Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 – 19.8.2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2015) nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch...

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Đắc Vinh Tóm tắt: Tác giả cho rằng để công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên đạt được kết quả...

TẠP CHÍ IN (Bản in được lưu tại kho Tham khảo Tầng 4 TV) 1. Du khách đánh giá về sự phát triển của du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang / Phan Thị Dang Tóm...

Tạp chí in (Kho Tham khảo - Tầng 4) 1.  Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thuỷ sản tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế và đề xuất giải pháp thích ứng/ Tôn Thất...

Đồng bằng Sông Cửu Long chung sức xây dựng nông thôn mới/ Lê Thị Mỹ Huyền, Nguyễn Thị Hưng Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số thành tựu nổi bật sau 3 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc...

Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn những nội dung trong bản Di chúc của Người đối với sự...

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay / Tạ Huy Du Tóm tắt: Nguồn nhân lực chất lượng cao (NNL CLC) là cơ sở của sự thành công trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện...

Vấn đề đào tạo theo học chế tín chỉ / TS. Võ Văn Thắng Tóm tắt: Bài viết trình bày lịch sử của việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ; triết lý, đặc điểm của hệ thống tín chỉ; cơ sở pháp lý...

Thực trạng và một số gợi ý chính sách về phân cấp ngân sách tại Việt Nam/ TS. Vũ Sỹ Cường Tóm tắt: Phân cấp quản lý ngân sách giữa các cấp chính quyền là nội dung cốt lõi trong phân cấp...

Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp: Hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp/ PV Tóm tắt: Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh...