Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp có thể hiểu đơn giản là trên những nguồn lực hiện có ở các địa phương (tài nguyên đất, điều kiện kinh tế, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, trình độ sản xuất của người dân) sẽ bố trí, cơ cấu lại các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp và có tiềm năng, lợi thế, có thị trường tiêu thụ để tập trung nguồn vốn đầu tư vào sản xuất, trở thành hàng hóa, nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và biến đổi khí hậu đang diễn ra hết sức phức tạp thì việc tái cơ cấu nông nghiệp là vô cùng cần thiết và cấp bách đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời các bạn tham khảo các bài nghiên cứu được tổng hợp từ các tạp chí, báo, kỷ yếu sau đây.

TÀI LIỆU IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại Tầng 4)

1. Tỉnh Vĩnh Long sau 3 năm thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp/ Bùi Văn Nghiêm

Tóm tắt: Cùng cả nước sau 3 năm thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp theo Quyết định của Chính phủ, bước đầu tỉnh Vĩnh Long đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục để phát triển nông nghiệp bền vững. Trong thời gian tới, Vĩnh Long cần tiếp tục đẩy nhanh cơ cấu lại bằng những giải pháp sát hợp hơn nhằm đáp ứng mục tiêu bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội theo như Nghị quyết Đảnh bộ tỉnh lần thứ X đề xuất.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản / 2016, số 119, tr.64-68

2. Bàn giải pháp về chính sách tín dụng nhằm chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, nông thôn ở các tỉnh, thành phía Nam

Tóm tắt: Thực hiện chương trình cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; xây dựng kết câu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển các đô thị; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, nhất là vùng khó khăn; đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn; phát triển nhanh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tạo đột phá để hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn; đổi mới mạnh mẽ cơ chế chính sách để huy động cao các nguồn lực, phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản / 2016, số 120, tr. 54-68

3. Thực trạng sản xuất và định hướng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre/ Lê Tấn Lợi, Phạm Thanh Vũ, Ngô Thị Thanh Hằng, Lý Hằng Ni

Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp và định hướng quy hoạch sử dụng đất tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra thu thập số liệu, đánh giá thích nghi đất đai FAO và mô hình toán để xây dựng kế hoạch sử dụng đất tối ưu. Kết quả đánh giá thích nghi đã chia đất nông nghiệp của huyện Ba Tri thành 3 vùng thích nghi đáp ứng cho 5 kiểu sử dụng đất đai hiện tại như lúa 3 vụ, chuyên màu, chuyên dừa, chuyên tôm và muối. Đề tài đã đề xuất được phương án kế hoạch quy hoạch sử dụng đất với tối ưu hóa tổng thu nhập và định hướng cho sản phẩm nông nghiệp bố trí cho 5 kiểu sử dụng đất: vùng I thích nghi cho 3 vụ, chuyên dừa khoảng 12.091 ha. Vùng II thích nghi cho lúa 3 vụ, chuyên màu khoảng 4.475 ha. Vùng III thích nghi cho chuyên màu khoảng 4.983 ha. Vùng IV thích nghi cho lúa 3 vụ khoảng 1.572 ha. Vùng V thích nghi cho chuyên màu, chuyên dừa khoảng 507 ha. Vùng VI thích nghi cho chuyên tôm khoảng 5 ha. Vùng VII thích nghi cho chuyên tôm, muối khoảng 2.143 ha. Kết quả nghiên cứu giúp địa phương hoạch định chính sách tốt nhất cho quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp trong tương lai. Thêm vào đó, chính quyền địa phương cần có chính sách hỗ trợ vỗn và kỹ thuật cho nông dân để tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học – Đại học Cần Thơ / 2016, Số 45B, tr.49-63

4. Đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trong vùng đê bao khép kín - Trường hợp nghiên cứu tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang/ Nguyễn Ngọc Ngân, Trần Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Thịnh, Văn Phạm Đăng Trí

Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trong vùng đê bao khép kín vùng thượng nguồn Đồng bằng sông Cửu Long, trường hợp nghiên cứu tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp nông hộ và tổng quan tài liệu được sử dụng dựa trên khung đánh giá tổng hợp DPSIR (Động lực – Áp lực – Hiện trạng – Tác động – Đáp ứng) nhằm xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong giai đoạn 2012 – 2016, người dân có xu hướng thu hẹp dần diện tích trồng lúa kém hiệu quả để chuyển sang trồng màu và cây ăn trái có hiệu quả kinh tế hơn. Ngoài ra, mô hình trồng bắp non kết hợp chăn nuôi bò là tiềm năng và thế mạnh để phát triển kinh tế tại khu vực nghiên cứu. Nguyên nhân quyết định sự chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp chủ yếu do yếu tố kinh tế xã hội bao gồm: hiệu quả kinh tế từ mô hình đem lại, nhu cầu thị trường và theo xu hướng chuyển đổi chung của người dân tại địa phương. Quá trình chuyển đổi bước đầu giúp phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của người dân. Tuy nhiên, một số người dân đã gặp khó khăn về kỹ thuật canh tác, chi phí đầu tư và khâu thu hoạch khi chuyển đổi mô hình sản xuất mới.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học – Đại học Cần Thơ / 2017, Số chuyên đề: Môi

trường và Biến đổi khí hậu (2), tr.78-86

5. Tín dụng là đòn bẩy thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp/ Lê Minh Hoan

Tóm tắt: Là tỉnh đi đầu trong thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp để chuyển đổi mô hình tăng trưởng, Đồng Tháp đã có nhiều quyết sách trong chính sách tín dụng nông nghiệp, nên bước đầu đạt những thành tựu đáng khích lệ. Tiếp tục phát huy vai trò của tín dụng, tỉnh Đồng Tháp cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ; đồng thời cũng cần sự quan tâm của Trung ương nhiều hơn nữa.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản / 2017, số 895, tr.82-86

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/  (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)

- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

6. Phát triển đồng bằng sông Cửu Long từ tái cơ cấu kinh tế/ Võ Hữu Phước

Tóm tắt: Ngoài tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, thì tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tái cơ cấu vùng là một trong những vấn đề cần thiết để phát triển kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long. Bài viết tập trung vào hai trục chính tring tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tái cơ cấu vùng, từ đó đưa ra một số kiến nghị.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Chính trị / 2018, số 02, tr.80-84

7. Tái cơ cấu nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu / Nguyễn Hữu Thịnh

Tóm tắt: Đồng bằng sông Cửu Long là một trong ba đồng bằng trên thế giới dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu. Hiện tượng hạn hán, nước biển dâng, xâm nhập mặn, sạt lở... đã gây ra những tác động ngày càng nghiêm trọng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống nhân dân trong vùng. Vì vậy, để thích ứng với biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long phải được tái cơ cấu thông qua việc thiết kế lại không gian phát triển; sắp xếp, bố trí lại cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp; định vị lại hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng liên thông, kết nối toàn vùng; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Quản lý / 2017, Số 24, tr.44-54

8. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp thành phố Cần Thơ theo hướng nông nghiệp đô thị/ Đào Ngọc Cảnh

Tóm tắt: Cần Thơ là thành phố trung tâm ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Trong những năm gần đây, tại Thành phố Cần Thơ, cơ cấu kinh tế, bao gồm cả cơ cấu nông nghiệp, đã chuyển giao với xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, xu hướng này chậm và không ổn định. Bài viết này phân tích tình hình chuyển giao cơ cấu nông nghiệp với xu hướng nông nghiệp đô thị và đề xuất một số giải pháp để phát triển nông nghiệp đô thị tại thành phố Cần Thơ.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học - ĐHSP Hà Nội / 2015, số 5, tr.162-168

9. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang giai đoạn 2000-2012/ Trần Thanh Hà, Nguyễn Thị Thùy Linh, Lê Thúy Hằng

Tóm tắt: Bài viết trình bài thành tựu của huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang trong việc chuyển dịch kinh tế nông nghiệp sau 30 năm thực hiện chính sách đổi mới kinh tế. Tác giả cũng đưa ra một số đánh giá về tính bền vững cũng như phân tích các yếu tố tác động chính tới quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn / 2015, số 3, tr.34-40

1. Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công: Một năm nhìn lại/ TS. La Văn Thịnh; ThS. Nguyễn Tân Thịnh

Tóm tắt: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 21/6/2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) đến nay, sau hơn 01 năm triển khai đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động trong việc triển khai các nội dung đề cập trong Luật và các văn bản quy định chi tiết, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng, khai thác có hiệu quả tài sản công của quốc gia.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2019, Kỳ I Tháng 4 (702), tr. 6 – 10

1. Nguồn lực tài chính thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam phát triển/ PGS. TS. Trần Kim Chung - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

Tóm tắt: Thị trường bất động sản Việt Nam được đánh giá là đang dần bước vào giai đoạn tài chính hóa. Đóng góp của ngành Bất động sản vào tăng trưởng GDP giai đoạn 2010 - 2018 là 0,6%; Quan hệ giữa vốn và giá trị gia tăng ngành Bất động sản là 0,5%; Mối quan hệ giữa tăng trưởng vốn và tăng trưởng giá trị gia tăng ngành này đạt mức 0,2%. Các thông số trên chỉ ra rằng, cần có giải pháp đồng bộ, với ít nhất 10 luồng tiền vào thị trường bất động sản mới có thể giúp thị trường này chuyển sang giai đoạn tài chính hóa và phát triển thành công.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2019, Kỳ I – Tháng 7 (708), tr. 6 – 9

Nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019), Thư viện xin giới thiệu đến quý bạn đọc một số bài viết được trích từ các Tạp chí chuyên ngành, đề cập đến nội dung, ý nghĩa lịch sử trọng đại, nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm quí báu của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Để từ đó, bạn đọc có thể nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc vận dụng, phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng tháng Tám vào công cuộc đổi mới đất nước.


1. Tầm quan trọng của khu vực FDI đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam/ ThS. Phạm Thiên Hoàng

Tóm tắt: Khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Theo thống kê, khối doanh nghiệp FDI hiện đóng góp khoảng 23,5% tổng đầu tư toàn xã hội (gần 20% GDP), chiếm trên 70% kim ngạch xuất khẩu...Bên cạnh những kết quả đóng góp ghi nhận và Nhà nước đã có những hỗ trợ tích cực trên nhiều phương diện, song hoạt động đầu tư FDI vào Việt Nam thời gian qua còn tồn tại khá nhiều thách thức. Phân tích thực trạng thu hút FDI cũng như những đóng góp của thành phần kinh tế này trong thời gian qua, bài viết gợi ý một số vấn đề về chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp FDI tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2019, Kỳ I tháng 5 (704), tr. 6 – 12


1. 6 tư duy đột phá của giáo dục và đào tạo Tp. HCM sau 40 năm giải phóng/ PGS. TS. Nguyễn Tấn Phát

Tóm tắt: Với tầm vóc đứng đầu của cả nước về quy mô, giáo dục – đào tạo Tp.HCM trong gần bốn thập niên qua đã có những bước tiến lớn, đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong đổi mới – phát triển và hội nhập, để lại nhiều bài học rất có ý nghĩa cho thành phố cũng như cho cả nước. “Những đặc trưng nổi trội” trong tư duy đổi mới – phát triển – hội nhập của giáo dục – đào tạo Tp. HCM (1975 – 2014) là sự vận động bên trong của tư tưởng chỉ đạo, là cái cốt lõi quyết định mọi thành công (kể cả hạn chế), cũng là những nhân tố có thể thấy rõ trong mọi hoạt động xã hội, không phải chỉ ở Tp.HCM, mà còn có mặt trong giáo dục ở các tỉnh thành khác.

Nguồn trích: “Giáo dục miền Nam Hội nhập và phát triển: Nhìn từ thực tiễn giai đoạn 1975 – 2015, tr. 123 – 134”

KỶ YẾU KHOA HỌC (Bản in được lưu tại Kho mượn đọc Tầng 3 TV)

  1. Đại học: Lịch sử một ý tưởng / Nguyễn Xuân Xanh

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về hệ thống giáo dục Đại học (ĐH) Trung Cổ, ĐH Berlin, sự ảnh hưởng từ ĐH Thế Giới đến hệ thống giáo dục ĐH ngày nay; hệ thống giáo dục Việt Nam.

Nguồn trích: Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010), 2011, tr. 33 – 143

 SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (TẦNG 3 – QUẦY LƯU THÔNG)

1. Living with the Mekong: climate change and urban development in Ho Chi Minh City and the Mekong Delta: (Sách tặng) / a travel report of Joep Janssen ; with photo-essays from Wytske van Keulen. - [Wageningen] : Blauwdruk , 2015. 287 p. : ill. ; 24 cm.

Số phận loại: 307.12/J35/2015/ TK01894

2. Development of farming systems in the Mekong delta of Vietnam / editors: Vo Tong Xuan, Shigeo Matsui. - Tp. Ho Chi Minh : Nxb. Tp. Ho Chi Minh , 1998. 318 p. : ill., maps (some col.) ; 23 cm. - (Tài liệu theo Chương trình đào tạo).

Số phận loại: 338.16/D489/1998/ MD066398

3. Literature analysis: Challenges to sustainable development in the Mekong Delta: Regional and national policy issues and research needs / Editors: Tran Thanh Be, Bach Tan Sinh, Fiona Miller. - Thailand : The Sustainable Mekong Research Network , 2010. 208p. ; 30cm.
Số phận loại: 915/L775/2010/ MD028419; MD028175

Nhằm mang đến những thông tin đa chiều, chuyên sâu về tiến trình tham gia và thực thi các FTA thế hệ mới, thư viện Trường Đại học An Giang xin giới thiệu đến bạn đọc chuyên đề: “Tham gia và thực thi các FTA thế hệ mới: Cơ hội và thách thức với Việt Nam”.

Thư viện xin giới thiệu đến bạn đọc các bài viết liên quan đến chủ đề “Agriculture and rural development in Vietnam” nằm trong bộ sưu tập New research on development issues in Vietnam được xuất bản vào tháng 5, tháng 6 năm 2019.