Đánh giá cao tầm quan trọng của văn hóa đọc và quyền sở hữu trí tuệ, UNESCO (Tổ chức Văn hóa, Giáo dục, Khoa học Liên Hiệp Quốc) đã quyết định chọn ngày 23-04 hàng năm làm “Ngày Sách và Bản quyền Thế giới” (World Book and Copyright Day), với mong muốn tôn vinh những giá trị của sách và những người sáng tạo ra chúng - những người đã có những đóng góp không gì thay thế được đối với sự phát triển văn hóa nhân loại.

Nhân Ngày Sách và Bản Quyền Thế Giới 23/4 năm nay, Thư viện trường Đại học An Giang giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết được trích từ tạp chí chuyên ngành đề cập đến vấn đề sở hữu trí tuệ và quyền tác giả trong hoạt động thư viện nhằm khuyến khích và thúc đẩy văn hóa đọc sách, cũng như tôn vinh và bảo hộ sự sáng tạo của các tác giả.

Đọc sách là nhu cầu thiết yếu của con người như M.Gorki đã từng nói “Hãy yêu quý sách vì đó là nguồn gốc của mọi tri thức”. Việc xây dựng văn hóa đọc cho sinh viên trong các trường đại học chính là một trong những hoạt động, điều kiện quan trọng để giúp cho các giảng viên, sinh viên tiếp cận với tri thức, hình thành thói quen đọc sách, tạo nền tảng quan trọng cho việc đổi mới phương pháp dạy - học, kỹ năng tự học và học tập suốt đời của mỗi người.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước cùng các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, trực tiếp nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng quan tâm, đầu tư, chỉ đạo, định hướng và tổ chức các hoạt động, phong trào thiết thực trong việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, đoàn viên sinh viên.

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại Tầng 4) 1. Nghiên cứu giá trị ưu thế lai của một số tổ hợp lai cà chua tại Lâm Đồng/ Nguyễn Thế Nhuận, Đinh Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Hải,...

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại Tầng 4) 1. Nghiên cứu chọn tạo giống lúa ngắn ngày chịu mặn OM 347/ Nguyễn Thị Lang, Bùi Chí Bửu Tóm tắt: Giống lúa OM347 được chọn...

TẠP CHÍ IN (Bản in được lưu tại Tầng 4 – TV ) 1. Giải pháp phát triển du lịch sông nước ở đồng bằng sông Cửu Long / ThS. Lê Thị Diệu Hiền, Nguyễn Quốc Nghi Tóm tắt: Bài viết này, tác...

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu trữ tại tầng 4)

1.  Vai trò của các thư viện trong việc quản lý nguồn dữ liệu nghiên cứu/ ThS. Trần Thị Hoàn Anh Tóm tắt: Bài viết đề cập đến một số vấn đề liên quan đến dữ liệu nghiên cứu, vì sao phải quản...

Khi nói đến “tứ đức” của người phụ nữ theo tư tưởng Nho giáo từ ngàn xưa bao gồm: “Công – Dung – Ngôn - Hạnh” có người cho rằng “xưa rồi”, nhưng cái đẹp truyền thống ấy lại không...