Căn cứ vào Kế hoạch mở cửa phục vụ bạn đọc năm học 2020-2021 và tình hình thực tế của Thư viện,

Từ ngày 29/3/2021, Thư viện sẽ mở phục vụ thông tầm tầng 4, thời gian cụ thể như sau:

Thứ Hai đến thứ Sáu:
  • Từ 7 giờ 15 phút – 20 giờ 15 phút (Tầng 3, Tầng 4).
Thứ Bảy:
  • Từ 8 giờ – 15 giờ 30 phút (Tầng 3).

Công chức, viên chức, sinh viên và học viên cần tìm hiểu thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Thư viện qua điện thoại (0296) 625.6565 – ext 1604 hoặc địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it../.