Nhằm mang đến những thông tin đa chiều, chuyên sâu về tiến trình tham gia và thực thi các FTA thế hệ mới, thư viện Trường Đại học An Giang xin giới thiệu đến bạn đọc chuyên đề: “Tham gia và thực thi các FTA thế hệ mới: Cơ hội và thách thức với Việt Nam”.

TẠP CHÍ CÓ TẠI THƯ VIỆN (Tầng 4 - Quầy Tham khảo)

1. Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và tác động đối với kinh tế Việt Nam/ TS. Lê Quang Thuận, Trần Thị Quỳnh Hoa
Tóm tắt: Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế nhờ vào việc đẩy mạnh mở cửa, hội nhập kinh tế thế giới, tích cực tham gia mạng lưới các hiệp định thương mại tự do đa tầng nấc. Đến nay, Việt Nam đã tham gia và đang đàm phán 17 hiệp định thương mại tự do, trong đó có 10 hiệp định đã có hiệu lực và đang thực thi cam kết, 3 hiệp định đã ký kết hoặc kết thúc đàm phán nhưng chưa có hiệu lực, 4 hiệp định đang đàm phán. Bài viết phân tích tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đối với nền kinh tế Việt Nam và kiến nghị giải pháp nhằm tận dụng những cơ hội mà các hiệp định này mang lại cũng như hạn chế tác động tiêu cực trong quá trình hội nhập.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2019, Kỳ 1 Tháng 6 (706), Tr. 6 – 11

2. Tham gia FTA thế hệ mới: Lợi thế, thách thức và vấn đề đặt ra cho Việt Nam/ TS. Nguyễn Ngọc Hà
Tóm tắt: Tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới là một xu hướng tất yếu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Các hiệp định này hàm chứa nhiều quy định và cam kết mới sẽ tạo ra cho Việt Nam nhiều cơ hội phát triển kinh tế và thương mại, song cũng đặt ra không ít thách thức cần vượt qua. Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích các cơ hội và thách thức ở hai góc độ chính, đó là kinh tế và pháp luật.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2019, Kỳ 1 Tháng 6 (706), Tr. 12 – 15

3. Tác động của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tới pháp luật thương mại Việt Nam/ TS.GVC. Nguyễn Trọng Điệp

Tóm tắt: Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) với những bổ sung, tăng cường cam kết của các quốc gia về vấn đề môi trường, lao động, sở hữu trí tuệ đã trở thành xu hướng của hội nhập hiện nay. Các FTA thế hệ mới mặc dù đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với hệ thống pháp luật thương mại Việt Nam, đòi hỏi cần tiếp tục có sự nghiên cứu nhằm hoàn thiện cho phù hợp với bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng. Bài viết giới thiệu những rào cản thương mại đặt ra và những rào cản pháp luật khác liên quan tới hoạt động thương mại.
Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2019, Kỳ 1 Tháng 6 (706), Tr. 16 – 19

4. Biện pháp phòng vệ thương mại trong môi trường thực thi các FTA thế hệ mới/ Cục Phòng vệ thương mại

Tóm tắt: Các biện pháp phòng vệ thương mại hiện nay được xem là một phần quan trọng trong chính sách thương mại quốc tế của mỗi quốc gia, bởi mục đích áp dụng là bảo vệ hoặc hỗ trợ ngành sản xuất trong nước tránh bị thiệt hại từ hàng hoá nhập khẩu. Nghiên cứu cam kết về các biện pháp phòng vệ thương mại và những tác động của các biện pháp này đối với Việt Nam, bài viết nêu rõ một số vấn đề giúp các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp nắm rõ để có cách ứng phó dựa trên cơ sở tôn trọng pháp luật Việt Nam và cam kết quốc tế.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2019, Kỳ 1 Tháng 6 (706), Tr. 20 – 23


5. Giải pháp thực thi các cam kết FTA thế hệ mới/ TS. Lê Huy Khôi

Tóm tắt: Tính đến nay, Việt Nam đã ký kết 13 Hiệp định thương mại tự do (FTA). Sự ra đời của các FTA nói chung và các FTA thế hệ mới nói riêng là xu hướng tất yếu của quá trình phát triển bền vững. Tuy nhiên, do các FTA được ký kết gần sát nhau trong thời gian ngắn (11 năm) nên Việt Nam cần phải có quá trình hoàn thiện, chỉnh sửa, xây dựng và giải quyết khi thực thi các Hiệp định, nhất là đối với 2 hiệp định FTA thế hệ mới, đó là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Việt Nam - châu Âu (EVFTA).

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2019, Kỳ 1 Tháng 6 (706), Tr. 24 -26

6. Kinh nghiệm quốc tế về tham gia các FTA thế hệ mới đối với Việt Nam/ TS. Hà Công Anh Bảo

Tóm tắt: Cách tiếp cận và tham gia Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới ở mỗi quốc gia là khác nhau nhưng tựu chung đều hướng tới tăng cường lợi ích về kinh tế và tầm ảnh hưởng của quốc gia đó trong khu vực. Đối với các quốc gia phát triển, FTA đã mang lại cho họ nhiều lợi ích hơn là khó khăn khi đàm phán. Còn với các quốc gia đang phát triển, việc tham gia vào các FTA thế hệ mới được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho các thành viên. Riêng Việt Nam cần phải có những chính sách cụ thể trong quá trình tiếp cận, đàm phán và thực hiện các FTA thế hệ mới thông qua việc nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia này.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2019, Kỳ 1 Tháng 6 (706), Tr. 27 - 30

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ 

1. Vấn đề mới đặt ra đối với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia FTA kiểu mới của Việt Nam/ Phan Thanh Nga

Tóm tắt: Cho tới nay, Việt Nam mới tham gia hai hiệp định thương mại tự do (FTA) kiểu mới là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Sự tham gia vào những FTA này đòi hỏi phải có những nội dung mới trong chính sách hội nhập kinh tế quốc tế và phù hợp với bối cảnh mới bao gồm cả cơ hội, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức. Bài viết trình bày thực trạng hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia các FTA kiểu mới của Việt Nam từ năm 2006 đến nay. Từ đó đặt ra những vấn đề đổi mới chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, cũng như đề xuất một số kiến nghị chính sách cho Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Phát triển bền vững Vùng/ 2017, Số 2 (Tháng 6), Tr.59 - 64

2. Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới: cơ hội và thách thức đối với Việt Nam/ Lê Thị Thúy

Tóm tắt: Sau 10 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hiện nay Việt Nam đang tham gia một loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Những FTA này đang đặt Việt Nam trước một sân chơi kinh tế mới với những thay đổi mang tính chiến lược nhằm nâng cao khả năng hợp tác kinh tế, tháo dỡ những rào cản thuế quan trước đây từng cản trở quá trình giao thương giữa các quốc gia với nhau.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam/ 2017, Số 5, Tr. 19 - 29

3. Một số đánh giá về tác động của hiệp định thương mại tự do Việt Nam - liên minh châu Âu (EVFTA) đối với Việt Nam/ Phan Thanh Nga

Tóm tắt: Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) có đầy đủ các đặc trưng của một FTA kiểu mới do EU khởi xướng, có tác động quan trọng không chỉ đối với quan hệ thương mại - đầu tư song phương mà còn có ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế Việt Nam. Bài viết này sẽ tổng hợp các đánh giá định lượng về tác động của EVFTA đối với Việt Nam, đặc biệt là dưới góc độ hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu hội nhập quốc tế toàn diện và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta.

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu/ 2017, Số 5, Tr.75 - 81

4. Các hiệp định thương mại tự do và cơ hội thu hút FDI của Việt Nam trong thời gian tới/ ThS. Lâm Thị Quỳnh Anh

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu sự bùng nổ của các FTA được xem là xu hướng tất yếu trong bối cảnh hội nhập đa phương tiện. Các nước nhận thấy rằng các cơ chế hợp tác khu vực và song phương có thể đưa lại những thỏa thuận nhanh hơn, mức độ cam kết rộng và sâu hơn WTO. Đứng trước xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế của thế giới và khu vực, Việt Nam đã tích cực đẩy mạnh hợp tác kinh tế với các nước trên nhiều kênh và nhiều lĩnh vực khác nhau. Đồng thời, bài viết còn đưa ra những cơ hội và thách thức của Việt Nam khi tham gia các hiệp định thương mại tự do FTA.

5. Thực tiễn thi hành pháp luật về thương mại tại Việt Nam hiện nay dưới góc nhìn tham chiếu với yêu cầu của các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới/ Nguyễn Trọng Điệp

Tóm tắt: Hiệp định tự do thương mại thế hệ mới với những bổ sung, tăng cường cam kết của các quốc gia trong vấn đề môi trường, lao động, sở hữu trí tuệ đã trở thành xu hướng hội nhập của các quốc gia hiện nay. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh Việt Nam đang đàm phán, kí kết và thực hiện các Hiệp định này với EU, Nhật Bản, CPTPP… pháp luật thương mại Việt Nam hiện nay lại đang tạo ra những rào cản cho quá trình thực hiện các cam kết khi những khái niệm cơ bản, quy định của Luật Thương mại năm 2005 chưa đáp ứng được nội hàm các Hiệp định thế hệ mới này.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học/ 2018, Tập 34, Số 2, Tr. 54-64


6. Việt Nam trong xu hướng FTA thế hệ mới/ Nguyễn Tiến Hoàng; Lê Ngọc Kim Ngân

Tóm tắt: Hiệp định thương mại tự do (Free Trade Agreement - FTA) thế hệ mới là một xu thế tất yếu của tự do hóa thương mại hiện nay và có tác động đáng kể đến các nước, trong đó có Việt Nam. Xu hướng này vừa mang lại cơ hội nhưng đồng thời cũng tạo ra các thách thức lớn đối với nền kinh tế của một quốc gia.
Nguồn trích: Tạp chí Vietnam Logistics/ 2015, Số 3, Tr.32-33

 

 

Người tổng hợp:   Võ Hồng Thơ