Sáng thứ Bảy, ngày 16/6/2018 Thư viện tạm ngưng phục vụ từ 07g15 đến 11g.

Lý do: Họp Thư viện, đánh giá cuối năm.