Thư viện Trường Đại học An Giang xin giới thiệu đến Quý bạn đọc bộ sưu tập “Tạp chí khoa học quốc tế” gồm các nhan đề tạp chí được xuất bản năm 2018 trong CSDL ScienceDirect. Bộ sưu tập gồm các nhan đề tạp chí sau:

  1. Aquaculture (Vol: 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497)
  2. Computers & Education (Vol: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127)
  3. Environmental Research (Vol: 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167)
  4. Journal of Biotechnology (Vol: 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 281, 282, 283, 284, 285)
  5. Life Sciences (Vol: 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211)
  6. International Journal of Project Management (Vol: 36 issue 1, issue 2, issue 3, issue 4, issue 5, issue 6, issue 7)
  7. Ecosystem services (Vol: 29, 30, 31, 32, 33)
  8. Agricultural and Natural Resources (Vol 52 issue 1, issue 2)
  9. Research in Veterinary Science (Vol: 116, 117, 118, 119, 120)
  10. Journal of Economics and Business (Vol:95, 96, 97, 98, 99)

Để tìm kiếm và download tài liệu, Quý bạn đọc vui lòng đăng nhập bằng tài khoản email của Trường.
Địa chỉ truy cập: http://lib.agu.edu.vn/apps/inter_jour/
Quý bạn đọc có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Cô Đỗ Thị Bé Tư, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.