SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc – Tầng 3)

 1. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Bộ : bản sắc và giá trị / Võ Văn Sen (chủ biên) ... [và những người khác. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2016.680 tr. ; 28 cm. 340000đ. Số phân loại: 398.4109597/T311
 2. Văn hoá tâm linh Nguyễn Đăng duy. - 1st. - Hà Nội : Hà Nội , 1996.- 315 tr, 21cm. Số phân loại: 291.3/D523
 3. Văn hóa tâm linh Thăng Long - Hà Nội Văn Quảng. - Hà Nội : Lao động , 2009.- 359tr ; 21cm. 49.000đ. Số phân loại: 291.3/Qu106
 4. Văn hóa dân gian Nam Bộ - Tín ngưỡng dân gian / Nguyễn Thị Tâm Anh ... [và những người khác. - Hồ Chí Minh : Văn hóa - Nghệ thuật , 2017.-287 tr. ; 21 cm. 85000đ. Số phân loại: 398.4109597/V115

LUẬN VĂN THẠC SĨ

 1. Nghiên cứu lễ hội truyền thống đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển du lịch / Dương Thanh Xuân .- Luận văn Thạc sĩ trường ĐHSP Tp, HCM, 2011
 2. Tổ chức lãnh thổ du lịch An Giang theo hướng phát triển bền vững / Cao Quốc Tuấn .- Luận văn Thạc sĩ trường ĐHSP Tp, HCM, 2011
 3. Du lịch An Giang: Tiềm năng và định hướng / Lê Trịnh Hạ Ái .- Luận văn Thạc sĩ trường ĐHSP Tp, HCM, 2007

TÀI NGUYÊN NỘI SINH
- Bản điện tử - địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/
- Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4 (Hoặc liên hệ cán bộ thư viện tại quầy để được hỗ trợ).

 1. Tìm hiểu việc giữ gìn nét văn hóa dân tộc ở lễ hội Vía bà chúa xứ Núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học sư phạm ngành Giáo dục chính trị / Nguyễn Hồ Thanh. - An Giang : Đại học An Giang , 2008.- 62tr : Minh họa ; 30cm.kèm theo một bảng tóm tắt và 2 bảng phụ lục. Số phân loại: 306.4/Th107 / SVLV000047
 2. Phát triển khu du lịch Núi Sam thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) - Thực trạng và giải pháp : Luận văn Thạc sĩ Địa lí học chuyên ngành Địa lí học. Mã số: 60 31 05 01 / Tô Minh Châu ; PGS.TS. Phạm Xuân Hậu (hướng dẫn khoa học). - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh , 2014.-118 tr. : minh họa ; 30 cm. Số phân loại: 338.4791/Ch125/LV00223
 3. Hành vi của du khách ở Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam - Châu Đốc / Lư Hoàng Phố. - An Giang : Đại học An Giang , 2007.-58 tr. ; 30 cm. - (Khóa luận tốt nghiệp). Số phân loại: 338.4/Ph450 / SVLV000326
 4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch tâm linh tại thành phố Châu Đốc của người dân thành phố Long Xuyên / Hồ Phi Khanh; Th.S Trịnh Hoàng Anh (Giảng viên hướng dẫn). - An Giang : Đại học An Giang , 2016.viii; 61 tr ; 30 cm. - (Chuyên đề tốt nghiệp). Số phân loại: QTKD-DH13QT/Kh107 / CDTN000314

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

 1. Hoạt động lễ hội gắn với phát triển du lịch tâm linh trong thời kỳ hội nhập / Đào Văn Hiếu // Thông tin Đối ngoại. - 2016. -no. 8. -tr. 56-58.
 2. Du lịch tâm linh ở Việt Nam hiện nay-Một số kiến nghị / Nguyễn Xuân Quỳnh // Công tác tôn giáo. - 2014. -no. 11. -tr. 35-36,41

TẠP CHÍ IN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo – Tầng 4 TV)

 1. Văn hóa tâm linh qua hệ thống đình ở An Giang / Phạm Văn Thống .- Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học giai đoạn 2000-2004, tr.199 – 204
 2. Du lịch Việt Nam vùng tâm linh chưa được đánh thức / Nguyễn Văn Đáng .- Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing / 2010, Số 01, tr. 54-57
 3. Du lịch tâm linh và lễ hội văn hóa ở Việt Nam thời kỳ toàn cầu hóa / Trần Thị Hồng Anh .- Tạp chí Văn hóa nghệ thuật / 2014, Số 7 (361), tr. 42–45
 4. Lễ hội và du lịch tâm linh trong bối cảnh hiện nay / Nguyễn Hải Hà .- Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 2016, Số 2(380), tr. 44-47
 5. Kết nối du lịch tâm linh ở các nước tiểu vùng sông Mekong / Nguyễn Hoài Sanh, Lê Thị Bích Ngọc .- Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, 2017, Số 4, tr.17-21
 6. Một cách nhìn khác về tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam / Vũ Trung .- Nghiên cứu Đông Nam Á, Số 7(124), 2010, tr. 67-71

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC CẦN THƠ (Truy cập vào các đường dẫn)

 1. Đánh giá của du khách đối với những điều kiện phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh An Giang / Nguyễn Trọng Nhân, Cao Mỹ Khanh .- Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ / 2014, Số 32, tr. 121-128

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET (Truy cập vào các đường dẫn)

 1. Lễ hội Bà Chúa Xứ và dịch vụ cho thuê heo quay: sự biến đổi linh hoạt của một hiện tượng văn hóa / Bùi Thị Ngọc Phương .- Tạp chí Văn hóa dân gian số 1/2016
 2. Phát triển loại hình du lịch tâm linh tại tỉnh An Giang / Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Quang Vũ .- .Tạp chí Phát triển KH & CN, 2016, Tập 19, Số X5
 3. Phát triển du lịch An Giang theo hướng hiện đại – Nhận thức & giải pháp / TS. Ngô Quang Láng
 4. Du lịch tâm linh tại Việt Nam:những vấn đề lý luận và thực tiễn .- Tạp chí Phát triển KH & CN, 2016, Tập 19, Số X5 / Dương Đức Minh
 5. Văn hóa tâm linh và phát triển tín ngưỡng Thiên Hậu tại Nam Bộ Việt Nam / Nguyễn Ngọc Thơ .- TC Phát triển kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, tháng 6/2012
 6. Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Đồng Tháp / Nguyễn Minh Triết, Mai Võ Ngọc Thanh .- TC KHXH & NV, 2017, Số 8, Tập 14, tr. 137-147
 7. Tìm hiểu loại hình du lịch tâm linh tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long / Huỳnh Đức Dũng; Nguyễn Thạch Thảo; Võ Thị Thùy Trang .- Hội thảo khoa học sinh viên lần IX – năm 2016
 8. Thiết chế văn hóa tâm linh qua tục thờ Thiên Hậu của người Hoa ở Tây nam Bộ: truyền thống & biến đổi / Trần Hồng Liên .- Nghiên cứu Tôn giáo, 2015, Số 2(140), tr. 102-107
 9. Sưu tập chuyên đề: Khám phá vùng đất Phương Nam (Phần Du lịch An Giang từ trang 34 đến 49)
 10. Du lịch tâm linh ở Việt Nam - Thực trạng và định hướng phát triển
 11. Tiềm năng phát triển du lịch tâm linh

THƯ VIỆN