Từ lâu, Việt Nam đã xác định chiến lược phát triển kinh tế xã hội nói chung và chiến lược phát triển khoa học công nghệ nói riêng là hướng vào việc tiếp cận, áp dụng những thành tựu khoa học tiên...

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới vừa cho ra mắt cổng thông tin về sở hữu trí tuệ có tên gọi WIPO GOLD, cung cấp thông tin và dữ liệu về sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn cầu. Thông tin được cung cấp...

  Trang tin hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp (http://www.hotrotuvan.com.vn) của Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp thông tin bổ ích về sở hữu trí tuệ phục vụ...

Trang web xếp hạng trang web các trường đại học thế giới (http://www.webometrics.info/) là một sáng kiến của Phòng thí nghiệm Điều khiển học (Cybermetrics), một nhóm nghiên cứu thuộc Hội đồng...

Ngày 26 tháng 4 hàng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chọn làm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. Năm nay, cũng là năm thứ 10 thế giới tổ chức ngày này, Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới có...