Từ ngày 14/01/2020, Thư viện tạm ngưng phục vụ thông tầm tối.

Thời gian phục vụ: 7h15 phút đến 17h.