Căn cứ theo thông báo số  783/TB-ĐHAG ngày 22/06/2018 của Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc mở cửa phục vụ của Thư viện trong thời gian coi thi THPT Quốc gia năm 2018.

Thời gian mở cửa: từ ngày 25/6 đến ngày 27/6/2018 theo giờ hành chính

Địa điểm phục vụ: Tầng 3 - Tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.