Năng lượng tái tạo hay còn gọi là năng lượng tái sinh. Hiểu một cách nôm na, năng lượng tái tạo là những nguồn năng lượng vô hạn, liên tục, có khả năng tái sinh như: năng lượng mặt trời, gió, mưa, thủy triều, sóng và địa nhiệt.

Trong thời đại ngày nay khi mà nguồn tài nguyên năng lượng đang ngày càng cạn kiệt, thì việc tìm kiếm, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo là rất cần thiết. Tuy nhiên việc khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo trên thế giới vẫn chưa phát triển. Trên toàn cầu, năng lượng tái tạo đang sử dụng chỉ chiếm 16%, quá ít ỏi so với tiềm năng thực tế của nó. Năng lượng tái tạo sử dụng chủ yếu để ứng dụng vào ngành điện.

Vậy ở Việt Nam, việc khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo đang diễn ra như thế nào? Mời quý bạn đọc tham khảo các bài nghiên cứu sau đây để hiểu rõ vấn đề này.

 TÀI LIỆU IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại Tầng 4)

1. Một số ý kiến đánh giá về những thuận lợi và khó khăn trong phát triển điện gió tại Việt Nam/ Doãn Hồng Nhung; Nguyễn Thị Bình 

Tóm tắt: Ở nước ta, điện gió có triển vọng phát triển vì điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều điểm thuận lợi. Tuy nhiên, thực tê triển khai các dự án điện gió còn gặp phải một số khó khăn cần nghiên cứu và đưa ra biện pháp khắc phục. Bài viết dưới đây sẽ làm sáng tỏ vấn đề đó.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2017, Số 6, tr.48-53

2. Phân tích và đề xuất một số định hướng tích hợp nguồn năng lượng tái tạo vào thị trường điện Việt Nam/ Trần Quyết Thắng

Tóm tắt: Xây dựng một thị trường điện đảm bảo an ninh cung cấp điện, hiệu quả chi phí và thiện môi trường là định hướng phát triển thị trường điện của nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng đang từng bước nghiên cứu triển khai thực hiện các công việc để đạt được mục tiêu đó. Bài báo sẽ đi sâu phân tích thực tế thị trường điện ở Việt Nam, những thách thức trong tương lai, nghiên cứu các đặc điểm của thị trường điện khi có sự tham gia của các nhà mày sử dụng năng lượng tái tạo và đề xuất một số định hướng, nhằm mục tiêu từng bước tích hợp nguồn năng lượng tái tạo vào thị trường điện.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2017, số 3, tr.171-175

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/  (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)

- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

3. Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam/ Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia

Tóm tắt: Tổng luận trình trình bày chi tiết thực trạng và các chính sách phát triển năng lượng tái tạo trên thế giới; các dạng năng lượng tái tạo chính; tình hình phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Nguồn trích: Tổng luận - Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia/ 2015, số 5, 44 tr.

4. Năng lượng tái tạo trên biển và định hướng phát triển tại Việt Nam/ TS Dư Văn Toán

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu và đánh giá tổng quan các kết quả nghiên cứu của chính tác giả và một số tác giả khác về việc khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) trên biển Việt Nam: bức xạ Mặt trời, gió, sóng, thủy triều, sinh khối, nhiệt biển. Đây cũng là một xu thế tất yếu trong chiến lược phát triển kinh tế xanh, một nhiệm vụ khoa học công nghệ được ưu tiên và mang tính chiến lược lâu dài đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Việt Nam có tiềm năng rất lớn về các nguồn năng lượng tái tạo trên biển, tuy nhiên việc khai thác còn hạn chế do chưa có phân vùng và quy hoạch NLTT. Bài báo đánh giá sơ bộ về tiềm năng năng lượng tái tạo trên biển Việt Nam và đề xuất ban đầu về cơ chế chính sách phát triển. Vùng ven biển Việt Nam có tiềm năng rất cao: điện gió ven biển có tiềm năng lớn nhất khoảng 3.000 GW, điện thủy triều có vài GW, điện sóng biển và điện Mặt trời cũng vài GW. Thị trường các công nghệ điện biển Việt Nam có tiềm năng rất lớn.

Nguồn trích: Nghiên cứu khoa học - Viện Nghiên cứu biển và hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam/ 2015

5. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ năng lượng tái tạo ở Việt Nam/ Nguyễn Hùng Cường

Tóm tắt: Trong khi đang đối mặt với những thách thức của việc đảm bảo an ninh năng lượng, thời gian quan, sự phát triển của năng lượng tái tạo tại Việt Nam là rất hạn chế. Bài viết trình bày những lợi ích, rào cản và thực trạng chính sách hỗ trợ năng lượng tái tạo của Việt Nam và phân tích chính sách hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo hiện nay, đồng thời đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện chính sách hỗ trợ năng lượng tái tạo phát triển nhằm góp phần giải quyết các thách thức về năng lượng, môi trường và phát triển bền vững của Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Phát triển bền vững vùng/ 2016, số 3, tr.32-38

6. Nhận diện một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, áp dụng pháp luật về phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam hiện nay/ Phan Duy An 

Tóm tắt: Việc khai thác, sử dụng năng lượng tái tạo đang là nhu cầu thiết yếu của các quốc gia trên thế giới để đảm bảo phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách, quy định trên thực tiễn còn gặp rất nhiều khó khăn chưa đạt được mục tiêu đề ra. Bài viết đưa ra nhằm nhận diện một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, áp dụng pháp luật về phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Nguồn trích: Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội/ 2016, số 12, tr.24-32

7. Chính sách phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam/ Đặng Thành Chung

Tóm tắt: Bài viết trình bài thực trạng việc sử dụng năng lượng tái tạo tại Việt Nam; những hạn chế và rào cản cần vượt qua; các cơ chế, chính sách ưu đãi phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông/ 2016, số 6, tr.38-44

8. Sử dụng năng lượng tái tạo để làm lạnh và điều hòa không khí/ Lê Văn Hiên; Võ Long Hải

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu khái quát về sử dụng năng lượng tái tạo để làm lạnh và điều hòa không khí nhằm giảm chi phí tiêu hao năng lượng trong tương lai gần. Định hướng giúp người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Nguồn trích: Tạp chí Năng lượng Việt Nam/ 2016, số 133+134, tr.59-63

9. Khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo ở Việt Nam: trường hợp năng lượng gió và năng lượng mặt trời/ Bùi Quang Tuấn

Tóm tắt: bài viết tìm hiểu thực trạng của việc khai thác và sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời, chỉ ra những tác động kinh tế và môi trường và trên cơ sở đó đề xuất một số định hướng chính sách phát triển 2 nguồn năng lượng này tại Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Phát triển bền vững Vùng/ 2015, số 2, tr.3-20

10. Những lợi ích và thách thức khi áp dụng mô hình hợp tác công - tư để phát triển điện gió tại Việt Nam/ Nguyễn Hùng Cường

Tóm tắt: Xu hướng phát triển điện gió trên thế giới và Việt Nam, áp dụng mô hình hợp tác công tư (PPP) nhằm thu hút sự quan tâm và vốn đầu tư của tư nhân để phát triển ngành năng lượng tái tạo này. Với cơ chế PPP, nguồn vốn tư nhân sẽ thay thế nguồn vốn đầu tư công của nhà nước, mà thông thường đến từ vốn vay ODA, ngân sách nhà nước, hoặc trái phiếu chính phủ.... Cơ chế PPP giúp đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư và giảm gánh nặng đầu tư công. Với sự hợp tác giữa nhà nước và khu vực tư nhân, các dự án điện gió sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư hơn từ khu vực tư nhân. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển điện gió ở nước ta trong tương lai.

Nguồn trích: Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội/ 2014, số 7, tr.41-46

11. Các vấn đề trong phát triển điện gió ở Việt Nam - Nghiên cứu từ trường hợp Nhà máy điện gió Bình Thuận/ Nguyễn Thị Hoàng Liên; Phạm Mạnh Cường

Tóm tắt: Bài báo phân tích các vấn đề liên quan đến phát triển điện gió tại lớn nhất Đông Nam Á được đặt tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận bằng phương pháp nghiên cứu phân tích SWOT.

Nguồn trích: Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)/ 2014, số 2, tr.33-39

12. Triển vọng phát triển năng lượng tái tạo ở nước ta và một số vấn đề đặt ra/ Nguyễn Thị Minh Tân

Tóm tắt: Bài báo trình bày những triển vọng phát triển năng lượng tái tạo ở nước ta, những vấn đề đặt ra và các giải pháp phát triển.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục Lý luận/ 2014, số 221, tr.32-34

Tổng hợp: Hữu Nghị