Từ ngày 11/5/2020, Thư viện mở cửa phục vụ thông tầm như sau:

  • Tầng 3: Từ 07g15 đến 20g15.
  • Tầng 4: Từ 07g15 đến 17g, ngưng phục vụ thông tầm tối.

Bạn đọc có nhu cầu mượn – trả tài liệu vui lòng liên hệ tầng 3.