Thương hiệu (Brand)  là một thuật ngữ dùng nhiều trong marketing; là hình tượng về một cơ sở sản xuất, kinh doanh (gọi tắt là doanh nghiệp) hoặc hình tượng về một loại hoặc một nhóm hàng hóa, dich vụ; là tập hợp các dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dich vụ của doanh nghiệp này với hàng hóa, dich vụ của doanh nghiệp khác. Các dấu hiệu có thể là các chữ cái, con số, hình vẽ, hình tượng, sự thể hiện màu sắc, âm thanh… hoặc sự kết hợp các yếu tố đó. Nói đến thương hiệu không chỉ nhìn nhận và xem xét trên góc độ pháp lý của thuật ngữ này mà quan trọng hơn, trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng của Việt Nam cần nhìn nhận nó dưới góc độ quản trị doanh nghiệp và marketing. Như vậy thương hiệu là một thuật ngữ với nội hàm rộng. Trước hết nó là hình tượng về hàng hóa (sản phẩm) hoặc doanh nghiệp. Tuy vậy nếu chỉ là hình tượng với cái tên, biểu trưng thôi thì chưa đủ; đằng sau nó cần phải là chất lượng hàng hóa, dịch vụ, cách ứng xử của doanh nghiệp với khách hàng, cộng đồng, những hiệu quả và tiện ích đích thực cho người tiêu dùng do hàng hóa và dịch vụ mà nó mang lại…thì thương hiệu đó mới đi sâu vào tâm trí khách hàng.

Để giúp độc giả hiểu sâu hơn về lĩnh vực này, Thư viện Trường Đại học An Giang xin giới thiệu đến bạn đọc chuyên đề: “Vai trò của thương hiệu đối với sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp” với các bài viết được phân tích chuyên sâu từ các chuyên gia thuộc chuyên ngành kinh tế.

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (QUẦY THAM KHẢO – TẦNG 4)

1.  Gắn kết vói cộng đồng thương hiệu trực tuyến và vai trò trung gian trong mối quan hệ của khách hàng với thương hiệu / Võ Thị Ngọc Thúy

Nguồn trích: Tạp chí Phát triển Kinh tế/  2016, Số 10, Tr. 56-75

2.  Ảnh hưởng của trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu trong kinh doanh bán lẻ thời trang / Phạm Thị Lan Hương; Ngô Thị Hồng; Trần Triệu Khải

Nguồn trích: Tạp chí Phát triển Kinh tế / 2016, Số 3, Tr. 80-97

3.  Tác động của trải nghiệm thương hiệu đến quan hệ thương hiệu ứng dụng cho ngành bán lẻ / Phạm Thị Lan Hương; Ngô Thị Hồng

Nguồn trích: Tạp chí Phát triển Kinh tế / 2016, Số 12, Tr. 82 -100    

4.   Vai trò của mạng xã hội đối với việc gia tăng giá trị thương hiệu trong ngành thời trang / Phạm Thị Thu Thủy; Lê Thùy Hương

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo/ 2017, Số 6, Tr. 29-32

5.  Thương hiệu doanh nghiệp trong hội nhập và phát triển / Nguyễn Minh Phong

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và dự báo / 2010, Số 17, Tr. 53-55

6.  Vai trò của LOGO trong nhận diện thương hiệu doanh nghiệp / Lê Minh Quang

Nguồn trích: Tạp chí Văn hoá nghệ thuật / 2014, Số 360, Tr. 107-110  

7.  Vấn đề thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu / Nguyễn Hương

Nguồn trích: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật/ 2016, Số 381, Tr. 95-99, 103

8.  Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp bằng định vị thương hiệu phát triển bền vững / Nguyễn Anh Tuấn

Nguồn trích: Tạp chí Tài Chính / 2016, Số 644, Tr. 44-46

9.  Vai trò của Nhà nước trong tạo dựng và nâng cao giá trị thương hiệu Việt Nam / Lê Hoàng Tùng

Nguồn trích: Tạp chí  Tài chính/  2004, Số 10, Tr. 24-25, 28

10.  Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu bán lẻ tại Việt Nam / Phạm Hùng Cường

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế/ 2017, Số 3, Tr. 18-25

11. Ứng dụng lý thuyết tín hiệu để đo lường giá trị thương hiệu hàng tiêu dùng Việt Nam / Nguyễn Thị Hồng Nguyệt

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế & Phát triển/ 2016, Số 231, Tr. 51-58


TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

=>  Địa chỉ truy cậphttp://lhtv.vista.vn/  (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)

=>  Lưu ý: Bạn đọc truy cập theo mạng nội bộ tại trường để đọc và download toàn văn tài liệu hoặc (liên hệ quầy Thông tin tầng 4 để được hướng dẫn).

1. Chiến lược thương hiệu của các doanh nghiệp ngành may Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển / Nguyễn Hoàng Việt

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế/ 2012, Số 03, Tr. 50-55   

2.  Nghiên cứu sử dụng đại sứ thương hiệu trong hoạt động quảng cáo / Nguyễn Hải Ninh

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế / 2016, Số 11, Tr. 26-33

3.  Bảo hộ nhãn hiệu của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước / Nguyễn Thị Thu Hoàn, Vương Quốc Huy

Nguồn trích: Tạp chí Quản lý nhà nước/ 2017, Số 6, Tr. 79-83

4.  Thương hiệu và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp / Chu Quang Khởi

Nguồn trích: Tạp chí Nhà quản lý / 2009, Số 73, Tr. 32-34

5.  Phát triển thương hiệu doanh nghiệp thương mại - Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Hoàng Giang

Nguồn trích: Tạp chí Thương mại / 2010, Số 6, Tr. 4-7

6.  Nâng cao nhận thức của khách hàng - Một biện pháp khẳng định thương hiệu doanh nghiệp / Trương Đức nga

Nguồn trích:  Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông/  2013, Số 1, Tr. 31-33

7.  Thương hiệu cà phê Việt Nam / Nguyễn Thị Phong Lan

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Quản lý/ 2016, Số 18, Tr. 68-71    

8.  Xây dựng thương hiệu trong nội bộ doanh nghiệp - một chiến lược để xây dựng thương hiệu doanh nghiệp / Nguyễn Thu Lan

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế & phát triển/ 2008, Số 137, Tr. 49-52

9.  Định giá giá trị thương hiệu doanh nghiệp cổ phần hóa / Nguyễn Hoàng Anh

Nguồn trích: Tạp chí Chứng khoán Việt Nam/ 2002, Số 9, Tr. 41-42

10.  Xây dựng và phát triển thương hiệu trong các doanh nghiệp mới thành lập / Phan Thị Thanh Hoa

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương/ 2016, Số 465, Tr. 34-36 Tổng hợp: Võ Hồng Thơ