1. Nguồn lực tài chính thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam phát triển/ PGS. TS. Trần Kim Chung - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

Tóm tắt: Thị trường bất động sản Việt Nam được đánh giá là đang dần bước vào giai đoạn tài chính hóa. Đóng góp của ngành Bất động sản vào tăng trưởng GDP giai đoạn 2010 - 2018 là 0,6%; Quan hệ giữa vốn và giá trị gia tăng ngành Bất động sản là 0,5%; Mối quan hệ giữa tăng trưởng vốn và tăng trưởng giá trị gia tăng ngành này đạt mức 0,2%. Các thông số trên chỉ ra rằng, cần có giải pháp đồng bộ, với ít nhất 10 luồng tiền vào thị trường bất động sản mới có thể giúp thị trường này chuyển sang giai đoạn tài chính hóa và phát triển thành công.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2019, Kỳ I – Tháng 7 (708), tr. 6 – 9


2. Huy động vốn cho bất động sản thông qua thị trường chứng khoán/ PGS. TS. Nguyễn Thường Lạng - Đại học Kinh tế quốc dân

Tóm tắt: Nhu cầu hàng hóa bất động sản Việt Nam đang tăng cao khi nền kinh tế ở thời điểm bước ngoặt của chu kỳ phát triển mới. Để đáp ứng nhu cầu cung ứng lượng hàng hóa bất động sản trong cơn khát vốn với quy mô lớn, có nhiều kênh huy động vốn khác nhau và mỗi kênh huy động vốn đều có ưu điểm, hạn chế nhất định đòi hỏi cần có các giải pháp đồng bộ, khơi thông nguồn vốn từ các kênh khác nhau, trong đó có kênh chứng khoán. Bài viết bàn về việc huy động vốn cho hàng hóa bất động sản thông qua thị trường chứng khoán, từ đó đề xuất một số giải pháp để tạo cân đối giữa 2 loại thị trường trụ cột này trong chu kỳ vận động mới của kinh tế Việt Nam. 

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2019, Kỳ I – Tháng 7 (708), tr. 12 – 15

3. Thực trạng và giải pháp khơi dòng vốn tín dụng cho thị trường bất động sản/ TS. Ngô Thu Giang, Đại học Bách Khoa Hà Nội; TS. Đặng Anh Tuấn, Đại học Kinh tế Quốc dân

Tóm tắt: Thị trường bất động sản Việt Nam có nguồn vốn tín dụng chiếm tới 70%. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho thị trường tiền tệ và thị trường bất động sản, từ ngày 1/1/2019, các quy định đã được siết lại, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn tại các ngân hàng giảm từ 45% xuống còn 40% và hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay bất động sản từ 150% tăng lên 200%. Điều này chắc chắn ảnh hưởng tới nguồn vốn chảy vào bất động sản và có thể ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của thị trường bất động sản. Để hiểu rõ vấn đề này, bài viết nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả huy động và sử dụng vốn tín dụng ngân hàng cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2019, Kỳ I – Tháng 7 (708), tr. 16 – 19


4. Triển vọng đô thị hóa, phát triển thị trường bất động sản và chuyển dịch đất đai giai đoạn 2020 – 2030/ PGS. TS. Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; CN. Nguyễn Thanh Huyền, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

Tóm tắt: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi liền với đô thị hóa. Đô thị hóa tương tác chặt chẽ với chuyển dịch đất đai từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ, từ đất nông nghiệp sang đất đô thị; đồng thời đi liền với phát triển ngành xây dựng và thị trường bất động sản, từ đó, tạo sự tương tác với tăng trưởng GDP. Nghiên cứu này chỉ ra mối quan hệ định lượng giữa chuyển dịch đất đai, phát triển thị trường bất động sản, đô thị hóa và tăng trưởng GDP, đồng thời, kiến nghị giải pháp hoàn thiện công cụ đô thị hóa để thúc đẩy chuyển dịch đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2019, Kỳ I – Tháng 7 (708), tr. 20 - 24


5. Phát triển thị trường bất động sản công nghiệp và yêu cầu đặt ra đối với chính sách tài chính/ TS. Phạm Thị Tường Vân, ThS. Ngô Thanh Bình - Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính

Tóm tắt: Thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam đang có những diễn biến sôi động, hứa hẹn sự phát triển mạnh mẽ và bùng nổ trong thời gian tới. Kết quả này một phần xuất phát từ nhiều năm qua Chính phủ Việt Nam đã có những chính sách ưu đãi (ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, ưu đãi về đất đai…) khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các khu công nghiệp. Tuy nhiên, điểm mấu chốt khiến cho thị trường bất động sản công nghiệp trở nên sôi động là xu hướng gia tăng đầu tư mạnh mẽ của các tập đoàn, công ty nước ngoài vào thị trường Việt Nam dưới tác động nhiều yếu tố chủ quan và khách quan.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2019, Kỳ I – Tháng 7 (708), tr. 25 – 28

6. Hoàn thiện chính sách về giá đất thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam phát triển/ Phạm Minh Hóa - Cục Quản lý Công sản

Tóm tắt: Thị trường bất động sản là một trong những kênh quan trọng huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Từ khi mở cửa nền kinh tế đến nay, vấn đề phát triển thị trường bất động sản ổn định và lành mạnh luôn được Nhà nước quan tâm. Nhờ đó, thị trường bất động sản Việt Nam đã có bước phát triển tích cực, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển thị trường bất động sản Việt Nam còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và chưa thực sự bền vững. Nhận diện vấn đề này dưới góc độ chính sách về giá đất, bài viết đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh trong bối cảnh hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2019, Kỳ I – Tháng 7 (708), tr. 29 – 32

7. Giải pháp phát triển bền vững thị trường bất động sản Việt Nam/ NCS. Lê Hoài Nam

Tóm tắt: Bất động sản được đánh giá là một trong những thị trường quan trọng của mỗi quốc gia, tỷ trọng bất động sản trong tổng của cải xã hội chiếm ít nhất trên dưới 40%, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Sự phát triển thị trường bất động sản không chỉ hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước mà còn là kênh thu hút vốn hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, bên cạnh sự lan tỏa, sức hấp dẫn và những tác động tích cực đến nền kinh tế, thị trường này cũng còn một số tồn tại cần tháo gỡ để phát triển bền vững, trở thành “đầu kéo” của nền kinh tế.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính Điện tử


8. Kinh nghiệm huy động nguồn lực tài chính thông qua chứng khoán hóa các tài sản bất động sản/ ThS. Nguyễn Thị Hương - Đại học Tài chính quản trị kinh doanh

Tóm tắt: Chứng khoán hóa các tài sản nợ bất động sản giúp lưu thông dòng vốn trong nền kinh tế, tạo điều kiện phát triển hoàn thiện các loại thị trường có liên quan và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Hoạt động này được áp dụng hiệu quả tại nhiều nước khi thực hiện chứng khoán hóa các tài sản bất động sản, nhờ đó giúp các doanh nghiệp và Chính phủ vượt qua khủng hoảng cũng như đạt được những thành tựu kinh tế. Bài viết nghiên cứu bản chất của chứng khoán hóa tại một số nước, từ đó rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc huy động nguồn lực tài chính thông qua chứng khoán hóa các tài sản bất động sản.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2019, Kỳ I – Tháng 7 (708), tr. 36 – 39

9. Thực trạng phát triển thị trường bất động sản Việt Nam và một số khuyến nghị/ NCS. Lê Hoài Nam

Tóm tắt: Sau thời gian trầm lắng, thị trường bất động sản Việt Nam dần đi vào quỹ đạo ổn định, phát triển đồng đều trên mọi phân khúc. Doanh nghiệp theo đó cũng đã linh hoạt hơn trong việc cơ cấu loại hình và quy mô sản phẩm. Bài viết giới thiệu tình hình phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam và một số điểm nghẽn, đề xuất, khuyến nghị.

Nguồn trích: Tạp chí điện tử Tài chính

10. Tìm hướng phát triển thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh/ Ngô Kiến

Tóm tắt: Thị trường bất động sản Việt Nam những tháng đầu năm 2019 mặc dù biến động không đáng kể ở các phân khúc thị trường. Tuy nhiên, để giữ ổn định, lành mạnh thị trường cũng như kiểm soát tốt tình trạng bong bóng đẩy giá bất động lên cao vào những tháng cuối năm, cần sớm nhận diện những thách thức đối với thị trường bất động sản Việt Nam, từ đó có các giải pháp phù hợp. Bài viết giới thiệu thách thức đối với thị trường bất động sản Việt Nam và các giải pháp phát triển thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh.

Nguồn trích: Tạp chí điện tử Tài chính


11. Chính sách phát triển thị trường bất động sản Việt Nam: Thực trạng và kiến nghị/ Nguyễn Thanh Lân

Tóm tắt: Bài viết trình bày diễn biến thị trường bất động sản Việt Nam và phân tích một số nội dung liên quan đến chính sách phát triển thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian từ năm 2011-2016. Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản nước ta phát triển tương đối trầm lắng với hai xu hướng trái chiều nhưng đến nay thị trường đã ổn định và bước sang giai đoạn phát triển mới. Có nhiều nguyên nhân và tác động của tình trạng trên, trong đó có những nguyên nhân và tác động từ thể chế, chính sách của Nhà nước. Đáng chú ý, các đạo luật liên quan đến điều chỉnh thị trường bất động sản đã có những thay đổi căn bản. Tuy vậy, để thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới, cần thiết hoàn thiện thể chế và chính sách, cụ thể là các vấn đề như là: Minh bạch thị trường, cung cấp nguồn vốn dài hạn, luật đăng ký bất động sản và thuế bất động sản.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Xây dựng/ 2017, Số 4, tr. 4-12


12. Huy động nguồn lực tài chính từ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Hồ Phi Hà

Tóm tắt: Để khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản (TTBĐS), bên cạnh nguồn vốn trong nước đóng vai trò quyết định, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng là một trong những nguồn vốn quan trọng, luôn có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển của thị trường. Vậy thực trạng huy động nguồn lực tài chính từ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triền TTBĐS Việt Nam hiện nay ra sao? Và làm thé nào để nâng cao khả năng thu hút FDI cho TTBĐS? Bài viết này tập trung nghiên cứu, đánh giá thực trạng huy động nguồn lực tài chính từ FDI để phát triển TTBĐS, từ đó đề xuất một số giải pháp để phát huy nguồn lực tài chính cho TTBĐS Việt Nam từ kênh FDI.

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán/ 2017, Số 10, tr.35 - 41


13. Tác động của chính sách thuế đến thị trường bất động sản/ Phạm Hữu Hồng Thái

Tóm tắt: Nghiên cứu xem xét các tác động của chính sách thuế đến giá nhà đất Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 10-2004 đến tháng 9-2016 bằng cách tiếp cận hồi quy OLS và đề xuất một số khuyến nghị chính sách đối với chính phủ.

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế/ 2017, Số 9, tr. 33 - 43

14. Mối quan hệ giữa chính sách tín dụng và thị trường bất động sản/ Phạm Hữu Hồng Thái, Hồ Thị Lam

Tóm tắt: Trong những thập kỉ qua, nhiều nghiên cứu trên thế giới được thực hiện nhằm chứng minh chính sách TD (CSTD) có tương quan chặt chẽ với thị trường bất động sản (TTBĐS) ở cả các nền kinh tế phát triển và đang phát triển. Để kiểm chứng mối quan hệ này tại thị trường VN, nghiên cứu sử dụng mô hình Panel VAR, đặc biệt tập trung vào hàm phản ứng xung trục giao (OIRF) với dữ liệu trong giai đoạn 2009-2015. Các kết quả chính của nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ đa chiều giữa tín dụng ngân hàng (TDNH) đại diện cho CSTD, TTBĐS và hoạt động nền kinh tế. Trong đó, mối quan hệ giữa CSTD và TTBĐS là mối quan hệ củng cố lẫn nhau, khi có một sự biến động trên thị trường này sẽ dẫn đến biến động trên thị trường còn lại theo hướng tương tự.

Nguồn trích: Tạp chí Phát triển Kinh tế/ 2016, Số 9, tr.34 - 52

15. Khi thông nguồn vốn để phát triển bền vững thị trường bất động sản Việt Nam/ Lê Anh Phê

Tóm tắt: Thị trường bất động sản Việt Nam đã phát triển cả về phạm vi, quy mô và có ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác nhau như ngân hàng, chứng khoán, xây dựng. Tuy nhiên, trong những năm qua, sau thời kỳ tăng trưởng nóng, thị trường bất động sản rơi vào tình trạng khó khăn, nhiều doanh nghiệp bất động sản kinh doanh thua lỗ, hàng tồn kho lớn... Việc tìm ra các giải pháp khơi thông nguồn vốn cho thị trường bất động sản để thúc đẩy sự phục hồi và phát triển bền vững là rất cần thiết.

Nguồn trích: Tạp chí Tài Chính/ 2016, Số 644, tr. 80 – 81


16. Chỉ số năng lực tài chính các ngành bảo hiểm, bất động sản, chứng khoán/ Nguyễn Mạnh Quân, Nguyễn Phương Thảo

Tóm tắt: Chỉ số năng lực tài chính là tài liệu đầu tiên trong hệ thống các tài liệu về Chỉ số kinh doanh tập trung vào một khía cạnh quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Tư liệu sử dụng để biên soạn tài liệu này là số liệu được tổng hợp, phân tích từ các báo cáo tài chính (có kiểm toán) của các doanh nghiệp niêm yết trên các sàn chứng khoán tài Việt Nam, từ năm 2013.

Nguồn trích: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán/ 2017, Số 3, tr.7-12

 

 

Tổng hợp: Võ Hồng Thơ