1.Thực tiễn thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương và một số giải pháp hoàn thiện/ Lê Huỳnh Phương Chinh

Tóm tắt: Trong bài viết này, người viết đã thể hiện một cách khái quát nhất về những kết quả đã đạt được khi áp dụng thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân về tiền công, tiền lương trong những năm qua. Người viết nêu những tồn tại bất cập cũng như những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại đó. Bên cạnh đó, người viết cũng đề xuất một số giải pháp theo quan điểm cá nhân với mong muốn hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2018, Số 5+6, Tr.11-16

2. Các nguyên lý xây dựng luật thuế thu nhập cá nhân hiệu quả và công bằng và khuyến nghị cho Việt Nam/ Nguyễn Anh Phong, Nguyễn Hữu Phúc

Tóm tắt: Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một trong những sắc thuế quan trọng trong nguồn thu ở các quốc gia phát triển nhưng có cũng là loại thuế gây tranh cãi nhiều bởi vì bản chất nó là thuế trực thu, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và phúc lợi của công dân. Thuế TNCN ở Việt Nam mặc dù ra đời và qua các lần chỉnh sửa nhưng vẫn bất cập nhất là làm sao đảm bảo được cả tính hiệu quả và công bằng. Trong bài viết này, tác giả đề cập đến các nguyên lý để xây dựng luật thuế TNCN hướng đến tính hiệu quả, công bằng, phân tích những hạn chế và đưa ra các khuyến nghỉ để điều chỉnh luật thuế TNCN ở nước ta trong thời gian tới mục tiêu hướng đến là làm sao vừa đảm bảo tính hiệu quả vừa đảm bảo tính công bằng.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương/ 2020, Số 573, Tr.49-51

3. Nghiên cứu pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập tiền công, tiền lương/ Lê Huỳnh Phương Chinh

Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công, cụ thể, gồm các loại thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương quy định về giảm trừ gia cảnh đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thể hiện qua trường hợp áp dụng giảm trừ gia cảnh, điều kiện, nguyên tắc giảm trừ, cũng như xác định các đối tượng giảm trừ, mức giảm trừ… Ngoài ra, quy định của pháp luật về phương pháp xác định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương cũng được người viết tập trung nghiên cứu và phân tích.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương

4. Luật Thuế thu nhập cá nhân: Một số bất cập và kiến nghị/ Nguyễn Vinh Hưng

Tóm tắt: Sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng tại Việt Nam hiện nay đã tác động và ảnh hưởng rất lớn đến Luật Thuế thu nhập cá nhân (TTNCN). Trong đó, quy định về mức giảm trừ gia cảnh của Luật đang tồn tại khá nhiều vấn đề, cần được nghiên cứu, sửa đổi kịp thời nhằm đưa các quy định này phù hợp hơn với hoàn cảnh thực tiễn.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam- B/ 2020, Số 4B, Tr. 28 - 30

5. Giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân: những bất cập và hướng hoàn thiện = Reduction based on family circumstances in personal income tax calculation: shortcomings and perfecting directions/ Nguyễn Thị Diệu Thu, Nguyễn Thị Kim Oanh, ThS. Nguyễn Thị Tâm

Tóm tắt: Giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân là một quy định mới trong Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12, ban hành ngày 21/11/2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2012 và 2014), thể hiện tính tiến bộ hơn rất nhiều so với pháp luật thuế thu vào thu nhập của cá nhân trước đây. Quy định này có ý nghĩa quan trọng trong việc chia sẻ gánh nặng về thuế đối với cá nhân có thu nhập, đồng thời góp phần vào việc thực hiện chính sách xã hội đối với những chủ thể cần được chia sẻ thu nhập từ cá nhân có thu nhập; đảm bảo quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển bình thường về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, việc áp dụng quy định này vào thực tiễn trong thời gian qua đã phát sinh nhiều bất cập, gây khó khăn cho cá nhân có thu nhập chịu thuế.

Nguồn trích: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán/ 2020, Số 9, Tr.44-46

6. Xây dựng luật thuế tài sản góp phần kiểm soát tài sản của cá nhân tại Việt Nam/ Vũ Anh Sao

Tóm tắt: Thuế tài sản từ lâu trên thế giới đã trở thành quy định pháp luật quan trọng của các quốc gia trong việc góp phần quản lý tốt nguồn thu từ tài sản của các cá nhân trong xã hội, đặc biệt là tài sản bất động sản. Trong công tác quản lý và kiểm soát tài sản cá nhân, việc quản lý tốt nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu thuế là một yếu tố rất quan trọng. Chính vì vậy, định hướng xây dựng luật thuế tài sản có tính cấp thiết ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bài viết phân tích các khía cạnh tác động của Luật Thuế tài sản đối với kiểm soát tài sản, từ đó xây dựng Luật Thuế tài sản góp phần kiểm soát tài sản của cá nhân tại Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2020, Số 17, Tr.10-13

7. Quy định mới về khai thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân, lệ phí môn bài/ Mai Hoàng Hạnh

Tóm tắt: Thuế là một khoản nộp ngân sách Nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế. Làm cách nào để khai thuế và nộp thuế đúng quy định là một vấn đề được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP vừa được ban hành, đã có nhiều thay đổi trong quy định về khai thuế. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung trình bày những điểm thay đổi nổi bật trong quy định về hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí môn bài.

Nguồn trích: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán/ 2021, Số 3, Tr.37-40

8. Luật Thuế thu nhập cá nhân: Một số bất cập và kiến nghị = Law on Personal Income Tax: Some inadequacies and recommendations/ Nguyễn Mạnh Hưng

Tóm tắt: Sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng tại Việt Nam hiện nay đã tác động và ảnh hưởng rất lớn đến Luật Thuế thu nhập cá nhân (TTNCN). Trong đó, quy định về mức giảm trừ gia cảnh của Luật đang tồn tại khá nhiều vấn đề, cần được nghiên cứu, sửa đổi kịp thời nhằm đưa các quy định này phù hợp hơn với hoàn cảnh thực tiễn.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam/ 2020, Số 04, Tr.28 - 30

9. Phương pháp xác định thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công đối với cá nhân cư trú theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân/ Phạm Hồ Việt Anh, Đỗ Văn Mãi

Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện để phân tích những quy định của luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành về phương pháp xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế từ tiền công, tiền lương đối với cá nhân cư trú, từ đó xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong kỳ tính thuế.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học - Đại học Cửu Long/ 2019, Số 15, Tr.42 - 48

10. Cách tính thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập cá nhân và đóng bảo hiểm xã hội cho người có thu nhập từ hai nơi trở nên/ Hoàng Thị Tố Như, Nguyễn Anh Tú

Tóm tắt: Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, thời kỳ cách mạng 4.0 tác động không ngừng đến tất cả các lĩnh vực, tất cả các ngành nghề. Người ta có thể sử dụng công nghệ để làm việc từ xa, chỉ cần ngồi ở nhà để làm việc và thậm chí mỗi người có thể làm được từ hai hay nhiều công việc khác nhau ở nhiều công ty khác nhau.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương/ 2020, Số 566, Tr.104-105