Nhằm giúp cho các bạn sinh viên có cơ hội giao lưu, trao đổi với nhau về các vấn đề học tập, học hỏi kinh nghiệm làm việc, nâng cao các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tin học, kết nối bạn bè, nêu cao tinh thần vì lợi ích cộng đồng.

Giúp cho Thư viện có cơ hội trao đổi để hiểu rõ hơn nhu cầu của bạn đọc. Đồng thời hỗ trợ cho Thư viện đẩy mạnh các hoạt động và dịch vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của bạn đọc.

Thư viện đã triển khai hoạt động của nhóm tình nguyện viên như sau:

1. Đối tượng tham gia

Sinh viên Trường Đại học An Giang

 

2. Công việc của Tình nguyện viên Thư viện

Các bạn sinh viên có thể lựa chọn tham gia vào các hoạt động như:

 • Sắp xếp sách lên kệ, hỗ trợ kiểm kê và vệ sinh các kho sách;
 • Giữ chìa khóa, cặp sách cho bạn đọc vào Thư viện;
 • Phục chế tài liệu: phục hồi các sách cũ bị hỏng nhưng còn giá trị sử dụng;
 • Số hóa tài liệu: Scan, xử lý các nguồn tài liệu nội sinh (tài liệu chỉ có 1 bản);
 • Các hoạt động tình nguyện khác do Thư viện tổ chức như: Hội nghị bạn đọc, các hoạt động báo cáo chuyên đề, triển lãm sách, hướng dẫn bạn đọc tham quan Thư viện,...

Quy định làm việc của nhóm sinh viên tình nguyện (xem chi tiết)

Lưu ý: Các bạn có thể đăng ký tham gia bất kỳ khoảng thời gian nào trong năm

 • Đăng ký trực tiếp: tại quầy Lưu Thông - Tầng 3
 • Đăng ký online (Form đăng ký)

 

3. Quyền lợi khi tham gia nhóm tình nguyện viên Thư viện

Được cấp thẻ thành viên VIP (bạn đọc Thân thiết) Thư viện

Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng tìm kiếm thông tin.
Được ưu tiên tham gia các hội thảo, hội nghị do Thư viện tổ chức.
Đối với những thành viên khi ra trường, sẽ được ưu tiên giúp đỡ khi có nhu cầu về tài liệu.
Được khen thưởng khi có những đóng góp đáng kể vào các hoạt động của Thư viện.
Được cộng điểm rèn luyện tùy theo mức độ đóng góp của các bạn sinh viên (Căn cứ vào "Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học hình thức giáo dục chính quy" được ban hành kèm theo Quyết định số 2570/QĐ-ĐHAG ngày 30/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang):

Thời lượng tham gia (giờ/học kỳ) Điểm
40 +4
50 +5
60 +6
70 +7
80 +8
.............. ......................
Tối đa 160  + 16 

 

Lưu ý: Sinh viên tham gia các hoạt động tối thiểu 40 giờ/học kỳ thì mới được cộng điểm rèn luyện

 

4. Nghĩa vụ Tình nguyện viên phải thực hiện

 • Tham gia đầy đủ các buổi họp tình nguyện viên, nếu vắng mặt quá 2 lần sẽ bị xóa tên khỏi danh sách tình nguyện viên Thư viện.
 • Không vi phạm nội quy của Thư viện.
 • Nhiệt tình tham gia các hoạt động hỗ trợ Thư viện trong trường hợp cần thiết.

 

5. Quy tắc hoạt động của nhóm tình nguyện viên

 • Các thành viên sẽ được chia nhóm theo công việc đăng ký
 • Sinh hoạt của nhóm sẽ được tổ chức định kỳ theo quý được thông báo trên trang web Thư viện.

 

6. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Trực tiếp: Quầy Lưu Thông – Tầng 3 (Thư viện)
Điện thoại: 0296.625 65 65 - 1604
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cô. Châu)

Kế hoạch tuyển sinh viên tình nguyện 2019 (Xem chi tiết)

Danh sách các bạn sinh viên tình nguyện tại Thư viện được cộng điểm rèn luyện năm học 2018-2019 (xem tại đây)