Hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp là xu thế tất yếu của thời đại. Nó không chỉ tạo ra sản lượng cao mà còn đem lại giá trị kinh tế cao của nông sản làm ra.

Ngành nông nghiệp Việt Nam mặc dù đang phát triển nhưng vẫn còn sản xuất theo hình thức nhỏ lẻ và mang tính truyền thống. Vì vậy, sự hợp tác, liên kết trong ngành càng cần thiết hơn bao giờ hết.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý bạn đọc tham khảo các bài nghiên cứu sau đây.

 TÀI LIỆU IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại Tầng 4)

1. Xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp ở huyện Mộc Châu/ Đoàn Hiền

Tóm tắt: Sự manh mún, nhỏ lẻ trong sản xuất nông nghiệp lâu nay dẫn đến hệ quả sản phẩm làm ra không đồng đều, giá thành cao, khó cạnh tranh. Việc tập trung thành sản phẩm hàng hóa lớn, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp là hướng đi đang được chú trọng ở Mộc Châu.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản/ 2017, Số 123, tr.81-84

2. Vai trò của liên kết trong sản xuất nông sản/ Hồ Thanh Thủy

Tóm tắt: Trong sản xuất nông sản, liên kết chính là chìa khóa giúp phát triển một nền nông nghiệp hiện đại, đảm bảo hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia. Quá trình liên kết đó có những đặc điểm riêng và đóng vai trò quan trọng: Góp phần đảm bảo các bên cùng có lợi; làm tăng hiệu quả trong sản xuất nông sản; góp phần nâng cao hiệu quả, vai trò quản lý nhà nước về kinh tế. Để phát huy vai trò của liên kết trong sản xuất nông sản, bài viết đã đề xuất một số giải pháp cơ bản, quan trọng trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục lý luận/ 2017, số 269+270, tr.34-40

3. Liên kết sản xuất lạc theo hướng cánh đồng lớn tại hai xã Diễn Phong và Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ AnLê Quốc Thanh, Nguyễn Doãn Hùng, Lê Ngọc Lan, Bùi Quang Nguyên

Tóm tắt: Xây dựng mô hình nâng cao thu nhập của người dân thông qu liên kết sản xuất thâm canh lạc cao sản theo hướng cánh đồng lớn tại hai xã xây dựng nông thôn mới Diễn Thịnh, Diễn Phong, Diễn Châu, tỉnh Nghệ An được triển khai từ năm 2014-2016. Sau 2 năm triển khai dự án đã xây dựng thành công mô hình tổ chức quản lý sản xuất theo cánh đồng mẫu lớn, có tác động tích cực đến thu nhập của người nông dân.

Nguồn trích: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn / 2016, số 19, tr.3-9

4. Thương hiệu tập thể và giải pháp phát triển thương hiệu tập thể hàng thủy sản xuất khẩu bằng chuỗi cung ứng liên kết/ Trương Thị Thuý Bình

Tóm tắt: Phát triển thương hiệu cho hàng thuỷ sản xuất khẩu là một trong những chủ đề được quan tâm hàng đầu hiện nay của nhiều doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam. Nhiều giải pháp có tính hỗ trợ nhau đã được đề xuất nhằm giải quyết cho vấn đề này. Mỗi giải pháp có tính hợp lý và vai trò riêng, bài viết này xin được đề cập sâu đến giải pháp mang tính chất quyết định khi phát triển thương hiệu cho hàng thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam dưới dạng hình thức phát triển thương hiệu tập thể, đó là "Phát triển chuỗi liên kết cung ứng hàng thuỷ sản xuất khẩu".

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Thương mại / 2015, số 15, tr.31-36

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/  (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)

- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

5. Xác định trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện cơ chế hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp trong phát triển sản xuất nông nghiệpNguyễn Quang Hợp, Hoàng Thị Hòa

Tóm tắt: Hợp tác trong sản xuất nông nghiệp là một xu hướng tất yếu. Nhận thức được vấn đề này, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều Nghị quyết về việc hợp tác trong phát triển nông nghiệp, từ mô hình hợp tác 4 nhà trước đây, đến hình thức đối tác công tư hiện nay. Mặc dù được sự quan tâm của các cấp từ Trung ương đến địa phương, nhưng thực tiễn lại cho thấy nhiều mô hình hợp tác đã không thành công. Nguyên nhân được xác định là thiếu chế tài quy định trách nhiệm của các bên. Do đó, bài báo này trên cơ sở khảo sát quan điểm của cán bộ quản lý thuộc cơ quan chính quyền cơ sở và đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tư nhân, để từ đó thống nhất xác định được vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp.

Nguồn trích: Tạp chí Công Thương/ 2019, số 11, tr. 122-127

6. Tình hình liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp và nông hộ trong sản xuất cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn tỉnh Đắk LắkNguyễn Thanh Phương

Tóm tắt: Đắk Lắk là một tỉnh nằm ở trung tâm Tây Nguyên với nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp đặc biệt là cây công nghiệp dài ngày (hồ tiêu, cà phê, cao su, điều) có giá trị kinh tế cao... Vì vậy, để sản xuất và tiêu thụ các loại cây này được đảm bảo chất lượng, trong thời gian tới, Tỉnh cần chú trọng hơn nữa đến vấn đề liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp và nông hộ. Bài viết này phân tích tình hình liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp và nông hộ trong sản xuất cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, từ đó đề xuất một số giải pháp thúc đẩy liên kết hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2019, số 3, tr.80-85

7. Xác định trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện cơ chế hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp trong phát triển sản xuất nông nghiệpNguyễn Quang Hợp, Hoàng Thị Hòa

Tóm tắt: Hợp tác trong sản xuất nông nghiệp là một xu hướng tất yếu. Nhận thức được vấn đề này, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều Nghị quyết về việc hợp tác trong phát triển nông nghiệp, từ mô hình hợp tác 4 nhà trước đây, đến hình thức đối tác công tư hiện nay. Mặc dù được sự quan tâm của các cấp từ Trung ương đến địa phương, nhưng thực tiễn lại cho thấy nhiều mô hình hợp tác đã không thành công. Nguyên nhân được xác định là thiếu chế tài quy định trách nhiệm của các bên. Do đó, bài báo này trên cơ sở khảo sát quan điểm của cán bộ quản lý thuộc cơ quan chính quyền cơ sở và đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tư nhân, để từ đó thống nhất xác định được vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2019, số 11, tr.122-127

8. Vai trò của liên kết sản xuất nông nghiệp đối với kinh tế hộ tại đồng bằng sông Cửu LongHuỳnh Kim Thừa

Tóm tắt: Sản xuất nông nghiệp luôn giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế tại đồng bằng sông Cửu Long, nhưng tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ là rào cản chính cho thế mạnh này của vùng. Từ những nghiên cứu bước đầu, tác giả sẽ cho thấy sự cần thiết của việc liên kết sản xuất và chỉ ra những mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp hiệu quả hiện nay, nhằm giúp các hộ nông dân tại đồng bằng sông Cửu Long có cái nhìn đúng đắn, đầy đủ, cũng như tin tưởng và tham gia các mô hình này. Đồng thời, tác giả cũng trình bày một số gợi ý chính sách cho các mô hình đó phát triển và nhân rộng trong tương lai.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2018, số 10, tr.92-96

9. Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật canh tác nâng cao chuỗi giá trị hồ tiêu tỉnh Gia LaiNguyễn Văn Nam, Hồ Phước Thành, Trần Thị Kim Thoa, Hồ Thị Thùy Linh

Tóm tắt: Một số biện pháp kỹ thuật canh tác trong chuỗi sản xuất hồ tiêu như: bón phân hữu cơ, trồng tiêu trân cây trụ sống hoặc trồng cây che bóng, vệ sinh đồng ruộng, tủ gốc, tưới tiêu hợp lý, sử dụng vi sinh vật đối kháng, phát hiện bệnh sớm và xử lý thuốc hóa học kịp thời và áp dụng các biện pháp canh tác tiêu bền vững khác tại tỉnh Gia Lai là các biện pháp kỹ thuật quan trọng để nâng cao giá trị chuỗi hồ tiêu ở tỉnh Gia Lai.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học – ĐH Tây Nguyên/ 2017, số 24, tr.31-37

10. Liên kết sản xuát trong nông nghiệp tại vùng Tây Nam Bộ: Hiện trạng và những vấn đề đặt raNguyễn Thị Vân

Tóm tắt: Bài viết trình bày hiện trạng và các mô hình liên kết sản xuất trong nông nghiệp, một số vấn đề đặt ra và giải pháp.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh/ 2014, số 8, tr.25-34,49