Căn cứ Thông báo số 164/TB-ĐHAG ngày 05/02/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc mở cửa phục vụ của Thư viện năm 2018.

Từ ngày 13/8/2018, Thư viện mở cửa phục vụ thông tầm trở lại.

Giờ phục vụ thông tầm:

- Trưa: 11 giờ – 13 giờ 30 phút.

- Chiều: 17 giờ – 20 giờ 15 phút.