TRIỂN LÃM – TRƯNG BÀY
TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lời của non sông đất nước

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện lòng yêu nước, thương dân vô bờ bến, một trí tuệ mẫn tiệp, nghị lực kiên cường, tinh thần lạc quan cách mạng và lòng tin tuyệt đối vào Đảng, vào sức mạnh cuả toàn dân tộc. Đó còn là tấm gương đạo đức ngời sáng và tình đoàn kết quốc tế chân thành.

KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 – 30/4/2020)

45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

THƯ VIỆN SỐ

CSDL ebook truy cập mở

CSDL ebook truy cập mở

Mở xem

CSDL tạp chí truy cập mở

CSDL tạp chí truy cập mở

Mở xem

CSDL truy cập mở của các trường đại học

CSDL truy cập mở của các trường đại học

Mở xem

Tài nguyên nội sinh - AGU

SÁCH THIẾU NHI