Ngày nay, trong nhiều lĩnh vực đều đã và đang thực hiện toàn cầu hóa như: chính trị, kinh tế, văn hóa…Đặc biệt, giáo dục đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu bởi đây là nguồn gốc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập trong khu vực và trên thế giới.

Nhằm giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn tầm quan trọng của toàn cầu hóa trong giáo dục, Thư viện Trường Đại học An Giang giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết được trích từ tạp chí chuyên ngành với chủ đề “Giáo dục Đại học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa”. Nội dung các bài viết đề cập đến cơ hội, thách thức của giáo dục đại học Việt Nam trước xu hướng hội nhập quốc tế và những giải pháp nhằm đổi mới giáo dục đại học theo định hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa.

TẠP CHÍ IN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo Tầng 4 TV)

 1. Cơ hội và thách thức của giáo dục đại học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa / Võ Thị Phiến; Lê Thị Ngần. Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Đồng Tháp), 2017, Số 27, tr. 111-115
 2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức và lý tưởng sống cho sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay/ Lê Ngọc Thanh. Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục lý luận, 2017, Số 8. tr. 81-83
 3. Quyết tâm triển khai tự chủ đại học - một trong các yếu tố quyết định nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam / Phùng Xuân Nhạ. Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản, 2017, Số 901, tr. 37-43.
 4. Kinh nghiệm về hoạt động truyền thông Marketing các chương trình liên kết đào tạo quốc tế của các trường đại học nước ngoài tại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình trường hợp Đại học IMC Khoa học ứng dụng, Krems (Cộng hòa áo) / Bùi Việt Thu. Nguồn trích: Tạp chí Khoa học thương mại,  2016, Số 96, tr. 66-72.
 5. Khoa học và giáo dục Việt Nam bước vào hội nhập trong thời kỳ mới / Vũ Cao Đàm. Nguồn trích: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam, 2016, Số 6, tr. 54-55

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

 • Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
 • Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.
 1. Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Việt Nam trước xu thế hội nhập khu vực và quốc tế / Nguyễn Đắc Anh Chương. Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Văn Lang), 2017, Số 3, tr. 64-67
 2. Đổi mới giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Nguyễn Bá Chiến. Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Nội vụ, Số 2018, Số 1, tr. 33-39
 3. Mô hình quản trị đại học tiên tiến trên thế giới và một số gợi ý đối với các trường đại học ở Việt Nam / Trần Thị Lan Anh; Vi Tiến Cường. Nguồn trích: Tạp chí  Khoa học Nội vụ, 2018, Số 1, tr. 96-102
 4. Tiếp cận phương pháp giảng dạy hiện đại khi "quốc tế hóa" đào tạo báo chí - truyền thông / Đinh Hồng Anh. Nguồn trích: Tạp chí  Lý luận Chính trị và Truyền thông, 2016, Số 11, tr. 47-50
 5. Vai trò của quốc tế hóa đối với sự phát triển của trường Đại học Giao thông vận tải Tp.Hồ Chí Minh / Nguyễn Thúy Hồng Vân. Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải, 2015, Số 15, tr. 3-7
 6. Quốc tế hóa giáo dục đại học dưới góc nhìn của sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thúy Hồng Vân; Trần Thị Thường. Nguồn trích: Tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận tải, 2015, Số 17, tr. 3-7
 7. Tiếp cận quốc tế hóa với phương pháp giảng dạy tích cực tại trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thúy Hồng Vân; Trần Thị Thường; Trần Thị Nguyệt Minh. Nguồn trích: Tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận tải, 2016, Số 19, tr. 3-7

Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu