú

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế / 2014, Số 7, Tr. 56-64

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

=>  Địa chỉ truy cậphttp://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)

=>  Lưu ý: Bạn đọc truy cập theo mạng nội bộ tại trường để đọc và download toàn văn tài liệu hoặc (liên hệ quầy Thông tin tầng 4 để được hướng dẫn).

1.  Ðảm bảo an toàn thông tin trong thương mại điện tử Mô hình từ doanh nghiệp Việt Nam/ ThS. Trần Thị Thập

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học ÐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 32 / 2016, Số 1, Tr. 22-30

2.  Nghiên cứu các mô hình đáng giá chất lượng dịch vụ thương mại điện tử / Nguyễn Thu Hà; Phan Chí Anh

Nguồn trích:  Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương / 2017, Số 494, Tr. 76-78

3.  Giải pháp phát triển kinh doanh thương mại điện tử B2C tại các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. / Nguyễn Thị Hoài

Nguồn trích: Tạp chí  Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương / 2017, Số 490, Tr. 60-62.

4.  Chữ ký số và bảo mật trong thương mại điện tử / Nguyễn Thị Thùy Anh

Nguồn trích: Tạp chí  Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương / 2016, Số 471, Tr. 63-65 

5.  Marketing trên thiết bị di động: xu hướng phát triển của các doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam / Nguyễn Phan Anh

Nguồn trích: Tạp chí  Kinh tế Châu  Á- Thái Bình Dương / 2016, Số 471, Tr. 56-58

6.  Hệ hỗ trợ quyết định dựa trên hành vi người dùng web TMĐT / Trần Thị Huế, Nguyễn Thanh Thụy

Nguồn trích: Tạp chí  Tin học Ngân hàng / 2016, Số 2, Tr. 16-19

7. Thương mại điện tử thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt / Hoàng Thanh

Nguồn trích: Tạp chí Tin học Ngân hàng / 2016, Số 4, Tr. 11-13     

8.  Thương mại điện tử Việt Nam - Thách thức không nhỏ

Nguồn trích: Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông / 2016, Số 515, Tr. 40-44

9.  Xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định dựa trên kỹ thuật khai phá hành vi của người sử dụng Web trong lĩnh vực thương mại điện tử / Trần Thị Huế, Nguyễn Thanh Thụy

Nguồn trích: Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông /  2016, Số 515, Tr. 23-28

10.  Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử / Lê Văn Thiệp

Nguồn trích: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật / 2016, Số 2, Tr. 30-34

11.  Bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử theo pháp luật Việt Nam / Đinh Thị Lan Anh

Nguồn trích:  Tạp chí Dân chủ và pháp luật / 2015, Số 7, Tr. 29-33. 

12.  Phòng tránh rủi ro trong giao kết, thực hiện hợp đồng thương mại điện tử / Nguyễn Thành Luân

Nguồn trích:  Tạp chí Luật sư Việt Nam / 2015, Số 5, Tr. 11-17

13.  Hoàn thiện hạ tầng pháp lý để phát triển thương mại điện tử / Lâm Phong

Nguồn trích: Tạp chí Thuế nhà nước / 2016, Số 20, Tr. 16.  

14.  Siết chặt quản lý thuế đối với thương mại điện tử / Trung Kiên

Nguồn trích: Tạp chí Thuế nhà nước / 2015, Số 51, Tr. 6-7.

15.  Những xu hướng ứng dụng chính trong thương mại điện tử hiện đại / Nguyễn Văn Minh

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Thương mại/ 2016, Số 89+90, Tr. 43-55

16.  Logistics trong kinh doanh thương mại điện tử - thực trạng và giải pháp cho thị trường Việt Nam / Lê Thu Sao

Nguồn trích:  Tạp chí Giao thông Vận tải / 2017, Số 3, Tr. 107-110

 Tổng hợp: Võ Hồng Thơ