Nông nghiệp hữu cơ hay còn gọi canh tác hữu cơ là một hệ thống nông nghiệp luân canh có nguồn gốc từ thế kỷ XX ra đời trong sự thay đổi nhanh chóng các hệ thống canh tác trên thế giới. Nông nghiệp hữu cơ liên tục được phát triển bởi tổ chức Nông nghiệp hữu cơ khác nhau cho đến ngày hôm nay. Canh tác này chủ yếu dựa vào phân bón có nguồn gốc hữu cơ như phân từ gia súc gia cầm, phân xanh, phân trộn, bột xương, … tăng độ phì cho đất bằng nhóm cây trồng có tác dụng cải tạo đất. Nhấn mạnh vào các kỹ thuật luân canh giống cây trồng, kiểm soát dịch hại sinh học, sử dụng xen canh cây trồng khắc chế dịch hại hoặc khuyến khích sự tồn tại động vật là thiên địch của sâu bệnh dịch hại.

Tình hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam cũng đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng được nhân rộng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý bạn đọc tham khảo các bài nghiên cứu sau đây.

 TÀI LIỆU IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại Tầng 4)

1Vai trò của nhà nước trong thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ gạo hữu cơ ở xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội / Lê Thị Thanh Loan, Nguyễn Doãn Lâm, Nguyễn Thị Ái Nghĩa, Nguyễn Văn Lộc

Tóm tắt: Sản xuất lúa hữu cơ được xem như là một hướng phát triển kinh tế mới cho người dân xã Đồng Phú. Tuy nhiên canh tác theo phương thức hữu cơ không hề đơn giản như người dân đã quen với thói quen canh tác sử dụng chất hóa học, hệ thống cơ sở hạ tầng chưa phù hợp với canh tác hữu cơ, khó khăn trong tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm hữu cơ... Bài viết này nhằm đánh giá thực trạng các hỗ trợ của nhà nước trong thúc đẩy phát triển tiêu thụ gạo hữu cơ tại xã Đồng Phú và qua đó gới ý những chính sách cần thiết nhằm hỗ trợ người dân trong xã cũng như nhân rộng mô hình nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện Chương Mỹ trong thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương/ 2019, số 537, tr.73-75

2. Canh tác và quản lý dịch hại theo hướng hữu cơ sinh học, thay đổi tập quán lạm dụng hóa học trong nông nghiệp / Nguyễn Thơ

Tóm tắt: Sản xuất hữu cơ đang là xu thế của nông nghiệp bền vững. Sản xuất hữu cơ làm ra sản phẩm hữu cơ đòi hỏi không dùng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay, ở nước ta, việc lạm dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác đã đến mức báo động. Cùng với đó, các hiện tượng cực đoan của biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng tác động tiêu cực đến môi trường làm tăng thiếu bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, thúc đẩy việc canh tác hữu cơ là sự lựa chọn cần thiết để đảm bảo sản xuất bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Sản xuất theo hướng hữu cơ để giảm lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học là rất có ý nghĩa đối với phát triển nông nghiệp bền vững.

Nguồn trích: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn / 2018, Số 1, tr.3-8

3. Doanh nghiệp làm nông nghiệp hữu cơ: Khó khăn và triển vọng / Phan Thị Huê

Tóm tắt: Nhận diện về nông nghiệp hữu cơ có thể thấy, hầu hết các chủ thể đều có thể tham gia, từ hộ gia đình đến doanh nghiệp. Do tính manh mún, yếu kém về vốn, kỹ thuật nên các hộ gia đình, trang trại hoạt động kém hiệu quả. Doanh nghiệp làm nông nghiệp hữu cơ sẽ là lực lượng chủ chốt, có vai trò dẫn dắt, lôi kéo các đơn vị kinh tế khác nhau cùng thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay doanh nghiệp làm nông nghiệp hữu cơ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn song cũng có triển vọng để phát triển. Dựa trên kết quả phân tích, tác giả đề xuất 4 giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp nông nghiệp hữu cơ phát triển.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương/ 2018, số 530, tr.34-36

4. Quản trị mối quan hệ giữa các thành viên chuỗi cung ứng nông sản hữu cơ xuất khẩu Việt Nam / Nguyễn Hoàng

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu thực trạng quản trị mối quan hệ giữa các thành viên chuỗi cung ứng sản hữu cơ xuất khẩu Việt Nam nói chung và sản phẩm chè, rau quả hữu cơ xuất khẩu nói riêng tại Việt Nam. Kết quả khảo sát điều tra 308 doanh nghiệp thành viên của các chuỗi cung ứng nông sản hữu cơ xuất khẩu Việt Nam làm rõ thực trạng 3 hoạt động chủ yếu trong quản trị mối quan hệ giữa các thành viên, bao gồm: (i) Quản trị mối quan hệ trong chuỗi; (ii) Quản trị thông tin chuỗi và (iii) Quản trị nghiệp vụ và chất lượng.

Nguồn trích: Tạp chí Công Thương/ 2018, số 3, tr. 258-265

5. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam: cơ hội, thách thức và những vấn đề cần quan tâm / Nguyễn Văn Bộ

Tóm tắt: Nông nghiệp hữu cơ (NNHC) là phương thức sản xuất đòi những yêu cầu khắt khe. Nhìn vào sự phát triển của NNHC toàn cầu với 172 quốc gia và vùng lãnh thổ có thể thấy rất rõ, thị trường NNHC tập trung ở các nước phát triển, dân số không cao; còn sản xuất hữu cơ lại chủ yếu ở các nước đất rộng, người thưa, không chịu áp lực về dân số, an ninh lương thực. Bài viết khái quát bức tranh NNHC trên thế giới và ở Việt Nam, trên cơ sở đó phân tích cơ hội, thách thức và chỉ ra những vấn đề cần quan tâm trong sản xuất NNHC ở Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam / 2017, số 7, tr.58-61

6. Hướng đến nông nghiệp xanh trong xu thế hội nhập / Hồ Thị Thu Huyền

Tóm tắt: Nông nghiệp Việt Nam đang mang một sứ mệnh cao cả hơn bao giờ hết đó là một nền nông nghiệp phải hiện đại, phải là nông nghiệp sạch để đảm bảo được những mục tiêu phát triển của thời đại hiện nay khi mà bối cảnh lộ trình hội nhập đang sâu rộng hơn bao giờ hết. Bài viết này phân tích sự cần thiết nền nông nghiệp phải chuyển đổi thành nông nghiệp xanh trong thời kỳ hội nhập. Đồng thời bài viết cũng đưa ra một vài giải pháp để giúp nông nghiệp Việt cách cánh.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương/ 2017, số 491, tr.11-13

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/  (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)

- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

7. Về phát triển nông nghiệp xanh, lợi ích, nhận thức và lựa chọn / Hồ Thị Thu Huyền

Tóm tắt: Để so sánh ý nghĩa của nông nghiệp xanh, những thực tiễn trong nông nghiệp xanh được phân tích so sánh giữa lợi ích của nông nghiệp xanh và thực tiễn nông nghiệp truyền thống hiện nay. Nông nghiệp xanh chỉ được xem như thành công khi nó không chỉ đảm bảo được an ninh lương thực, mà còn tạo ra được một hệ sinh thái lành mạnh và hài hòa với thiên nhiên. Ngoài việc nhận thức về lợi ích của nông nghiệp xanh, cần có những chính sách sát với thực tiễn mới có thể đưa ra những lựa chọn đúng trong phát triển thực tiễn nông nghiệp xanh theo đúng nghĩa của nó.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học/ 2016, số 2, tr.5-14

8. Nông nghiệp hữu cơ - chìa hóa đảm bảo an ninh lương thực bền vững ở Việt Nam / Nguyễn Quốc Hùng

Tóm tắt: Bài viết đưa ra một số thách thức đối với an ninh lương thực ở Việt Nam và cho thấy nông nghiệp hữu cơ sẽ là chìa khóa để đảm bảo an ninh lương thực bền vững ở Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Chính trị Thế giới/ 2011, số 9, tr.71-80

9. An ninh lương thực và phát triển nền nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam / Nguyễn Quốc Hùng

Tóm tắt: Tác giả đã xem xét những thách thức hiện tại đối với an ninh lương thực ở Việt Nam, đề cập đến sự hình thành nông nghiệp hữu cơ - hình thành một nền nông nghiệp sạch trong phát triển bền vững ở Việt Nam

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Chính trị Thế giới/ 2011, số 11, tr.50-59

10. Nông nghiệp hữu cơ mang lại nông sản sạch và giải pháp bền vững cho môi trường / Nguyệt Thanh

Tóm tắt: Bài viết trình bày các phương pháp kỹ thuật được dùng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thời cơ, thách thức và giải pháp.

Nguồn trích: Thông tin Khoa học và Công nghệ Bình Thuận/ 2012, số 2, tr.28-29