Thực trạng và một số gợi ý chính sách về phân cấp ngân sách tại Việt Nam/ TS. Vũ Sỹ Cường Tóm tắt: Phân cấp quản lý ngân sách giữa các cấp chính quyền là nội dung cốt lõi trong phân cấp...

Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp: Hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp/ PV Tóm tắt: Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh...

Xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số từ bài học Cách mạng Tháng Tám / Lê Thanh Bình Tóm tắt: Bài viết trình bày vị trí, vai trò chiến lược của vùng dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng,...

Toàn diện hơn và đồng bộ hơn trong cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan/ TS. Phạm Thị Thu Hằng Tóm tắt: Đó là kỳ vọng mà cộng đồng doanh nghiệp mong muốn sau nhiều quyết sách chỉ đạo...

Nghiên cứu phòng trừ bệnh mốc đen lá hại cà chua vụ mùa mưa tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang/ Chu Trung Kiên, Từ Thị Mỹ Thuận Tóm tắt: Nghiên cứu khảo sát hiệu lực của một số thuốc trừ nấm...

TPP – Bước phát triển của tự do hóa thương mại/ Vụ Hợp tác quốc tế Tóm tắt: Điều quan trọng nhất trong đàm phán các Hiệp định thương mại tự do là đám phán thuế nhập khẩu mà Việt Nam đã tham...

Chống gian lận thuế: Thực trạng và giải pháp/ Hà Minh Lục Tóm tắt: Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiệm vụ thu ngân sách của ngành Tài chính là hết sức nặng nề. Trước tình hình đó, toàn...

Về lối sống mới cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay / ThS. Mai Thị Dung Tóm tắt: Lối sống là cách thức sống, phương thức sống của con người trong một số chế độ xã hội nhất định, được biểu hiện...

Vấn đề hồi cư của người dân tộc thiểu số: Nghiên cứu trường hợp về người Khơme khu vực miền núi tỉnh An Giang / Hồ Thị Ngân, Võ Duy Thanh Tóm tắt: Trong bài viết, tác giả cho thấy được tình...

Xác định những năng lực cần thiết đối với nhân viên khách hàng trong các ngân hàng/ Nguyễn Thị Thúy, Trần Kim Dung Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xác định danh mục các năng lực cần thiết đối với...