Chương trình xây dựng nông thôn mới là một chương trình trọng tâm, xuyên suốt của Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; là chương trình khung, tổng thể phát triển nông thôn với 11 nội dung lớn, tổng hợp của 16 chương trình mục tiêu quốc gia và 14 chương trình hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai ở địa bàn nông thôn trên phạm vi cả nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa rất lớn cả về kinh tế - chính trị - xã hội vì nó mang lại lợi ích thiết thân cho cư dân nông thôn (chiếm khoảng 70% dân số cả nước), thông qua đó, chương trình sẽ điều hòa lợi ích, thành quả công cuộc đổi mới cho người dân khu vực nông thôn.

Ngay trong những năm đầu triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã nhanh chóng trở thành phong trào của cả nước. Tại các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng Sông Cửu Long phong trào này cũng đang diễn ra rất sôi nổi, để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về vấn đề này, Thư viện mời các bạn tham khảo một số nghiên cứu được tổng hợp từ các kỷ yếu hội thảo và các tạp chí chuyên ngành sau.

TÀI LIỆU IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại Tầng 4)

1. Chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn và công tác quy hoạch – Những nút thắt cần tháo gỡ để chương trình nông thôn mới phát triển bền vững / Trần Mai Ước, Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM

Tóm tắt: Bài viết phân tích và làm rõ các nút thắt, đưa ra các giải pháp cụ thể và khả thi để giải quyết tình trạng chất lượng đào tạo  nghề cho lao động nông thôn và công tác quy hoạch để chương trình nông thôn mới phát triển bền vững. 

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo “Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang”/ Tháng 12 năm 2016, tr.18-25

2. Nông dân – Chủ thể quan trọng nhất trong quá trình xây dựng nông thôn mới / Đỗ Văn Quân, Viện Xã hội học – Học viện CTQG Hồ Chí Minh; ThS. Nguyễn Tiến Toàn, Huyện ủy Đan Phượng – Hà Nội

Tóm tắt: Bài viết phát họa vai trò của người nông dân – chủ thể quan trọng nhất của quá trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. Một số kết luận và giải pháp nhằm phát huy vai trò chủ thể của người nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo “Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang”/ Tháng 12 năm 2016, tr.30-34

3. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về xây dựng nông thôn mới và vai trò tham gia của người dân – Bài học rút ra cho Việt Nam / Phạm Xuân Phú, Trường Đại học An Giang

Tóm tắt: Bài biết đưa ra một số kinh nghiệm phát triển nông thôn ở các nước: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đức. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, hướng đi cho Việt Nam trong bối cảnh các địa phương đang ra sức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo “Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang”/ Tháng 12 năm 2016, tr.73-80

4. Yếu tố tác động đến sự tự nguyện đóng góp xây dựng cầu giao thông nông thôn của người dân – Trường hợp xã Hòa Thành, huyện lai Vung, tỉnh Đồng Tháp / Cao Minh Toàn; ThS. Nguyễn Minh Châu, Khoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học An Giang

Tóm tắt: Bài viết nhằm tìm hiểu các tác nhân, vai trò của các tác nhân tham gia cũng như các yếu tố quyết định sự tự nguyện đóng góp của người dân trong việc xây dựng cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã Hòa Thành. Bài viết chỉ ra được 4 tác nhân chính tham gia gồm: chính quyền địa phương, đội thi công từ thiện, nhà tài trợ và người dân địa phương; đồng thời cho thấy được 3 yếu tố quyết định sự thành công của các công trình xây dựng cầu giao thông nông thôn có sự tham gia của người dân gồm: sự sâu sát và tận tâm của chính quyền địa phương, biết cách khơi gợi và kết dính được các nhân tố tích cực trong cộng đồng, và sự công khai, minh bạch, công nhận và vinh danh sự đóng góp.   

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo “Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang”/ Tháng 12 năm 2016, tr.93-98

5. Tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hậu Giang/ Trần Công Chánh

Tóm tắt: Bài viết trình bày sự thay đổi trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống người dân sau hơn 10 năm chia tách từ tỉnh Cần Thơ. Những bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển trong thời gian tới: phải biết kế thừa và phát huy những thành công trước, đoàn kết nội bộ, lồng ghép gắn kết các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng mô hình điểm để nhân rộng cách làm đến người dân, đào tạo con người để phát triển lâu dài, chú trọng thi đua khen thưởng….    

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản / 2016, số 884, tr.92-96

Limk: http://stdoc.vista.gov.vn/xemchitiet.aspx?id=73

6. Bến Tre xây dựng nông thôn mới dựa vào nội lực là chính và chú trọng về chất/ Nguyễn Cao Dũng

Tóm tắt: Là tỉnh thuần nông,vị trí kém thuận lợi, Bến Tre có xuất phát điển xây dựng nông thôn mới rất nhiều khó khăn. Qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận dù có nhiều hạn chế. Với phương châm xây dựng vững chắc, không chạy theo thành tích, đẩy mạnh phong trào thi đua "Đồng khởi mới" tỉnh đã đề ra mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2015 - 2020 sát hợp với thực tế.  

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản / 2016, số 114, tr.61-64

Link: http://stdoc.vista.gov.vn/xemchitiet.aspx?id=238301

7. Tri thức Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới/ Phạm Thanh Tâm

Tóm tắt: Qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới, nông thôn Cà Mau hôm nay đang bừng lên sức sống mới, nhiều con lộ rợp bóng cây xanh được hình thành nối liền những vùng quế, các công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà cửa khang trang mọc lên, cuộc sống của người dân nông thôn ngày thêm khởi sắc. Kết quả có được là do sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, góp sức của các tầng lớp nhân dân, trong đó đặc biệt phải kể đến sự đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức tỉnh Cà Mau.  

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản / 2016, số 114, tr.78-82

Link: http://stdoc.vista.gov.vn/xemchitiet.aspx?id=238305

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/  (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)

- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

8. Nhận thức và sự sẵn lòng đóng góp của nông hộ cho chương trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hậu Giang / Nguyễn Thùy Tràn; Võ Hồng Tú

Tóm tắt: Dựa trên kết quả điều tra 90 hộ của 03 xã có mức độ hoàn thành khác nhau về chương trình xây dựng nông thôn mới. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhận thức của người dân về chi tiết chương trình này ở mức khá. Bằng cách sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên theo mô hình lựa chọn có hoặc không (dichotomous choice contingent valuation method), kết quả cho thấy mức sẵn lòng đóng góp của người dân là 10.283 đồng đối với mô hình không có biến giải thích (mô hình 1) và 10.936 đồng đối với mô hình có các biến giải thích (mô hình 2). Các nhóm hộ thuộc xã có mức độ hoàn thành chương trình nông thôn mới trung bình và thấp có mức sẵn lòng đóng góp cao hơn. Sự sẵn lòng đóng góp của nhóm nữ cao hơn so với nhóm nam và nhóm được công nhận gia đình văn hóa có mức sẵn lòng đóng góp cao hơn so với nhóm chưa được công nhận. Từ kết quả nghiên cứu này cho thấy nguồn vốn có thể huy động từ dân trong hai năm đối với một hộ là khoảng 263 ngàn đồng. Tuy nhiên, để có thể huy động được nguồn vốn hiệu quả và hài hòa thì công tác tuyên truyền cần quan tâm đến những nhóm chưa được công nhận gia đình văn hóa và cho các đối tượng là nam giới.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học - Đại học Cần Thơ/ 2016, số 46C, tr.96-103

Link: https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-7210/baibao-29397.html

9. Đánh giá tác động của chương trình xây dựng nông thôn mới đến thu nhập nông hộ tại tỉnh Hậu Giang / Nguyễn Thùy Trang; Trương Thải Nhi; Võ Hồng Tú

Tóm tắt: Hơn 5 năm triển khai, Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) của cả nước nói chung và Hậu Giang nói riêng, nhìn chung điều kiện hạ tầng và kinh tế xã hội có nhiều thay đổi tích cực. Tuy nhiên, tác động cụ thể của Chương trình đến thu nhập nông hộ vẫn chưa được lượng hóa. Do vậy, nghiên cứu được thực hiện nhằm lượng hóa tác động của Chương trình đến thu nhập nông hộ từ đó giúp cho các nhà hoạch định chính sách thực hiện phân tích chi phí - lợi ích của Chương trình. Dựa trên kết quả điều tra 90 hộ của 03 xã có mức độ hoàn thành khác nhau về chương trình NTM, nghiên cứu cho thấy tác động của chương trình NTM đến thu nhập của nông hộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có ý nghĩa thiết thực. Bằng cách sử dụng phương pháp so sánh điểm xu hướng, kết quả cho thấy sau khi tham gia vào chương trình NTM, thu nhập đã tăng lên 8.320.000đồng/thành viên/năm ở mức ý nghĩa 5% so với trước khi có chương trình bằng phương pháp so sánh cận gần nhất và 6.570.000 đồng/thành viên/năm bằng phương pháp so sánh phạm vi/bán kính ở mức ý nghĩa 10%.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học - Đại học Cần Thơ/ 2016, số 46D, tr.116-121

Link: https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-20767/baibao-32401.html

10. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu học nghề - Trường hợp nghiên cứu ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang / Phạm Ngọc Nhàn, Hồ Quốc Nghĩa

Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố tác động đến nhu cầu học nghề của lao động và đưa ra các giải pháp đào tạo nghề trên địa bàn xã với mục đích nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu này tập trung vào các đối tượng là lao động trong nông hộ trên địa bàn xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang để phân tích những yếu tố có tác động đến nhu cầu học nghề của lao động qua cách tiếp cận điều tra xã hội học. Kết quả phân tích mô hình hồi qui Binary Logistic cho thấy, yếu tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến nhu cầu học nghề là Thông tin giới thiệu đào tạo nghề (Hệ số B = 1,346), thứ hai là yếu tố Số lao động trong nông hộ (Hệ số B = 1,291) và cuối cùng là Số nhân khẩu trong nông hộ (Hệ số B = 1,214). Một số giải pháp như nâng cao chất lượng dạy nghề tại địa phương, mở các lớp dạy nghề phù hợp với nhu cầu học nghề của lao động được đề xuất để họ có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học - Đại học Cần Thơ/ 2017, số 51, tr.98-106

Link: https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-870/baibao-40541.html

11. Giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang / Huỳnh Công Chất

Tóm tắt: Giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng dân cư là yêu cầu đặt ra trong xây dựng nông thôn mới ở mỗi xã, mỗi địa phương. Nghiên cứu được tiến hành tại 4 xã điểm về xây dựng nông thôn mới của tỉnh Tiền Giang. Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích các nguồn lực của cộng đồng được huy động cho quá trình xây dựng nông thôn mới; tìm hiểu các thuận lợi, khó khăn trong việc huy động nguồn lực cộng đồng; và đề xuất một số giải pháp nhằm huy động tốt hơn nguồn lực cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang. Các số liệu, quan điểm trình bày trong nghiên cứu dựa trên các tài liệu tổng kết ở các xã chọn điểm nghiên cứu và thông qua phỏng vấn trực tiếp 120 hộ gia đình, 40 cán bộ cơ sở tại 04 xã nghiên cứu. Phương pháp thống kê mô tả và so sánh được sử dụng để đánh giá thực trạng huy động nguồn lực cộng đồng trong thời gian qua. Kết quả nghiên cứu cho thấy tiền, tài sản, công lao động và sự tham gia ý kiến là các nhóm nguồn lực chủ yếu của cộng đồng để huy động tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học - Đại học Cần Thơ/ 2016, số 46D, tr.84-93

Link: https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-38390/baibao-35021.html

12. Sinh kế của thanh niên trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Kiên Giang / Trần Thanh Dũng; Nguyễn Ngọc Đệ

Tóm tắt: Nghiên cứu nguồn vốn sinh kế của thanh niên trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới nhằm cung cấp thông tin hỗ trợ nhà quản lý ra chính sách giúp thanh niên nâng cao sinh kế bền vững trong tình hình mới. Đề tài phỏng vấn phi ngẫu nhiên 300 thanh niên tại 3 xã ở tỉnh Kiên Giang và sử dụng các công cụ phân tích thống kê như: thống kê mô tả, crosstab, phân tích phương sai (ANOVA) và hồi quy tuyến tính đa biến.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: nguồn vốn sinh kế của thanh niên còn thấp, chưa tương xứng với xu thế phát triển của xã hội nhất là trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới. Đề tài còn chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của thanh niên là sự tham gia và mô hình kinh tế tập thể, có học nghề, diện tích đất ruộng, tuổi và tài chính gia đình, có sản xuất nông nghiệp, thanh niên là nội trợ và thanh niên còn đang đi học. Kết quả nghiên cứu cũng đề xuất một số kiến nghị về học nghề, nhân rộng mô hình kinh tế tập thể nhằm nâng cao khả năng sinh kế cho thanh niên.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học - Đại học Cần Thơ/ 2016, số 44C, tr.106-113

Link: https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-20767/baibao-32401.html

13. Đánh giá năng lực thích ứng của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang / Trần Thanh Dũng, Nguyễn Ngọc Đệ

Tóm tắt: Nghiên cứu khả năng thích ứng của thanh niên nông thôn tỉnh Kiên Giang là rất quan trọng nhằm nâng cao vai trò của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới. Đề tài được thực hiện năm 2013 –2015 với 300 thanh niên nông thôn tỉnh Kiên Giang được phỏng vấn phi ngẫu nhiên và được đánh giá thông qua các công cụ phân tích thống kê như: thống kê mô tả, hồi quy tuyến tính, hồi quy Logistic và ma trận SWOT.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Khả năng thích ứng của thanh niên là chưa cao, nhưng trong đó xét về mặt nhóm hộ thì nhóm thanh niên có gia đình khá giàu luôn ở mức tốt, kế đến là nhóm trung bình, nhóm hộ nghèo có mức thích ứng thấp nhất. Nghiên cứu thấy được thái độ của thanh niên đối với nông thôn mới và các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập và khả năng thích ứng về công nghiệp dịch vụ của thanh niên là tuổi, tham gia HTX/THT, làm ruộng, tài chính gia đình, đang đi học, nội trợ, tham gia học nghề, hộ giàu khá, thông tin việc làm, trình độ và kinh nghiệm làm việc. Qua kết quả phân tích, tác giả đã đề xuất các giải pháp về tuyên truyền nông thôn mới, lao động, việc làm, hoạt động kinh tế thanh niên... nhằm nâng cao khả năng thích ứng của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học - Đại học Cần Thơ/ 2016, số 44, tr.137-145

Link: https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-20767/baibao-28421.html

14. Hiệu quả từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Giồng Chiêng, tỉnh Kiên Giang / Phạm Ngọc Nhàn; Trương Thanh Danh

Tóm tắt: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi do Hội Nông dân Việt Nam phát động từ năm 1989 đã phát triển trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, góp phần xóa đói, giảm nghèo, tăng thêm hộ nông dân khá, giàu, tạo thêm việc làm và cải thiện đời sống cho hàng ngàn hộ nông dân. Nghiên cứu này đã tập trung vào các hộ nông dân đạt danh hiệu và không đạt danh hiệu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang để tìm hiểu sự khác nhau giữa hai nhóm và các yếu tố ảnh hưởng đến đạt danh hiệu của nông dân trong phong trào thông qua mô hình hồi qui Bynary Logistic. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thu nhập trung bình giữa nhóm nông dân đạt danh hiệu với nhóm nông dân không đạt danh hiệu khác biệt có ý nghĩa thống kê.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học - Đại học Cần Thơ/ 2017, số 48C, tr.70-77

Link: https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-870/baibao-39727.html

15. Giải pháp đẩy mạnh giải quyết việc làm và giảm nghèo ở Long An đến năm 2020/ Nguyễn Văn Bon

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng và nguyên nhân thất nghiệp của lao động tại địa phương. Đưa ra các giải pháp như: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện chương trình giải quyết việc làm – giảm nghèo; đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động; tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực; tập trung thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ nghèo.   

Nguồn trích: Tạp chí Lao động và Xã hội / 2012, số 437, tr.13-15

Link: http://stdoc.vista.gov.vn/xemchitiet.aspx?id=188173

16. Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tỉnh Cà Mau trong công cuộc xây dựng nông thôn mới/ Phạm Thanh Tâm

Tóm tắt: Bài viết trình bày những đóng góp của đội ngũ trí thức tỉnh Cà Mau trong xây dựng nông thôn mới như: tích cực tham gia công tác tuyên truyền, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới…. Bài viết còn đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tỉnh Cà Mau trong xây dựng nông thôn mới.   

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Chính trị / 2016, số 6, tr.91-96

Link: http://stdoc.vista.gov.vn/xemchitiet.aspx?id=229697

17. Nhìn từ xã điểm đạt NTM của tỉnh Vĩnh Long/ Nguyễn Nguyệt Huệ

Tóm tắt: Bài viết trình bày những kết quả đạt được của xã Mỹ Lộc trong xây dựng nông thôn mới; các yếu tố quan trọng dẫn đến thành công; công tác giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới của Xã.   

Nguồn trích: Tạp chí Nông thôn mới / 2016, số 422, tr.17-18

Link: http://stdoc.vista.gov.vn/xemchitiet.aspx?id=229240

18. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực quản lý của cán bộ cấp cộng đồng tham gia tiến trình xây dựng xã nông thôn mới tại Thành phố Cần Thơ/ Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt

Tóm tắt: Chất lượng nguồn nhân lực cấp cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới. Tuy nhiên, năng lực quản lý cấp cộng đồng còn nhiều hạn chế nên ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng các nguồn lực. Do đó, đề tài đã thực hiện phỏng vấn trực tiếp 131 cán bộ cấp cộng đồng bằng phiếu câu hỏi cấu trúc tại 4 xã để xác định “Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực quản lý của cán bộ cấp cộng đồng tham gia tiến trình xây dựng xã nông thôn mới tại thành phố Cần Thơ” nhằm tìm ra giải pháp nâng cao năng lực quản lý cán bộ. Bài nghiên cứu này tiến hành kiểm định Cronbachs Alpha, phân tích nhân tố và phân tích hồi quy bội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại các xã khác nhau nhóm các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực quản lý cũng khác nhau. Trong nghiên cứu cũng đề xuất các nhóm giải pháp khác nhau để nâng cao năng lực quản lý cấp cộng đồng dựa vào phân tích SWOT. Với những kết quả đạt được, bài nghiên sẽ là cơ sở khoa học để các sở ban ngành có các chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực quản lý cấp cộng đồng, góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng xã nông thôn mới.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học - Đại học Cần Thơ/ 2015, số 36, tr.31-41

Link: https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-9670/baibao-6562.html

19. Khảo sát mức độ đáp ứng tiêu chí môi trường xã nông thôn mới - Trường hợp xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng / Bùi Như Ý, Nguyễn Võ Châu Ngân

Tóm tắt: Nghiên cứu “Khảo sát mức độ đáp ứng tiêu chí môi trường xã nông thôn mới - trường hợp xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng” thực hiện với mục tiêu xác định mức độ đáp ứng tiêu chí môi trường trong Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới của địa phương, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm đạt tiêu chí môi trường xã nông thôn mới. Nghiên cứu được thực hiện thông qua phương pháp tham khảo tài liệu và phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân - phương pháp chính của nghiên cứu này - trên địa bàn xã Vĩnh Hải. Kết quả cho thấy, xã Vĩnh Hải có 1/5 chỉ tiêu đạt yêu cầu của tiêu chí môi trường theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới là chỉ tiêu sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. 4 chỉ tiêu cần phấn đấu đạt là (i) cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đạt tiêu chuẩn môi trường, (ii) về cảnh quan môi trường, (iii) về quy hoạch và xây dựng nghĩa trang và (iv) về chất thải. Ứng với tình hình cụ thể của địa phương, nghiên cứu đã đề xuất các hoạt động giúp địa phương thực hiện đạt từng tiêu chí môi trường theo quy định.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học - Đại học Cần Thơ/ 2016, Số chuyên đề: Nông nghiệp 2016 (4), tr.61-70

Link: https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-45919/baibao-42722.html

Tổng hợp: Phan Hữu Nghị