SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc – Tầng 3)

 1. Địa lý thuỷ văn / Nguyễn Hữu Khải,Nguyễn Văn Tuấn. - Hà Nội : Đại học quốc gia , 2001.- 195. Số phân loại: 551.48/Kh103
 2. Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thổng thuỷ lợi : tính toán thuỷ văn, thuỷ lực và hình thức kết cấu / Nguyễn Văn Cung,Nguyễn Xuân Đặng,Ngô Trí Viềng. - 1st. - H : KH&KT , 1977.- 223 tr.24cm. Số phân loại: 627.8/C513
 3. Đặc điểm thuỷ văn tỉnh An Giang / Bùi Đạt Trâm. - An Giang : ủy ban khoa học kỹ thuật , 1985.-332 tr.Số phân loại: 526.99/Tr120
  Giáo trình khí hậu - Thủy văn, P1: Khí hậu / Phùng Đức Vinh. - Huế, 1994.-51. Số phân loại: 551.5/V311-p1
 4. Chế độ nước đồng bằng sông Cửu Long và những biến động do biến đổi khí hậu - nước biển dâng / Nguyễn Sinh Huy (ch.b.) ... [và những người khác. - H. : Nông nghiệp , 2011.325 tr. : minh họa ; 27 cm. Số phân loại: 551.48/Ch250
 5. Chế độ thủy văn vùng tứ giác Long xuyên Bùi Đạt Trâm, Nguyễn Văn Nghiệp. - An Giang : ủy ban khoa học kỹ thuật , 1987.-314 tr. Số phân loại: 526.99/Tr120

LUẬN VĂN THẠC SĨ

 1. Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp bảo vệ bờ phù hợp với các khu vực khác nhau trên hệ thống sông Cửu Long và Sài Gòn-Đồng Nai / Bùi Huy Bình .- Luận văn Thạc sĩ Khoa học

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo Tầng 4)

 1. Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát đến độ ổn định của bờ sông đoạn hạ lưu cầu Mỹ Thuận / Lieou Kiến Chính ... [et.al] / Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 2014, số 16 tr. 46-52/ Trần Thị Kim Nguyễn Kỳ Phùng Nguyễn Thị Bảy
 2. Vai trò của thông tin khí tượng thủy văn trong giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu / Nguyễn Thị Bình Minh .- Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, 2014, số 14, tr. 34-37

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET (Truy cập vào các đường dẫn xem File đính kèm)

 1. Một số giải pháp bảo vệ bờ sông, kênh, rạch ở các huyện phía tây tỉnh Tiền Giang / ThS. Lê Thanh Chương, PGS.TS. Lê Mạnh Hùng
 2. Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng sạt lở khu vực cắm mốc bờ suối biên giới Việt Nam – Campuchia trên địa bàn tỉnh Đăk Nông / Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Sỹ Nguyên
 3. Góp phần xác định nguyên nhân sạt lỡ bờ sông Tiền và sông Sài Gòn bằng các khảo sát địa vật lý gần mặt đất / Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Giảng
 4. Ứng dụng các bao cát sinh thái cho bảo vệ bờ sông thí điểm bảo vệ bờ sông tại tỉnh Tiền Giang / Trần Quang Đức, Trịnh Công Vấn, Trần Hoàng Bá, Trần Minh Tuấn, Trịnh Công Dân .- Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường, 6/2014, Số 45
 5. Xói lở bờ sông, kênh, rạch tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau / Trần Bá Hoằng .- Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường, 9/2017, Số 58
 6. Bước đầu nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để phòng chống sạt lở ổn định lòng dẫn hạ du sông Đồng Nai – Sài Gòn / Hoàng Văn Huân.

THƯ VIỆN