Câu hỏi: Tìm hiểu về nấm Trichoderma

Trả lời:

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4)

 1. Ứng dụng chế phẩm sinh học (Nấm Trichoderma) để sản xuất phân rơm rạ hữu cơ và cải thiện độ phì nhiêu của đất canh tác lúa/ Lưu Hồng Mẫn và CTV .- Tạp chí Khoa học Công nghệ An Giang/ 2010, tr. 12-19
 2. Nghiên cứu sử dụng nấm Trichoderma ủ bùn cống thải phối trộn với vật liệu hữu cơ/ Bùi Thị Nga, Đoàn Thị Trúc Linh, Châu Minh Khôi .- Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn/ 2013, số 14, tr. 32-41
 3. Vi nấm (Trichoderma sp. Và Trichophyton sp.) nhiễm trên rắn ri voi (Enhydris bocourti) nuôi bể ở Cần Thơ và Sóc Trăng/ Phạm Minh Đức, Trần Ngọc Tuấn .- Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn/ 2014, số 6, tr. 54-59
 4. Chuyển nạp gien γ-BoTM vào nấm Trichoderma reesei qua trung gian vi khuẩn Agrobacterium / Trần Vũ Hải, Wei wang, Dong-Zhi Wei .- Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn/ 2012, số 24 tr.26-29
 5. Đánh giá khả năng đối kháng và hiệu quả phòng trị của nấm Trichoderma đối với một số nấm bệnh chính trên cây cao su/ Trần Ánh Pha... [và những người khác] .- Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn/ 2008, số 10 tr.37 – 43
 6. Nghiên cứu nấm Trichoderma spp. ức chế sự sinh trưởng, phát triển của nấm Collectotrichum musae gây bệnh thán thư trên chuối tiêu/ Nguyễn Thị Thu Huyền...[et.al.] .- Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn/ 2013, số 16 tr.67-74
 7. Nghiên cứu sử dụng nấm trichoderma ủ bùn cống thải phối trộn với vật liệu hữu cơ/ Bùi Thị Nga, Đoàn Thị Trúc Linh, Châu Minh Khôi .- Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn/ 2013, số 14 tr.32-41
 8. Vi nấm (Trichoderma sp. và Trichophyton sp.) nhiễm trên rắn ri voi (Enhydris bocourti) nuôi vể ở Cần Thơ và Sóc Trăng / Phạm Minh Đức, Trần Ngọc Tuấn .- Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn/  2014, số 6 tr.54-59
 9. Xác định cấu trúc và thử hoạt tính sinh học của Ergostrrol peroxid phân lập từ chủng nấm Trichoderma konilangbra nội kí sinh trên cây khổ sâm (Croton tonkinensis Gagnep)/ Trần Thị Như Hằng, Lê Mai Hương, Trần Thị Hồng Hà .- Tạp chí Dược học/ 2009, Số 8 (400) tr. 47-50

TÀI NGUYÊN NỘI SINH
- Bản điện tử - địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/
- Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4

 1. Khảo sát khả năng ức chế của 5 chế phẩm Trichoderma sp. đối với nấm Pyricularia oryzae gây bệnh Đạo ôn trên lúa trong điều kiện phòng thí nghiệm /  Bùi Duy Thanh . - An Giang : Đại học An Giang , 2013 // Nghiên cứu khoa học. Số phân loại: 632/Th107 – SVNCKH00100
 2. Khảo sát hiệu quả phòng trừ bệnh Đốm vằn trên cây lúa do nấm Rhizoctonia solani của 5 chế phẩm Trichoderma sp. trong điều kiện phòng thí nghiệm / Hồ Văn Hoảnh. - An Giang : Đại học An Giang , 2013 // Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa. Số phân loại: 632/H408 – SVNCKH00101
 3. Khảo sát khả năng phân hủy cellulose và sinh enzyme cellulase của nấm Trichoderma sp. / Lê Minh Giàu . - An Giang : Trường Đại học An Giang , 2011 // Đề tài nghiên cứu khoa học ngành Công nghệ sinh học. Số phân loại: 579.6/Gi111 – SVNCKH00060
 4. Hiện trạng canh tác và ảnh hưởng của nấm Trichoderma spp và 3 loại vật liệu chứa đất trồng lên sinh trưởng, sâu bệnh hại chính trên gừng tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới năm 2006-2007 / Nguyễn Phú Dũng .- An Giang: Đại học An Giang, 2009 //Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Số phân loại: 632/D513 – NCKH00096

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập:
http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
- Lưu ý:
Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

 1. Nghiên cứu tính đối kháng và hoạt tính enzyme của các mẫu nấm thuộc chi Trichoderma phân lập ở Việt Nam / Trần Thị Vân; Tăng Thị Ánh Thơ; Trần Thị Quỳnh Diệp; Trương Phước Thiên Hoàng; Phạm Thị Bích Nga; Đinh Minh Hiệp; Lê Đình Đôn // Tạp chí Bảo vệ Thực vật. - 2012. -no. 4. -tr. 19-23.
 2. Vai trò cuả nấm Trichoderma trong việc phòng trị bệnh cây - Một số kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng từ nấm Trichoderma / Dương Minh // Hội nghị Khoa học Công nghệ toàn quốc về bảo vệ thực vật lần thứ 3. - 2010. -no. 00. -tr. 438-448.
 3. Ứng dụng chế phẩm sinh học (nấm Trichoderma) để sản xuất phân rơm rạ hữu cơ và cải thiện độ phì nhiêu của đất canh tác lúa. / Lưu Hồng Mẫn // Khoa học & Công nghệ (An Giang). - 2010. -no. 3. -tr. 12-19.
TÀI LIỆU TRÊN INTERNET
 1. Nấm trichoderma – Tác nhân phòng trừ sinh học
 2. Sản xuất bào tử nấm Trichoderma SPP: làm thuốc trừ nấm bệnh cây trồng
 3. Vi nấm Trichoderma – Giải pháp bảo vệ thực vật bằng đấu tranh sinh học

 

 

THƯ VIỆN