SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc – Tầng 3)

 1. Lễ hội và du lịch văn hoá Việt Nam / Đoàn Huyền Trang sưu tầm & biên soạn. - H. : Lao động, 2009.- 411 tr. : hình ảnh ; 21 cm. 60000đ. Số phân loại: 394.209597/TR106
 2. Quy hoạch du lịch / Bùi Thị Hải Yến. - Tái bản lần thứ hai. - Hà Nội : Giáo dục , 2009.- 342tr ; 24cm. 43800. Số phân loại: 338.4/Y254

LUẬN ÁN TIẾN SĨ (Xem File tóm tắt đính kèm. Bạn đọc có nhu cầu xem toàn văn thì liên hệ với Thư viện)

 1. Làng nghề truyền thống phục vụ du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế / Nguyễn Lê Thu Hiền

LUẬN VĂN THẠC SĨ (Xem File tóm tắt đính kèm. Bạn đọc có nhu cầu xem toàn văn thì liên hệ với Thư viện)

 1. Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề truyền thống tỉnh Bắc Ninh / Nguyễn Thị Hồng Ngọc
 2. Phát triển du lịch cộng đồng ở các làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế - Nghiên cứu trường hợp điển hình tại làng nghề đan lát Bao La và làng gốm Phước Tích / Trương Phước Tài
 3. Làng nghề truyền thống và ý nghĩa đối với vấn đề phát triển du lịch ở Ninh Bình

TÀI NGUYÊN NỘI SINH DSPACE
- Địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/
- Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4

 1. Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng người Chăm tỉnh An Giang : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Mã số: 60 3405 / Nguyễn Vũ Thùy Chi ; PGS.TS. Lưu Thanh Đức Hải (Hướng dẫn khoa học). - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ , 2010.100tr ; 30 cm. Số phân loại: 338.40959791/Ch300/LV00164
 2. Vai trò của giới trong phát triển du lịch dựa vào cộng đồng kết hợp với làng nghề truyền thống ở xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Phát triển nông thôn / Đinh Thị Tươi ; ThS. Phạm Xuân Phú, ThS. Thái Huỳnh Phương Lan (Giảng viên hướng dẫn). - An Giang : Đại học An Giang , 2010.- vi, 58 tr. : minh họa ; 30 cm. - (Khóa luận tốt nghiệp Đại học). Số phân loại: 338.4082/T558 / SVLV001031
 3. Việt Nam văn hoá và du lịch / Trần Mạnh Thường. - 1st. - Hà Nội : Thông Tấn, 2005.- 927 tr ; 24 cm. 220000 đ. Số phân loại: 306.09597/Th561/TK00909
 4. Phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch - hướng đi mới cho giảm nghèo bền vững ở An Giang hiện nay / Ngô Hà Trường Sơn .- Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”.
 5. Bảo tồn văn hóa dân tộc kết hợp với làng nghề truyền thống phát triển du lịch, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững vùng Bảy núi tỉnh An Giang / Phạm Xuân Phú, Ngô Thị Bảo Trân .- Thông tin khoa học số 055 (051-060)

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

 1. Du lịch làng nghề Việt Nam - Tiểm năng còn bỏ ngỏ / Thu Hoà // Con số & Sự kiện. - 2014. -no. 7. -tr. 29-30. -ISSN. 0866-7322
 2. Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch làng nghề Việt Nam / Vũ Quốc Tuấn // Tổng quan Kinh tế - Xã hội Việt Nam. - 2011. -no. 03. -tr. 106-111. -ISSN. 0866-7120
 3. Khai thác khả năng du lịch làng nghề thủ công truyền thống phục vụ phát triển du lịch nông thôn Thừa Thiên Huế / Hà Văn Hành; Bùi Thị Thu; Vũ Thế Hiệp // Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5. Tuyển tập các báo cáo khoa học. - 2010. -no. 00. -tr. 138-142.
 4. Du lịch làng nghề và hàng thủ công mỹ nghệ ở Thừa Thiên - Huế: Những tồn tại va giải pháp / Trần Viết Lực // Thông tin Đối ngoại. - 2009. -no. 7. -tr. 47-48, 60. -ISSN. 1859-0543
 5. Phát triển du lịch làng nghề cần giải pháp đồng bộ / Việt Hùng .- TC Công nghiệp. - 2007. -no. 6. -tr. 24-25. -ISSN. 0868-3778
 6. Phát huy vai trò của du lịch làng nghề Việt Nam / Hoàng Thị Ngọc Lan // Lý luận chính trị. - 2007. -no. 6. -tr. 48-51. -ISSN. 0868-2771
 7. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển làng nghề kết hợp du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long / Mai Văn Nam .- TC Nghiên cứu Kinh tế. - 2013. -no. 07. -tr. 62-69. -ISSN. 0866-7489
 8. Thừa Thiên Huế phát triển làng nghề truyền thống kết hợp với dịch vụ du lịch / Hồng Minh // Bản tin Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên - Huế. - 2011. -no. 11. -tr. 36, 33. -ISSN. 1859-0004
 9. Vĩnh Long: Phát triển làng nghề gắn với du lịch / Trần Minh Nghiệp .- TC Thương mại. - 2011. -no. 13. -tr. 28-29. -ISSN. 0866-7643
 10. Phát triển làng nghề, phố nghề ở Hà Nội gắn với phát triển du lịch / Nguyễn Đình Phan .- TC Kinh tế và phát triển. - 2010. -no. 160. -tr. 59-63, 80. -ISSN. 1859-0012
 11. An Giang khuyến công thúc đẩy phát triển làng nghề / Hằng Lê // TC Công nghiệp. - 2009. -no. 5. -tr. 50-51. -ISSN. 0868-3778
 12. Các giải pháp phát triển làng nghề Việt Nam thời hội nhập / Hoàng Văn Hoan.- TC Công nghiệp. - 2008. -no. 12. -tr. 38-40. -ISSN. 0868-3778
 13. Giải pháp phát triển bền vững làng nghề truyền thống ở Việt Nam phục vụ du lịch / Phạm Xuân Hậu, Trịnh Văn Anh .- Tạp chí KHĐH Sư phạm TP.HCM, Số 35, 2012
 14. Giải pháp phát triển làng nghề truyền thống kết hợp với du lịch tỉnh Hậu Giang / Nguyễn Tri Nam Khang, Mai Văn Nam, Dương Quế Nhu .- Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ, số 28 (2013)
 15. Nghiên cứu sự hài lòng của du khách nội địa về chất lượng dịch vụ du lịch tại làng cổ Đường Lâm / Lê Thị Tuyết, Nguyễn Anh Trụ… .- Tạp chí Khoa học&Phát triển, Số 4 (2014)
 16. Tỉnh Vĩnh Long với chương trình "Bảo tồn làng nghề" và "Mỗi làng một sản phẩm" / Trần Quốc Linh // Thông tin Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long. - 2011. -no. 1. -tr. 1-3. -ISSN. 1859-1868
 17. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia tổ chức du lịch cộng đồng của người dân ở tỉnh An Giang / Nguyễn Quốc Nghi, Nguyễn Thị Bảo Châu, Trần Ngọc Lành .- Tạp chí Khoa học 2012:23b 194-202

TẠP CHÍ CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4)

 1. Du lịch An Giang và những định hướng phát triển / Nhật Ninh .- Tạp chí Văn hóa – Lịch sử An Giang, 2014, Số 9 (114), tr. 24-25
 2. Du lịch dựa vào cộng đồng và vấn đề bảo tồn văn hóa địa phương / Đặng Thị Diệu Trang .- Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 2013, Số 8(350), tr.25-30
 3. Phát triển du lịch làng nghề ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay / Nguyễn Năng Nam .- Tạp chí Quản lý Nhà Nước, 2015, Số 1(228), tr. 72-76
 4. Văn hóa dân gian với vấn đề phát triển sản phẩm du lịch / Hoàng Văn Hoa, Trần Hữu Sơn .- Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 2016, Số 3(381), tr.8-11

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Làng nghề truyền thống đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình hiện đại hóa / Huỳnh Công Tín, Hoàng Thị Ánh Tuyết .- Tài liệu từ Hội thảo Làng nghề truyền thống & Phát triển du lịch năm 2014
 2. Gắn kết làng nghề với phát triển Du lịch của đồng bằng sông Cửu Long trong xu thế hội nhập.
 3. Gắn kết du lịch với phát triển làng nghề
 4. Chương trình phát triển làng nghề kết hợp du lịch giai đoạn 2012 - 2015
 5. Làng nghề truyền thống và tiềm năng du lịch
 6. Du lịch làng nghề đồng bằng Sông Cửu Long trong bối cảnh Toàn cầu hóa
 7. Đồng bằng sông Cửu Long Phát triển làng nghề gắn kết với du lịch
 8. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển làng nghề kết hợp du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long
 9. Làng nghề đồng bằng sông Cửu Long gắn kết với phát triển du lịch
 10. Một số giải pháp phát triển du lịch gắn kết với các làng nghề truyền thống


THƯ VIỆN