Nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết cho các cán bộ phụ trách và khai thác Góc Thư viện Sở hữu trí tuệ (SHTT ) do Cục SHTT thực hiện và chuyển giao, lớp tập huấn “Kỹ năng tra cứu và sử dụng thông tin sáng chế” được tổ chức  từ ngày 10-12/09/2008 tại Thư viện trường Đại học Phú Yên (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Phụ trách lớp tập huấn là ông Nguyễn Tuấn Hưng, Giám Đốc Trung tâm Thông tin Cục SHTT và ông Huỳnh Minh Nhật, Văn phòng 3 Cục SHTT. Tham dự tập huấn gồm có đại diện của các đơn vị đã và sẽ triển khai Góc TV SHTT như: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hoà, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang, Trường Đại học An Giang và một số cán bộ của Trường Đại học Phú Yên.

Các học viên tham gia lớp tập huấn được trang bị các kiến thức cơ bản về thông tin sáng chế cũng như thực hành các kỹ năng tra cứu và khai thác thông tin sáng chế nhằm phục vụ cho nhu cầu của người dùng tin tại đơn vị.

Theo kế hoạch, Góc Thư viện SHTT sẽ được Cục SHTT chuyển giao cho Sở Khoa Học Công Nghệ tỉnh An Giang và Thư viện trường Đại Học An Giang vào ngày 13/10/2008.

Kim Duyên - Thư Viện ĐHAG

Tham khảo thêm:

Khai thác thông tin sáng chế phục vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ - KS. Nguyễn Tuấn Hưng (GĐ Trung tâm Thông tin - Cục Sở hữu trí tuệ)