Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/04 với chủ đề “Sách – Kết nối tri thức và Phát triển”, Thư viện trường Đại học An Giang giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết được trích từ tạp chí chuyên ngành nhằm phát triển và lan tỏa phong trào đọc sách, hình thành văn hóa đọc cho sinh viên trong kỷ nguyên số qua đó nâng cao hiểu biết, bổ sung tri thức, truyền cảm hứng để các em phấn đấu thành người có ích cho gia đình và xã hội.

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo Tầng 4 TV)

1. Phát triển văn hóa đọc cho sinh viên hiện nay / Nguyễn Hải Sinh

Tóm tắt: Để phát triển văn hóa đọc cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học cần thực hiện tốt một số nội dung sau: Một là, nâng cao nhận thức cho sinh viên về vị trí, vai trò của việc đọc; Hai là, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp đọc cho sinh viên; Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thư viện. Vì thư viện là nơi cung cấp thông tin, cầu nối giữa thông tin với người đọc, tạo điều kiện cho người đọc phát triển toàn diện, đặc biệt là phát triển tư duy sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, xây dựng cho sinh viên thói quen tự học, tự nghiên cứu. Đồng thời, thư viện là thước đo đánh giá vai trò, chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả đào tạo của các trường Đại học. 

Nguồn trích: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật , tháng 3/2018, Số 405

2. Thư viện và sinh viên thời công nghệ thông tin / Ngô Huyền

Tóm tắt: Tác giả đề cập đến vai trò của thư viện đối với sinh viên hiện nay: thư viện truyền thống đối với sinh viên; lợi ích và hạn chế của thư viện điện tử đối với sinh viên; thư viện truyền thống và thư viện điện tử cùng song hành; và giới thiệu một số thư viện kiểu mẫu thu hút sinh viên ở Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật , tháng 3/2018, Số 405

3. Tìm hiểu văn hóa đọc của sinh viên ngành thông tin học Trường Đại học Cần Thơ / Lâm Thị Hương Duyên, Lưu Mỹ Chi

Tóm tắt: Bài viết trình bày sơ lược về cách tiếp cận với văn hóa đọc trong giai đoạn hiện nay. Phân tích thực trạng văn hóa đọc của sinh viên ngành thông tin học Trường Đại học Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao văn hóa đọc cho sinh viên ngành thông tin nói riêng, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ và bạn đọc nói chung.

Nguồn trích: Tạp chí Thông tin & Tư liệu, 2018 Số 1, tr. 31-38

4. Đọc và văn hóa đọc trước ngưỡng cửa thông tin / TS. Phạm Văn Tình 

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến việc xây dựng văn hóa đọc trong thời đại bùng nổ công nghệ thông hiên nay. Qua đó, tác giả cũng đưa ra giải pháp góp phần nâng cao văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2006, Số 3

5.Phát triển kỹ năng và phương pháp tiếp cận việc đọc sách của sinh viên tại Thư viện các trường Đại học / Đinh Thị Bích Ngọc 

Tóm tắt: Bài viết đưa ra một số hướng dẫn về kỹ năng đọc sách; các phương pháp tiếp cận sinh viên của thư viện các trường Đại học, giúp sinh viên hình thành thói quen và sở thích đọc sách, tạo hứng thú đọc nhằm phục vụ hiệu quả quá trình học tập, nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Nguồn trích: Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2019, Số 2(76)

6. Phát triển văn hóa đọc cho sinh viên ở các trường đại học hiện nay / Nguyễn Thị Hằng

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến vai trò quan trọng của việc đọc sách đối với quá trình học tập của sinh viên hiện nay. Với sinh viên, điều này lại càng quan trọng bởi họ là những người đang cần phải đọc nhiều để tích lũy kiến thức. Mục đích của phát triển văn hóa đọc cho sinh viên là hình thành thói quen đọc sách, cách lựa chọn sách (đọc cái gì) và kỹ năng đọc (đọc như thế nào).

Nguồn trích: Tạp chí Dạy và Học ngày nay / 2016, Số 12, tr.70-71

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

  • Địa chỉ truy cập:http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam).
  • Lưu ý:Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

1. Phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay / Đỗ Thị Quyên

Tóm tắt: Phát triển văn hóa đọc là một nhiệm vụ quan trọng cấp bách hàng đầu ở Việt Nam hiện nay. Phát triển văn hóa đọc là phát triển thế giới quan, nhân sinh quan và năng lực sáng tạo của con người, thúc đẩy sự tiến bộ của mỗi cá nhân, sự phồn vinh của xã hội, gia tăng các nguồn lực cho mỗi quốc gia. Phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay vẫn là hiện thực còn khá nhiều bất cập, tìm kiếm các giải pháp đồng bộ cho vấn đề này là việc làm cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao.

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa, tháng 9/2017, Số 21

2. Văn hóa đọc trong xã hội thông tin / Trần Thị Minh Nguyệt 

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến văn hóa đọc truyền thống và văn hóa đọc trong kỷ nguyên số. Tác giả nhấn mạnh văn hóa đọc vẫn tồn tại và phát triển trong xã hội thông tin, cho nên mỗi cá nhân cần phải thay đổi hành vi, thói quen theo hướng tích cực, năng động hơn.

Nguồn trích: Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2009, Số 3, tr. 29-31 

3. Văn hóa đọc trong bối cảnh hội nhập và phát triển/ Vũ Thị Thu Hà

Tóm tắt:  Bài viết đã nêu lên thực trạng đọc sách và phân tích những bất cập về văn hóa đọc ngày nay của công chúng Việt Nam, cụ thể là ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Qua đó, tác giả đã đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm gìn giữ văn hóa đọc ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển như: hình thành thói quen đọc sách từ gia đình; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trong nhà trường; về đội ngũ sáng tác cần đổi mới về nội dung và hình thức tạo nên tác phẩm văn chương có giá trị nghệ thuật cao; tăng cường chính sách bổ sung nguồn tài liệu cho thư viện trường học, thư viện công cộng để khuyến khích người đọc đến thư viện.

Nguồn trích: Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2013, Số 2

4. Dạy cách đọc sách cho sinh viên đại học / Phạm Thị Kim Anh

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến những phương pháp giúp cho sinh viên biết cách đọc sách và tự nghiên cứu sách như: tìm nguồn sách, tài liệu để làm tài liệu học tập, sách để đọc thư giãn; xác định mục đích của việc đọc sách; lập kế hoạch khi đọc sách; lựa chọn cách đọc phù hợp. Qua đó, tác giả cũng trình bày một số kỹ năng đọc sách hiệu quả như: ghi chép lại những điều cần thiết khi đọc sách, tư duy khi đọc sách, tóm tắt nội dung sau khi đọc, phát huy mọi nỗ lực nhận thức để thực sự trở thành những độc giả biết tư duy.

Nguồn trích: Tạp chí Dạy và học ngày nay, Số 2010, Số 7, tr. 62-64,61

5. Rèn luyện kĩ năng đọc sách cho sinh viên/ Phạm Thị Gấm; Vũ Đình Mạnh

Tóm tắt: Tác giả đã nêu ra các giải pháp xây dựng kỹ năng đọc sách cho sinh viên để việc tự học đạt hiệu quả cao hơn: xác định động cơ, mục tiêu đọc sách đúng đắn; xác định thời gian; tìm hiểu khái quát nội dung quyển sách; kỹ năng đọc nhanh đọc chậm; kỹ năng ghi chép; kỹ năng tổng hợp và xây dựng đề cương…

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục 2010, Số 230, tr. 54-55, 58 

6. Đọc và giải pháp chấn hưng văn hóa đọc ở Việt Nam / Vũ Dương Thúy Ngà

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các kết quả của cuộc điều tra tình hình đọc sách báo thuộc các vùng, miền khác nhau trong cả nước. Tác giả cũng nêu rõ mục đích, đối tượng, phạm vi và phương pháp điều tra. Trên cơ sở phân tích các kết quả thu nhận được đề xuất giải pháp phát triển văn hóa đọc.

Nguồn trích: Tạp chí Thông tin và tư liệu 2012, Số 5, tr. 21-27 

Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu