SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc - Tầng 3)

 1. Chế độ thủy văn vùng tứ giác Long xuyên Bùi Đạt Trâm, Nguyễn Văn Nghiệp . Số Phân loại: 526.99/Tr120

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại quầy Tham Khảo tầng 4)

 1. Bảo tồn và phát triển làng nghề dệt thủ công truyền thống của dân tộc Chăm An Giang .- Tạp chí Văn hóa Lịch sử An Giang/ 2016, Số 7 (136), tr. 9-12
 2. Khôi phục làng nghề lụa Tân Châu gắn với du lịch .- Tạp chí Du lịch/ 2016, Số 7, tr. 8
 3. Nghiên cứu sự phân bố thủy sinh vật vùng tứ giác Long Xuyên (thuộc tỉnh An Giang) .- Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học giai đoạn 2000-2004/ 2004, tr. 152-160

TÀI NGUYÊN NỘI SINH DSPACE
- Địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/
- Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4

 1. Vai trò của giới trong phát triển du lịch dựa vào cộng đồng kết hợp với làng nghề truyền thống ở xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Phát triển nông thôn / Đinh Thị Tươi; ThS. Phạm Xuân Phú, ThS. Thái Huỳnh Phương Lan (Giảng viên hướng dẫn). - An Giang : Đại học An Giang , 2010. vi, 58 tr. : minh họa ; 30 cm. - (Khóa luận tốt nghiệp Đại học). Số phân loại: 338.4082 /T558
 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất đan đát của hộ làng nghề xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang : Báo cáo khóa luận tốt nghiệp kỹ sư ngành Phát triển nông thôn / Trần Anh Vũ; ThS. Phan Ngọc Duyên, Ks. Trần Văn Hiếu (Giảng viên hướng dẫn) . - An Giang : Đại học An Giang , 2008. viii, 64 tr. : minh họa ; 30 cm. - (Khóa luận tốt nghiệp Đại học). Số phân loại: 338.634 /V500
 3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động làng nghề mộc tại xã Long Điền A huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang: Báo cáo khóa luận tốt nghiệp kỹ sư ngành Phát triển nông thôn / Nhan Văn Thông. - An Giang : Đại học An Giang , 2008. viii, 72 tr. : minh họa ; 30 cm. - (Khóa luận tốt nghiệp đại học). Số phân loại: 338.634 /Th455
 4. Tác động của mực nước lũ đến hoạt động sản xuất xuồng của người dân tại xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang : Báo cáo khóa luận tốt nghiệp kỹ sư ngành Phát triển nông thôn / Nguyễn Ngọc Lê Phương, Trần Thị Yến Thảo ; ThS. Hồ Thị Ngân (Giảng viên hướng dẫn). - An Giang : Đại học An Giang , 2012. x, 80 tr. : Minh họa ; 30 cm. - (Khóa luận tốt nghiệp đại học). Số phân loại: 338.634 /Ph561
 5. Hiện trạng sản xuất và kinh doanh của làng nghề làm bánh phồng mì tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang : Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp kỹ sư ngành Phát triển nông thôn / Nguyễn Phạm Minh Toàn ; ThS. Trần Văn Hiếu (Giảng viên hướng dẫn). - An Giang : Đại học An Giang , 2015. vi, 35 tr. ; 30 cm. - (Chuyên đề tốt nghiệp). Số phân loại : 338.634 /T406
 6. Thực trạng và giải pháp phát triển làng nghề đúc lò trấu tại xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang/ Báo cáo khóa luận tốt nghiệp kỹ sư ngành Phát triển nông thôn / Bùi Thị Ngọc Giàu ; ThS. Phạm Xuân Phú (Giảng viên hướng dẫn)(khóa luận tốt nghiệp). Số phân loại: 338.634 /Gi111
 7. Đánh giá hiện trạng sản xuất kinh doanh của làng nghề đường thốt nốt tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang : Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp kỹ sư ngành Phát triển nông thôn / Tô Văn Danh ; ThS. Trần Văn Hiếu (Giảng viên hướng dẫn). - An Giang : Đại học An Giang , 2015.vii, 30 tr. ; 30 cm. - (Chuyên đề tốt nghiệp). Số phân loại: 338.634 /D107
 8. Nghề dệt lụa truyền thống của dân tộc Khmer hiện trạng và khó khăn cho phát triển.Trường hợp nghiên cứu ở huyện Tri Tôn và Tịnh Biên Tỉnh An Giang / Trần Nhựt Phương Diễm .- NCKH của Cán bộ, Giảng viên

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

 1. Thí nghiệm về ảnh hưởng của sự biến đổi nhật triều đến sinh trưởng vá tái sinh của loài mắm đen Avicennia officialis L. ở vùng ven biển Tứ giác Long Xuyên Kiên Giang / Thái Bình Hạnh Phúc; Thái Thành Lượm // Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. - 2013. -no. 3+4. -tr. 218-222. -ISSN. 1859-4581
 2. Đánh giá sự tái sinh của rừng mắm Avicennia officialis L. trên đất bùn thải và nước thải do nuôi tôm côngnghiệp vùng ven biển tứ giác Long Xuyên tỉnh Kiên Giang / Thái Bình Hạnh Phúc; Thái Thành Lượm // Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. - 2012. -no. 7. -tr. 101-106. -ISSN. 0866-7020

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Các làng nghề truyền thống An Giang
 2. Một số nghề truyền thống của người Khmer Tịnh Biên - Tri Tôn, thực trạng và giải pháp
 3. An Giang - Làng nghề mộc Long Điền
 4. Ghé thăm "Đệ nhất làng mộc và chạm khắc gỗ miền Tây Nam Bộ"
 5. Các làng nghề Tân Châu
 6. Từ gỗ vụn thành làng nghề truyền thống
 7. Cách phân vùng sinh thái
   


THƯ VIỆN