Thư viện Trường Đại học An Giang xin giới thiệu đến Quý bạn đọc bộ sưu tập “Tạp chí khoa học của ScienceDirect” bao gồm các nhan đề tạp chí mới được xuất bản trong tháng 12/2018 và được cập nhật thêm vào bộ sưu tập Tạp chí Khoa học Quốc tế của Thư viện Trường ĐHAG. Bộ sưu tập gồm các nhan đề tạp chí sau:

STT

Tên tạp chí

 Các số xuất bản từ

(02 - 11/2018)

Các số mới xuất bản (12/2018)

1

Agriculture and Natural Resources 

Vol 52: issue 1, issue 2

Vol 52: issue 3, issue 4, issue 5, issue 6

2

Aquaculture

Vol: 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497

 

3

Ecosystem Services

Vol: 29, 30, 31, 32, 33

Vol: 34

 

4

Environmental Research

Vol: 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167

 

5

Journal of Biotechnology

Vol: 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 281, 282, 283, 284, 285

Vol: 286, 287, 288

6

Journal of Economics and Business

Vol: 95, 96, 97, 98, 99

Vol: 100

7

Life Sciences

Vol: 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211

Vol: 212, 213, 214, 215

8

Research in Veterinary Science

Vol: 116, 117, 118, 119, 120

Vol: 121

9

Computers & Education

Vol: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127

 

10

International Journal of Project Management

Vol: 36 issue 1, issue 2, issue 3, issue 4, issue 5, issue 6, issue 7

Vol:  issue 8

Cách thức truy cập:

  • Để tìm kiếm và download tài liệu, Quý bạn đọc vui lòng đăng nhập bằng tài khoản Email của Trường. 
  • Địa chỉ truy cập: http://lib.agu.edu.vn/apps/inter_jour/
  • Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ email thư viện: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (hoặc Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)