Phần 2: Nhng vấn đề thực tiễn nông thôn

Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích tụ nhiên khoảng 4,661 triệu ha với dân số gần 18 triệu người, là vùng có khí hậu cận xích đạo nên thuận lợi phát triển ngành nông nghiệp (mưa nhiều, nắng nóng) đặc biệt là phát triển trồng lúa nước và cây lương thực.

Mặc dù diện tích canh tác nông nghiệp và thủy sản chưa tới 30% của cả nước nhưng Đồng bằng sông Cửu Long đóng góp hơn 50% diện tích lúa, 71% diện tích nuôi trồng thủy sản, 30% giá trị sản xuất nông nghiệp và 54% sản lượng thủy sản của cả nước.  Nhờ vậy nên Đồng bằng sông Cửu Long là nơi xuất khẩu gạo chủ lực của cả đất nước. Ngoài ra cây ăn quả còn là đặc sản nổi tiếng của vùng, với sự đa dạng về số lượng, cũng như chất lượng ngày càng được nâng cao.

Về dịch vụ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm các ngành chủ yếu: xuất nhập khẩu, vận tải thủy và du lịch. Xuất khẩu gạo chiếm 80% của cả nước. Giao thông đường thủy giữ vai trò quan trọng nhất.

Ở Đồng bằng sông Cửu Long khu vực nông thôn gắn liền với nông nghiệp và chiếm diện tích lớn. Trong thời gian vừa qua các cơ quan có thẩm quyền đã quan tâm, đầu tư và có nhiều chính sách ưu đãi cho vùng. Để nắm rõ thực tiễn việc phát triển nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long diễn ra như thế nào, mời các bạn tham khảo qua các bài tham luận sau đây.

Các bài tham luận được trích từ Tài liệu phục vụ hội thảo “Phát triển nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long từ thực tiễn đến chính sách” tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ngày 05 tháng 10 năm 2018.

Lưu ý: Các bạn truy cập vào từng nhan đề để xem toàn văn tài liệu.

Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển hợp tác xã kiểu mới (Tr.343)

UBND TỈNH HẬU GIANG

Mô hình văn hóa tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới: nhìn từ huyện Cần Đước, tỉnh Long An (Tr. 349)

NCS. TRƯƠNG ĐỨC THUẬN

Vấn  đề  “tham  gia”  trong  hoạt  động  xây  dựng  nông thôn mới trà vinh thực trạng và hướng đề xuất giải pháp (Tr. 359)

NCS ĐOÀN THỊ NGUYỆT MINH - PGS.TS NGUYỄN NGỌC ĐỆ

Từ thực tế  khai  thác du  lịch  nông thôn  bước đầu  đề xuất xây dựng chính sách và giải pháp bảo vệ  môi  trường tại cù lao An Bình - tỉnh Vĩnh Long (Tr.  371)

NGUYỄN DIỄM PHÚC - NGUYỄN THỊ KIỀU NGA -NGUYỄN DUY THÀNH

Nâng  cấp  chuỗi  giá  trị  du  lịch  bạc  liêu  gắn  với  định hướng liên kết ngành và liên kết vùng (Tr. 391)

PGS.TS NGUYỄN XUÂN HƯƠNG - TS. TẠ DUY LINH

THS DƯƠNG ĐỨC MINH -  NGUYỄN THÁI NGỌC HÀ

Nhìn từ thực tiễn khai thác phát triển du lịch đề xuất chính  sách  xây  dựng các mô hình du lịch cộng đồng tại quận Thốt Nốt thành phố Cần Thơ  (Tr. 414)

PGS.TS NGUYỄN XUÂN HƯƠNG - TS. TẠ DUY LINH

THS DƯƠNG ĐỨC MINH

Khai thác tri thức bản địa để phát triển du lịch sinh thái  cộng  đồng  ở  xã  Thạnh  Phong  (huyện  Thạnh  Phú,  tỉnh Bến Tre) (Tr. 431)

NGUYỄN THANH LỢI

Sản  xuất  và  tiêu  thụ  trái  cây  tại  tỉnh  Bến  Tre:  tiềm năng và thách thức phát triển (Tr. 439)

THS. NGUYỄN THỊ VÂN

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia hợp đồng tiêu thụ lúa giữa nông dân và   doanh nghiệp tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ (Tr. 451)

TRẦN THANH DŨNG - PHẠM NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp vùng  ven  biển tỉnh Bến  Tre  –  thực trạng  và  các  giải  pháp nâng cao năng lực thích ứng cho cộng đồng (Tr. 461)

THS NGUYỄN THỊ THU THỦY

Quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu: thực tiễn từ dự án “Smart Farming” được thực hiện bởi trường Đại Học Trà Vinh (Tr. 480)

PHẠM VŨ BẰNG - TS. DIỆP THANH TÙNG

Liên kết vùng trong quản lý và chia sẻ nguồn nước ở vùng Tứ Giác Long Xuyên (Tr. 489)

ThS Trần Thế Định

Nhận thức của người dân về tác động của biến đối khí hậu đến sức khỏe cộng đồng (Nghiên cứu tại xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) (Tr. 499)

HVCH. ĐINH VĂN MÃI

Trường Đại Học Tiền Giang đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của Tiền Giang (Tr. 512)

THS VÕ VĂN SƠN - THS LƯƠNG HỒNG THANH

Nét  phong  phú  và  đặc  thù  trong  văn  hóa  Chăm ở An Giang: Nét phong phú và đặc thù trong văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long (Tr. 521)

THS. NGUYỄN VĂN TRANG

Giá trị tác phẩm đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng nông thôn mới ở An Giang hiện nay (Tr. 530)

TH.S HUỲNH NGỌC AN

Vận dụng hành lang pháp lý -  luật bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn ở An Giang (Tr. 538)

THS NGUYỄN MINH DIỄM QUỲNH

Sự giao lưu và bảo tồn bản ngữ của cộng đồng người Khmer ở khu vực An Giang (Tr. 548)

TRẦN QUỐC GIANG

Một vài ý kiến trong thực hiện chính sách dân tộc ở Cần Thơ (Tr. 557)

THS HUỲNH HOÀNG BA

Nâng cao hàm lượng khoa học - Đòn bẩy phát triển du lịch miệt vườn Chợ Lách (Tr. 568)

PHẠM VĂN LUÂN

Vai  trò  của  trường Đại  Học  Trà  Vinh  trong  việc  đào tạo  nguồn nhân lực chất  lượng cao  cho  tiểu  vùng duyên hải phía đông Đồng bằng sông Cửu Long (Tr. 578)

LÊ THỊ THU DIỀM - THS. NGUYỄN THIỆN THUẬN

Nhận  thức  của  người  dân  Bến  Tre  về  sức  khỏe  cộng đồng dưới tác động của biến đổi khí hậu  (điển cứu: xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) (Tr. 598)

TH.S. NGUYỄN THỊ THANH TÙNG - TH.S NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Cấu trúc giới trong gia đình và cộng đồng ở nông thôn tỉnh Tiền Giang (Tr. 618)

TH.S TRẦN KHÁNH HƯNG