Từ ngày 14/01/2019 đến hết ngày 10/02/2018, Thư viện tạm ngưng mở cửa thông tầm, phục vụ từ thứ hai đến thứ sáu theo giờ hành chính cụ thể như sau:

  • Buổi sáng: Từ 07h15 đến 11h.
  • Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h.