Câu hỏi: Khái quát chung về trực khuẩn (Bacillus)

Trả lời:

SÁCH: (lưu trữ tại kho mượn đọc Thư Viện ĐHAG)

 1. Vi sinh vật học tập 1 / Nguyễn Lân Dũng,Phạm Văn Ty. - Lần 2. - Hà Nội, 1979. - 335 tr

  DDC: 579/ D513/T1

 2. Giáo trình vi sinh vật học trồng trọt: dùng trong các trường đại học nông nghiệp / Đường Hồng Dật,Nguyễn Lân Dũng. - Hà Nội : Nông nghiệp, 1979. - 254 tr

  DDC: 631.46/ D124

 3. Vi khuẩn vi rút ký sinh trùng / Bộ y tế : Y học, 1979. – 247.
  DDC: 579/ B450

 4. Vi sinh vật học / Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty. - 3rd. - Hà Nội : Giáo dục, 2000. - 519 tr.

  DDC: 579/ D513

 5. Vi sinh vật học thú Y T3: nấm học chuyên khoa, virut học chuyên khoa, vi sinh vật học của thú sản / Nguyễn Vĩnh Phước. - 3rd. - Hà Nội : Đại học và THCN, 1978. - 423 tr

DDC: 636.0896925/ Ph557/T3

TẠP CHÍ CÓ TẠI THƯ VIỆN (liên hệ với cán bộ Thư Viện để mượn bản in)

 1. Định loại các chủng vi khuẩn thuộc chi Bacillus dùng trong sản xuất biosubtyl bằng trình tự gen 16S rRNA và đánh giá thành phần kháng nguyên giữa các chủng bằng Western Blot, TC Công Nghệ Sinh Học, số 2 năm 2005.

 2. Tuyển chọn các chủng vi khuẩn Bacillus subtilis sinh phytaza cao cho sản xuất enzym chăn nuôi, Đỗ Thị Ngọc Huyền;  Nguyễn Ngọc Huyền;  Nguyễn Thuỳ Châu;  Trương Hải Nam, TC Nông Nghiệp & PTNT, số 24 năm 2005.

 3. Phân lập, tuyển chọn và định loại các chủng vi khuẩn Bacillus subtilis có khả năng sinh phytaza, Đỗ Thị Ngọc Huyền;  Nguyễn Ngọc Huyền;  Nguyễn Thuỳ Châu, TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 7 năm 2005.

 4. Khả năng sinh tổng hợp chitinaza của chủng vi khuẩn Bacillus Q3 có hoạt tính kháng nấm cao, Nguyễn Thị Thu Trang;  Nguyễn Lân Dũng, TC Sinh học, số 2 năm 2006.

 5. Tuyển chọn các chủng vi khuẩn Bacillus subtilis sinh phytaza cao cho sản xuất enzym chăn nuôi /  Đỗ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Ngọc Huyền, Nguyễn Thuỳ Châu, Trương Hải Nam  // TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2005 . - no.  24 . - tr.  45-46, 50

 6. Endo - bêta - 1, 4 - mannanase từ Bacillus subtilis G1: Chọn chủng, xác định động thái sinh trưởng, nhân dòng và phân tích trình tự gen mã hoá /  Nguyễn sỹ Lê thanh, Quyền Đình Thi, Phạm Việt Cường, Đặng Thị Thu  // TC Công nghệ sinh học. - 2006 . - no.  3

 7. Biểu hiện gen phyC của vi khuẩn Bacillus subtilis trong vi khuẩn Escherichia coli /  Đỗ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Ngọc Huyền, Nguyễn Tiến Minh, Đinh Duy Kháng, Trương Nam Hải, Nguyễn Thuỳ Châu  // TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2005 . - no.  16 . - tr.  27-29

 8. Tuyển chọn và nghiên cứu một số chủng vi sinh vật có khả năng sinh amylaza trên bã sắn phế thải để sản xuất enzym cho chăn nuôi gia súc /  Đoàn Văn Thược, Mai Thị Hằng  // TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2005 . - no.  17 . - tr.  45-47

TẠP CHÍ TRÊN VISTA (liên hệ với cán bộ Thư Viện đăng ký dịch vụ "bạn đọc đặc biệt" nếu muốn xem toàn văn)

 1. Định loại các chủng vi khuẩn thuộc chi Bacillus dùng trong sản xuất Biosubtyl tại viện vacxin bằng phương pháp xác định trình tự gen 16S rRNA và Western Blot, Lê Thị Loan;  Lê Văn Hiệp;  Dương Hồng Quân;  Nguyễn Tiến Minh;  Đinh Duy Kháng, TC Y học dự phòng, số 77 năm 2005.