English for Everyone: English Vocabulary Builder là sự kết hợp giữa sách học từ vựng có hình minh họa và sách thực hành.

English for everyone : English vocabulary builder
Số phân loại: 428.2 /E58-USA

 

Với tài liệu này, bạn sẽ học từ vựng tiếng Anh qua hàng nghìn đồ họa sinh động kèm nghĩa tiếng Việt tương đương, thực hành hàng trăm bài tập củng cố kiến thức và nghe nguồn âm thanh trực tuyến miễn phí, từ đó bạn có thể làm chủ vốn từ cũng như nâng cao các kỹ năng ngôn ngữ.

Các bạn tìm đọc tại Điểm hẹn Hoa Kỳ - Tầng 3 nhé!