Tell me how? chứa đầy hàng trăm câu hỏi đầy màu sắc có thể giúp bạn giải quyết các tranh luận, khơi gợi các câu hỏi đố vui. Nó sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo cho bạn.

Tell Me How:

How do spiders make their webs?

How did the Olympic Games begin?

How big were dinosaur eggs?

How does my memory work?

..............................

Tell me how?
Số phân loại: 001 /T273-USA

........và nhà câu hỏi đang chờ bạn khám phá.

Sách hiện trưng bày tại Điểm hẹn Hoa Kỳ, thân mời bạn đọc tham khảo!