THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 11/2012   KHỐI NGÀNH KINH TẾ   Tạp Chí Công Nghệ Ngân Hàng / Số 80 Tháng 11 / 2012 Tạp Chí Phát Triển Kinh Tế / Tháng 11 / 2012 Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính...

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 10/2012 KHỐI NGÀNH KINH TẾ   Tạp Chí Công Nghệ Ngân Hàng / Số 79 Tháng 10 / 2012 Tạp Chí Phát Triển Kinh Tế / Tháng 10 / 2012 Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế...

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 09/2012 KHỐI NGÀNH KINH TẾ Tạp Chí Công Nghệ Ngân Hàng / Số 78 Tháng 9 / 2012 Tạp Chí Phát Triển Kinh Tế / Tháng 9 / 2012 Tạp Chí Kế Toán Kiểm Toán / Tháng 9...

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 08/2012 KHỐI NGÀNH KINH TẾ Tạp Chí Công Nghệ Ngân Hàng / Số 77 Tháng 8 / 2012 Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế / Tháng 8 / 2012 Tạp Chí Thương Mại / Số 24 Tháng 8 /...

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 07/2012   KHỐI NGÀNH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Tạp chí Tài nguyên và Môi trường / Số 13 (147) Tạp chí Tài nguyên và Môi trường / Số 14 (148) KHỐI NGÀNH NÔNG...

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 06/2012   KHỐI NGÀNH VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT Tạp chí Du Lịch / Số 06 - 2012 KHỐI NGÀNH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Tạp chí Tài nguyên và Môi trường / Số 11 (145) Tạp...

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 05/2012   KHỐI NGÀNH VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT Tạp chí văn hóa nghệ thuật / Số 335 Tháng 05/2012 KHỐI NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI Tạp chí Giáo dục / Số 283 (kỳ 1 -...

Sáng ngày 1/6/2012, tại Trường Đại học Duy Tân - Thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo khoa học “Dịch vụ thông tin trong Thư viện Đại học” do Hội Liên hiệp Thư viện phía Nam (VILASAL)...

Nhằm tạo điều kiện cho giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên ngành Thông tin Thư viện (TTTV) cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ngày 14 – 15 tháng 12 vừa qua, Bộ môn TTTV khoa Khoa học xã...

Từ lâu, Việt Nam đã xác định chiến lược phát triển kinh tế xã hội nói chung và chiến lược phát triển khoa học công nghệ nói riêng là hướng vào việc tiếp cận, áp dụng những thành tựu khoa học tiên...