Nhằm giúp cho các bạn sinh viên khai thác các dịch vụ và nguồn tài nguyên của Thư viện một cách hiệu quả, Thư viện Trường Đại học An Giang tổ chức các lớp “Hướng dẫn sử dụng Thư viện” cho sinh viên như sau:

  • Đối tượng: Các bạn sinh viên khóa (DH20, CD44)
  • Thời gian: Từ ngày 3/9/2019 – 13/9/2019 (sinh viên chỉ đăng ký 1 ca học)
Ca 1  Ca 2  Ca 3  Ca 4
8 giờ – 9 giờ  9 giờ 30 – 10 giờ 30 14 giờ – 15 giờ  15giờ 30 – 16 giờ 30

  • Địa điểm học: Phòng hội thảo – Tầng 3
  • Hình thức đăng ký:
    + Trực tiếp: Quầy Thông tin - Tầng 4
    + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    + Điện thoại (Zalo): 0813.998.996 (Thầy Nghị)

Lưu ý: Để tham gia lớp học, các bạn vui lòng đăng ký trước theo nhóm (hoặc) lớp.
 

THƯ VIỆN