Ngày 09/8/2019, đại diện Thư viện Trường Đại học An Giang đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 17 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ. Hội nghị do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức tại Thành phố Tuy Hòa – Phú Yên.

Chiều ngày 22/7, Thư viện Trường ĐHAG vinh dự đón đoàn Trung tâm Học liệu (TTHL) Trường Đại học Sài Gòn (ĐHSG) đến tham quan, trao đổi chuyên môn và học tập kinh nghiệm tổ chức hoạt động. Tham gia đón đoàn có lãnh đạo Thư viện cùng các cán bộ phụ trách chuyên môn.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, sáng nay, Trường Đại học An Giang đã tổ chức hoạt động “Giới thiệu sách, tạp chí pháp luật cho sinh viên, cán bộ giảng viên”.

Hoạt động này không chỉ giúp cho bạn đọc hiểu được ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, nâng cao nhận thức chung về vai trò của pháp luật mà còn là dịp để cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường tiếp cận với các nguồn tài liệu tham khảo, sách, tạp chí, kỷ yếu về pháp luật để phục vụ việc giảng dạy, nghiên cứu, học tập ngày càng hiệu quả.