Điều kiện

Đối tượng Điều kiện
Cán bộ, Giảng viên Có từ 60 lượt giao dịch/năm
Sinh viên tình nguyện Làm việc tại Thư viện đủ từ 40 giờ/học kỳ
Sinh viên Có từ 100 lượt giao dịch/năm
Đối tượng khác
(Học sinh, học viên cao học, vừa học vừa làm, bạn đọc ngoài trường...)
Có từ 40 lượt giao dịch/năm

 

Quyền lợi

Nội dung Hạn mức (tối đa)
Mượn tài liệu 15 tài liệu (Thời hạn 21 ngày, gia hạn thêm 7 ngày)
Các dịch vụ hỗ trợ: gửi email thông báo hạn trả, gia hạn tài liệu Được hỗ trợ
Thời hạn sử dụng thẻ VIP 1 năm (tính từ ngày cấp)

 

Xử lý vi phạm

Vi phạm Xử lý
Vi phạm Nội quy Thư viện Rút thẻ VIP
Trễ hạn lần 1, lần 2 Phạt tiền, Không khóa thẻ
Trễ hạn lần 3 Phạt tiền, Rút thẻ VIP

Danh sách bạn đọc thân thiết Thư viện năm 2016 - 2017
Danh sách bạn đọc thân thiết Thư viện năm 2017 - 2018
Danh sách bạn đọc thân thiết Thư viện năm 2018 - 2019
Danh sách bạn đọc thân thiết Thư viện năm 2019 - 2020
Danh sách bạn đọc thân thiết thư viện năm 2020 - 2021
Danh sách bạn đọc thân thiết Thư viện năm 2021 - 2022
Danh sách bạn đọc thân thiết năm Thư viện 2022 - 2023