THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 06/2012   KHỐI NGÀNH VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT Tạp chí Du Lịch / Số 06 - 2012 KHỐI NGÀNH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Tạp chí Tài nguyên và Môi trường / Số 11 (145) Tạp...

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 05/2012   KHỐI NGÀNH VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT Tạp chí văn hóa nghệ thuật / Số 335 Tháng 05/2012 KHỐI NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI Tạp chí Giáo dục / Số 283 (kỳ 1 -...

Sáng ngày 1/6/2012, tại Trường Đại học Duy Tân - Thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo khoa học “Dịch vụ thông tin trong Thư viện Đại học” do Hội Liên hiệp Thư viện phía Nam (VILASAL)...

Nhằm tạo điều kiện cho giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên ngành Thông tin Thư viện (TTTV) cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ngày 14 – 15 tháng 12 vừa qua, Bộ môn TTTV khoa Khoa học xã...

Từ lâu, Việt Nam đã xác định chiến lược phát triển kinh tế xã hội nói chung và chiến lược phát triển khoa học công nghệ nói riêng là hướng vào việc tiếp cận, áp dụng những thành tựu khoa học tiên...

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới vừa cho ra mắt cổng thông tin về sở hữu trí tuệ có tên gọi WIPO GOLD, cung cấp thông tin và dữ liệu về sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn cầu. Thông tin được cung cấp...

  Trang tin hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp (http://www.hotrotuvan.com.vn) của Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp thông tin bổ ích về sở hữu trí tuệ phục vụ...

Trang web xếp hạng trang web các trường đại học thế giới (http://www.webometrics.info/) là một sáng kiến của Phòng thí nghiệm Điều khiển học (Cybermetrics), một nhóm nghiên cứu thuộc Hội đồng...

Ngày 26 tháng 4 hàng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chọn làm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. Năm nay, cũng là năm thứ 10 thế giới tổ chức ngày này, Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới có...