Câu hỏi: Khai thác và sử dụng phần mềm crocodile physics trong dạy học vật lý ở trường phổ thông

Trả lời:
GIÁO TRÌNH CÓ TẠI THƯ VIỆN

1. Phương pháp dạy học vật lý ở trường phổ thông / Trần Thể. - Đại học An Giang, 2007. - 97 tr ; 30 cm. - (Giáo trình giảng dạy)

DDC : 530/ TH250

Liên hệ cán bộ tham khảo Thư Viện.
TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

1. Lê Phước Hải – Sử dụng phần mềm crocodile physics kết hợp với Microsoft office powerpoint trong dạy học vật lí (thể hiện qua chương “Dòng điện không đổi” _sách giáo khoa vật lí 11

http://www.kh-sdh.udn.vn/zipfiles/sv2008-tb9/2.hai-.pdf

2. Phạm Phú Thanh Sơn – Ứng dụng phần mềm crocodile physics vào thiết kế bài giảng bài “thấu kính mỏng” chương trình vật lý lớp 11 nâng cao

http://www.kh-sdh.udn.vn/zipfiles/sv2008-tb9/4.son-.pdf

3. Trần Triệu Phú – Đề tài NCKH: khai thác chương trình Crocodile physics vào thiết kế thí nghiệm vật lý ở trường phổ thông.

http://thuvienvatly.com/home//images_old_lib/stories/_Xemtruoc/Huong_dan_su_dung_CPHS.swf

4. Nguyễn Văn Phúc – Hướng dẫn sử dụng phần mềm thí nghiệm ảo Vật Lý CROCODILE PHYSICS 605 (bằng tiếng việt)

http://giaoan.violet.vn/present/show?entry_id=365130

TẠP CHÍ CÓ TẠI THƯ VIỆN (liên hệ với cán bộ thư viện)
1. Thiết kế thí nghiệm vật lí ảo phần điện học với phần mềm Crocodile Physics /  Nguyễn Ngọc Lê Nam, Mai Văn Trinh // TC Giáo dục. - 2008 . - no.  183 . - tr.  47-48 . -ISSN 0866-7476
2. Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học vật lý phổ thông với sự hỗ trợ của máy vi tính và phần mềm dạy học /  Phạm Xuân Quế // TC Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo). - 2002 . - no.  27 . - tr.  31-33