Nội dung liên quan đến chủ đề: 

 • Vi khuẩn ERWINIA SP;
 • Vi khuẩn đối kháng PSEUDOMONAS;
 • Bệnh thối gốc lúa do vi khuẩn ERWINIA.

Trả lời: 

SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc - Tầng 3)

 1. Các bệnh hại lúa quan trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long / Phạm Văn Kim. Số phân loại: 633.189 /K310

TÀI NGUYÊN NỘI SINH 
Bản điện tử - địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/
- Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4 (hoặc liên hệ Cán bộ thư viện tại quầy Tham khảo để được hỗ trợ).

 1. Ảnh hưởng của hiện tượng thối rễ lúa lên sự xâm nhiễm của nấm Fusarium moniliforme gây bệnh lúa von trong đất và hiệu quả của nấm Trico lên sự lây nhiễm qua đất của nấm Fusarium Moniliforme ở vùng lúa 3 vụ Thoại Sơn, An Giang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Khoa học Cây trồng / Trần Thị Vậy ; ThS. Lê Hữu Phước (giảng viên hướng dẫn). Số phân loại: 633.1894/V126 (SVLV001805)
 2. Phân lập vi khuẩn khử đạm pseudomonas stutzeri trong nước thải trại chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Sóc Trăng : Chuyên ngành Công nghệ sinh học ; Mã số: 60-42-80 / Trịnh Hoài Vũ ; Cao Ngọc Điệp (Hướng dẫn khoa học). Số phân loại: 660.6/V500 (LV00095)

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: 
http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
- Lưu ý: 
Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

 1. Hiệu quả phòng trừ sinh học bệnh thối gốc lúa của vi khuẩn vùng rễ thuộc chi Bacillus / Trần Vũ Phến; Phùng Thị Thanh Thảo // Bảo vệ thực vật. - 2015. -no. 4. -tr. 20-24
 2. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn cố định đạm Pseudomonas Stutzeri từ đất vùng rễ lúa ở đồng bằng sông Cửu Long và đánh giá hiệu quả trên giống lúa OM2517 / Ngô Thanh Phong; Cao Ngọc Điệp - 2013. -no. Quyển V. -tr. 479-483
 3. Hiệu quả cố định đạm sinh học của vi khuẩn Pseudomonas stutzeri với cây lúa cao sản trồng trên đất phù sa nông trương sông Hậu, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ / Ngô Thanh Phong; Cao Ngọc Điệp // Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. - 2011. -no. 19. -tr. 40-44
 4. Phân lập vi khuẩn Pseudomonas stutzeri trong đất đồng bằng sông Cửu Long / Cao Ngọc Điệp; Phan Trường Khanh; Nguyễn Thị Xuân Mỵ // TC Công nghệ sinh học. - 2008. -no. 2. -tr. 191-195

TẠP CHÍ KHOA HỌC – ĐH CẦN THƠ 

 1. Phân lập và bước đầu đánh giá hiệu quả của thực khuẩn thể trong phòng trừ bệnh thối gốc lúa do vi khuẩn Erwinia chrysanthemi / Trần Hưng Minh, Ngô Văn Chí, Phạm Minh Phú, Nguyễn Thị Thu Nga .- Tạp chí Nông nghiệp, 2016, tr. 185-192.

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Thối thân, thối bẹ, thối gốc, thối rễ
 2. Bệnh vi khuẩn hại lúa và biện pháp phòng trừ

THƯ VIỆN