SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc Tầng 3)

 1. Giáo trình lịch sử thế giới Trung đại / Phạm Hồng Việt. - Huế, 1994 .- 195tr. Số phân loại: 959/V308
 2. Trung Đông trong thế kỷ XX - Lịch sử / Nguyễn Thọ Nhân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh , 2008.- 416 tr : ảnh màu ; 21 cm. 105.000đ. Số phân loại: 956/Nh121

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại Quầy Tham khảo - Tầng 4)

 1. Biến động chính trị ở Bắc Phi, Trung Đông và một số ảnh hưởng đến Việt Nam / Thái Văn Long .- Tạp chí Lý luận Chính trị, 2011, Số 4, tr. 80-84

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam )
- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

 1. Vài nét về lịch sử Trung Đông thời Trung Đại / Cao Văn Liên // TC Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông. - 2009. -no. 1. -tr. 21-27. -ISSN. 1859-0519
 2. Nước Mỹ với thế giới ả Rập - Hồi giáo / Đức Minh Hoài Phương // Châu Mỹ ngày nay. - 2008. -no. 11. -tr. 41-48. -ISSN. 0868-3654
  Cảnh quan chính trị ở Trung Đông mới và vai trò của Xi Ri / Đỗ Trọng Quang // TC Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông. - 2008. -no. 1. -tr. 12-21. -ISSN. 1859-0519
 3. Quan hệ đối ngoại của ả Rập Xêut với các nước Trung Đông / TC Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông. - 2007. -no. 9. -tr. 54-57. -ISSN. 1859-0519
 4. Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan hiện nay / Lương Thị Thu Hường // Khoa học Xã hội Việt Nam. - 2015. -no. 4. -tr. 54-61. -ISSN. 1013-4328
 5. Sơ lược về hồi giáo và những khunh hướng biến động tổng thể / Bùi Nhật Quang // Tạp chí nghiên cứu châu Phi & Trung Đông. - 2011. -no. 9. -tr. 6-12. -ISSN. 1859-0519
  Sự hình thành và phát triển văn hóa Arap - Hồi giáo / Trần Hồng Vân // Văn hóa - nghệ thuật. - 2007. -no. 281. -tr. 13-20. -ISSN. 0866-8655
 6. Thể chế chính trị ở các nước Trung Đông / Trần Thị Lan Hương // TC Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông. - 2007. -no. 9. -tr. 18-23. -ISSN. 1859-0519
 7. Phong trào hồi giáo cực đoan trong đời sống chính trị quốc tế hiện nay / Bùi Huy Thành // TC Khoa học chính trị. - 2006. -no. 4. -tr. 60-64. -ISSN. 1859-0187
 8. Về tính chính trị - xã hội của Đạo Hồi / Ngô Văn Doanh // Nghiên cứu Đông Nam á. - 2010. -no. 12. -tr. 40-50. -ISSN. 0868-2739
 9. Tôn giáo và những tương quan ảnh hưởng giữa các tôn giáo ở Trung Đông / Trần Thị Lan Hương // TC Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông. - 2010. -no. 6. -tr. 19-27. -ISSN. 1859-0519
 10. Khoa học và niềm tin trong huyền học Islam giáo / Gholamhossein Zadeh; Vũ Thị Thanh Phương // Nghiên cứu Tôn giáo. - 2014. -no. 5. -tr. 3-18. -ISSN. 1859-0403
 11. Cạnh tranh giữa hai cường quốc Hồi giáo tại khu vực Trung Đông / Nguyễn Hồng Quân // Châu Phi & Trung Đông. - 2016. -no. 3. -tr. 3-8. -ISSN. 1859-0519

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Lý Quang Diệu viết về mùa xuân Ả-Rập
 2. Lý Quang Diệu viết về tình hình Trung Đông
 3. Vai trò của Trung Đông trong nền kinh tế chính trị, xã hội thế giới
 4. Biến động chính trị - xã hội tại Bắc Phi – Trung Đông: nguyên nhân và tác động quóc tế
 5. Tình hình căng thẳng ở Trung Đông trong thời gian qua
 6. Chính sách đối ngoại của Nga tại Trung Đông dưới chính quyền Putin – Medvedev.
 7. Lịch sử Trung Đông


THƯ VIỆN