Căn cứ theo thông báo số 164/TB-ĐHAG ngày 05/02/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc mở cửa phục vụ của Thư viện năm 2018.

Nhằm phục vụ bạn đọc trong kỳ thi học kỳ 2, Thư viện thông báo giờ mở cửa phục vụ như sau:

- Từ ngày 01/6/2018 đến ngày 8/6/2018

    + Tầng 3: phục vụ từ 7 giờ 30 – 17 giờ

    + Tầng 4: phục vụ theo giờ hành chính.

- Từ ngày 11/6/2018 đến hết ngày 12/8/2018

    +  Tầng 3, 4: phục vụ theo giờ hành chính.